TMMOB Odalar 02 Aralık 2021, Perşembe

BOLU-SEBEN-KESENÖZÜ JEOTERMAL SAHASINDA YAPILAN ETÜT VE SONDAJ ÇALIŞMALARI VE BU TİP SAHALARDA KUYU GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bolu, Kesenözü, jeotermal araştırma, kuyu geliştirme, asitleme,Bolu, Kesenözü, geothermal research, well development, acidification

Bildiri Dosyası

(256 KB)