TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

DOĞRULTU ATIMLI FAY KUŞAKLARINDAKİ TRAVERTEN OLUŞUMLARININ SEDİMANTOLOJİK, TEKTONİK, JEOKİMYASAL VE JEOKRONOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ’NDEN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Doğu Anadolu Fay Sistemi, sol yanal doğrultu atımlı faylanma, traverten, kalsit damarı, U-Th yaşlandırması,Eastern Anatolian Fault System, left-lateral strike-slip faulting, travertine, calcite vein, U-Th dating

Bildiri Dosyası

(322 KB)