TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

YAKIN GELECEKTE ANTALYA’ NIN SU TEMİNİNE ETKİ EDEN RİSKLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Su temini, risk, Karacaören Barajı, Antalya,Water supply, risk, Karacaören Dam, Antalya

Bildiri Dosyası

(285 KB)