TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

TOPUK PLÜTONU İLE İLİŞKİLİ ŞEELİT SKARN YATAĞININ (BURSA, BATI ANADOLU) EVRİMİ VE HİDROTERMAL,AKIŞKANLARIN KÖKENİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Topuk Plütonu, şeelit skarn yatağı, sıvı kapanım, karbon izotopu, izotopik tüketilme.Topuk Pluton, scheelite skarn deposit, fluid inclusion, carbon isotope, isotopic depletion

Bildiri Dosyası

(327 KB)