TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

VAN GÖLÜ HAVZASI’NDAKİ SEDİMANLARIN VE TOPRAKLARIN KİL MİNERALOJİSİNE GENEL BAKIŞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Van Gölü Havzası, kil mineralojisi, Kuvaterner,Van Gölü Basin, clay mineralogy, Quaternary

Bildiri Dosyası

(259 KB)