TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

ECEMİŞ FAY ZONU’NDA BİRİKİNTİ YELPAZELERİNİN KOZMOJENİK KLOR-36 YÜZEY YAŞLANDIRMASI VE TEKTONİK ÇIKARIMLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Ecemiş Fay Zonu, kozmojenik Cl-36,Ecemis Fault Zone, cosmogenic Cl-36

Bildiri Dosyası

(291 KB)