TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KUZEYBATI TÜRKİYE’DE LAVRASYA KITA ŞELFİNİN ALT KRETASE FOSİL KAYITLARI VE YAKIN ÜLKELERLE KORELASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Alt Kretase, Bentik Foraminifer, korelasyon,Lower Cretaceous, Benthic Foraminifera, correlation

Bildiri Dosyası

(285 KB)