TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KÜÇÜK MENDERES HAVZASI YERALTISUYU SEVİYELERİNE ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Yeraltısuyu beslenimi, iklim değişikliği, Küçük Menderes Havzası, yeraltısuyu seviyeleri,Groundwater recharge, climate change, Küçük Menderes River Basin, groundwater levels

Bildiri Dosyası

(255 KB)