TMMOB Odalar 30 Temmuz 2021, Cuma

Dağlar, vadiler, göller, nehirler, dereler, kıyı ve deniz alanları gibi jeoceşitliliğimizi oluşturan jeolojik varlıklarımız ile bu alanlar içinde veya üzerinde canlı yaşamının gelişip çeşitlenmesini sağlayan (biyoçeşitlilik) alanlarının insani faaliyetler sonucu kirletilmesi, madencilik, imar, inşaat vb faaliyetlerle yok edilmesi, doğal çevremizi ve yaşam alanlarımızı tüketmeye devam ediyor.

Biz biliyoruz ki, maden kazalarının faciaya dönüşmesini engellemek elimizdedir ve insandan, emekten, bilim ve teknikten yana politikaların uygulanması ile iş yaşamında ölümleri önlemek her zaman mümkündür. Bir avuç kömür için bir ömür verenleri saygıyla anıyoruz.

Deprem Danışma Kurulumuz, “içinden diri fay geçen” kentlerimizden başlamak üzere, bilgilendirme raporları hazırlayarak ilgili kurum ve kişilere bildirme” kararı almıştır. Bu çerçevede düzenlenen “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Erzincan Raporu-17” hazırlanarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmıştır.

Her yıl 6 Ekim gününün "Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü” olarak kutlanması konusu 16 Nisan`da UNESCO Yönetim Kurulu`nda görüşülecek. Biyoçeşitlilik ve kültürel çeşitliliğin oluşması ve gelişmesinin temelini de oluşturan jeoçeşitliliğe yani ortak evimize, başka bir deyişle yeryuvarımıza geç olmadan sahip çıkmalıyız.

Deprem Danışma Kurulumuz, “içinden diri fay geçen” kentlerimizden başlamak üzere, bilgilendirme raporları hazırlayarak ilgili kurum ve kişilere bildirme” kararı almıştır. Bu çerçevede düzenlenen “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Denizli Raporu-15” hazırlanarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmıştır.

Sivas’ın Divriği İlçesinde Çiftay İnşaat A.Ş.’ne ait demir madeni işletmesinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan meslektaşımız, açık ocak işletmesinde ortaya çıkan heyelan riskini tespit edip, önlem alınmasını istemesinin ardından işveren tarafından önce ücretsiz izne çıkarılarak iş ilişkisi kesilmiş, daha sonra da işten atılmıştır.

Sivas’ın Divriği İlçesinde Çiftay İnşaat A.Ş.’ne ait demir madeni işletmesinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan meslektaşımız, açık ocak işletmesinde ortaya çıkan heyelan riskini tespit edip, önlem alınmasını istemesinin ardından işveren tarafından önce ücretsiz izne çıkarılarak iş ilişkisi kesilmiş, daha sonra da işten atılmıştır.