TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

BATI ANADOLU ÖDEMİŞ-KİRAZ AS MASİFİNDE PAN-AFRİKAN METAGRANİTLERİN JEOKİMYASI VE METAMORFİZMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Menderes masifi, metagranit, Kiraz, İzmir, Batı Anadolu,Menderes massif, metagranite, Kiraz, İzmir, Western Anatolia

Bildiri Dosyası

(287 KB)