TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

SARIGÖL (GEDİZ GRABENİ, MANİSA) İLE BOLVADİN’DE (AFYON-AKŞEHİR GRABENİ, AFYON) GÖZLENEN YÜZEY DEFORMASYONLARININ OLUŞUM VE KÖKENSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

aktif tektonik, Bolvadin, Sarıgöl, yüzey deformasyonu, Batı Anadolu,active tectonics, Bolvadin, Sarıgöl, surface deformations, Western Anatolia

Bildiri Dosyası

(288 KB)