TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

TESCİLİNİ YENİLEMİŞ ŞİRKET/BÜRO LİSTESİ

Anayasa'nın 135 inci maddesinde tanımlanan ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu'na dayanarak kurulan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Anayasa ve Özel kanunları (6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun) ile 2 Ağustos 2002 gün ve 24834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nde yazılı olduğu üzere, Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek, kamu yararına gerekli girişimlerde bulunmak ve meslek mensupları arasında koordine ve dayanışmayı sağlamak üzere örgütlenmiş, KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE ANAYASAL BİR MESLEK KURULUŞUDUR.

Oda çalışmalarının önemli bir bölümü de “SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ” genel başlığı altında toplanmaktadır. Gerek hizmetleri üreten firma ve bu firmalarda çalışan “SORUMLU JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN” faaliyetlerini yasal düzenlemeler açısından takip etmek gerekse üretilen hizmetin kalitesini yükseltmek konusunda önemli adımlar atılmaktadır.

“SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ALANLARINDA” faaliyet gösteren firmalar ile bu firmalarda çalışacak Jeoloji Mühendisleri için gerekli MESLEKİ-YASAL (çalışma ve büro tescil) işlemler Odamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Odamızdan, Büro Tescil Belgesi almamış firma ve jeoloji mühendislerinin, mühendislik unvanını kullanarak serbest olarak çalışması yasal olarak mümkün değildir.

Oda Yönetim Kurulu, Jeoloji Mühendisliği hizmetlerine ihtiyaç duyan kamu ve özel sektör kuruluşları ile şahısların ileride hukuksal ve teknik açıdan bir hak kaybına uğramamaları ve kamu yararının korunması açılarından, Odamızdan Büro Tescil Belgesi alarak yasal açıdan yetkilendirilmiş firma ve sorumlu jeoloji mühendislerine ait bilgilendirme yapılması uygun bulunmuştur.

Saygılarımızla..

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

NOT: Kullanıcıların dikatine;

  • İL seçerek, o ilde kayıtlı firma ve sorumlu mühendis bilgisine ulaşabilirsiniz.
  • Bilgi dökümünde sırasıyla; Ticari Unvan(en üstte), İletişim adresi(ortada), Telefon ve Faks numaraları(sağda) ve sorumlu jeoloji mühendisinin adı soyadı (en altta) yer almaktadır.
  • Sunulan bilgiler Oda kayıtlarına dayalı olarak hazırlanmış olup BİLGİ NOTU niteliğindedir.

İl Seçiniz ...