TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ŞIRNAK – ULUDERE – UZUNGEÇİT ARASINDA ALT TRİYAS YAŞLI ÇIĞLI GRUBUNUN MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Arap Plakası, XRD, Fillosilikat, b birim-hücre mesafesi, Kristalinite,Arabian Plate, XRD, Phyllosilicate, b unit-cell distance, Crystallinity

Bildiri Dosyası

(328 KB)