TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

İZMİR-ANKARA-ERZİNCAN VE İÇ-TORİD KENET KUŞAKLARININ KESİŞİMİ: HAYMANA HAVZASI, ORTA ANADOLU’NUN BÜYÜK ÖLÇEKLİ BLOK ROTASYONLARI ve GRAVİTE & MANYETİK MODELLENMESİ, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Paleomanyetizma, Haymana Havzası, Çankırı Havzası, Tuzgölü Havzası, blok rotasyonu, Gravite&Manyetik, Orta Anadolu, Paleomagnetism, Haymana-Çankırı and Tuzgölü Basins, block rotations, Gravity&Magnetic Modeling, AMS, Central Anatolia

Bildiri Dosyası

(289 KB)

Yazarlar
MURAT ÖZKAPTAN
ERHAN GÜLYÜZ
NURETTİN KAYMAKCI
CORNELİS G. LANGEREIS
ARDA A. ÖZACAR