TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

BÜYÜK MENDERES GRABENİ BATI UCUNDAKİ GÖLSEL HAVZALARIN JEOLOJİK EVRİMİ, SÖKE HAVZASI, BATI ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Büyük Menderes Grabeni, Söke Havzası, yapısal veri, sedimanter fasiyes, gölsel havza, Batı Anadolu,Büyük Menderes Graben, Söke Basin, structural data, sedimentary facies, lacustrine basin, Western Anatolia.

Bildiri Dosyası

(287 KB)