TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KAZDAĞ MASİFİ’NDEKİ META-OFİYOLİTİK KAYALAR İÇERİSİNDEKİ RUTİLLERİN İZ ELEMENT KARAKTERİSTİKLERİ VE RUTİL TERMOMETRESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Rutil, zirkonyum, termometre, Kazdağ Masifi, Biga Yarımadası,Rutile, zirconium, thermometry, Kazdağ Massif, Biga Peninsula

Bildiri Dosyası

(321 KB)