TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

İZMİT İLİ KUZEYİ’NİN (KOCAELİ YARIMADASI) KAMPANİYEN-İPRESİYEN PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kampaniyen, Maastrihtiyen, Paleosen, Eosen, Kocaeli Yarımadası, İzmit İli, planktonik foraminifer biyostratigrafisi,Campanian, Maastrichtian, Paleocene, Eocene, Kocaeli peninsula, planktonic foraminifera, biostratigraphy

Bildiri Dosyası

(258 KB)