TMMOB Odalar 01 Aralık 2023, Cuma
Yayın No SERİ-2
Sayfa Sayısı 35
Baskı 1

Giriş

24 26 Eylül 2004 tarihleri arasında Ürgüp‘te gerçekleşen V. paleontoloji-Stratigrafi çalıştayı kapsamında düzenlenen Teknik Gezi kitaplaştırılmıştır.

Kapadokya‘nın Tarihi, Jeolojik Özellikleri ve İnsan sağlığı Üzerine Etkileri başlığıyla yayınlanan kitapta Teknik gezi güzergahı olan Karain-Sarıhıdır ve Tuzköy örnekleri de verilmiştir.

İçindekiler

1- KAPADOKYA‘NIN TARİHİ
2- PERİBACALARI
3- JEOLOJİ
 3.1 MİYOSEN ÖNCESİ
 3.2 PALEOSEN-EOSEN KAYAÇLARI
 3.3 OLİGOSEN YAŞLI KAYAÇLAR
 3.4 ÜST MİYOSEN
 3.5 ALT PLİYOSEN
 3.6 ÜST PLİYOSEN
 3.7 KUVATERNER
4- JEOLOJİ VE SAĞLIK BÖLÜMÜ
 4.1 İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN BAZI MİNERALLAER
 4.2 ZEOLİT MİNERALLERİ VE ETKİLERİ
5- TEKNİK GEZİ PLANI
 5.1 KARAİN
 5.2 ÇÖKEK-ULAŞLI
 5.3 SARIHIDIR
 5.4 TUZKÖY
 5.5 ÜÇHİSAR
 5.6 GÖREME
 5.7 ZELVE

Tüm Kitaplar