TMMOB Odalar 23 Mayıs 2022, Pazartesi

1 Mayıs’ta Gezi ruhuyla alanları dolduracak tüm emekçiler, insana, doğaya, hayata, demokrasiye, hukuka, adalete düşman olanlara tepkilerini gösterecekler. Yoksulluğa, işsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla karşı duracak ve haykıracaklar…

Su kısıtı yaşayan, küresel iklim değişikli etkilerini her geçen gün daha fazla hisseden ülkemizde; jeoçeşitliliğimiz oluşturan denizlerimize, kıyı alanlarımıza, deltalarımıza, sulak alanlarımıza, göllerimize, nehir, çay ve derelerimize daha fazla sahip çıkma, su varlığımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak durumundayız.

Kadınların tarihsel süreç içerisindeki hak mücadelesi ve hafızasına sahip çıkmak adına cinsiyetçi, otoriter devlet anlayışına, kapitalist sisteme, sosyal normlar adı altında dayatılan ahlak kurallarına, töre baskısına boyun eğmeyen, başkaldıran ve bedel ödemek zorunda kalan tüm kadınları saygıyla anıyoruz.

30 Ekim 2020 tarihinde Sisam (Samos) adası açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, İzmir-Bayraklı’da bataklık alana inşa edilen 9 binanın yıkılmasına ve 117 vatandaşımız yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

30 Ekim 2020 tarihinde Sisam (Samos) adası açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, İzmir-Bayraklı’da bataklık alana inşa edilen 9 binanın yıkılmasına ve 117 vatandaşımız yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Jeoloji Mühendisleri Odası olarak tacize, tecavüze ve şiddete uğrayan kadın ve çocukların yanında, cinayetlere kurban giden tüm kadınların davalarının en yakın takipçilerinden olacağımızı ve İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf oluncaya kadar bıkmadan, usanmadan "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır“ diyeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Beton lobisinin egemenliği altında çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle ülkemizin akarsuları, dereleri, denizleri, gölleri, vadileri, mağaraları, şelaleleri gibi zengin jeoçeşitliliğini oluşturan doğal varlıkları ile bunların üzerinde veya içinde gelişip yaşam bulan biyoçeşitliliğimiz ve yaşam alanlarımız yok edilmeye devam ediyor.

30 Ekim 2020 tarihinde saat 14: 51’de Sisam (Samos) adasının kuzeyinde, deniz içinde Doğu-Batı doğrultusunda uzanan normal (eğim) atımlı bir diri fayın ürettiği 6,9 büyüklüğündeki deprem, 9 binanın yıkılmasına ve 117 vatandaşımız yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

UNESCO’nun, Paris’te 16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile her yılın 06 Ekim günü “ULUSLARASI JEOÇEŞİTLİLİK GÜNܔ olarak kabul edilmiştir.

17 Ağustos depreminde görevde olan 57. Hükümetten sonra göreve gelen 9 Hükümet de aynı şeyi yaparak deprem/afet gerçeğini unuttu, unutturdu. İktidarların “İmar Barışı”, “Fay Zonları, Dere Yatakları ile Heyelanlı Alanları Yapılaşmaya Açan Uygulamaları” gibi deprem/afet güvenliğini hiçe sayan uygulamaları ile afet bilincinin son kırıntıları da toplumsal bellekten silinmiş oldu.