TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KARAKAYA VOLKANİKLERİNİN (AFYON-TÜRKİYE) JEOLOJİSİ, PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Jeokimya, alkalen volkanizma, Karakaya volkanikleri, Batı Anadolu,Geochemistry, alkaline volcanism, Karakaya Volcanics, Western Anatolia

Bildiri Dosyası

(290 KB)