TMMOB Odalar 30 Eylül 2022, Cuma

17 Ağustos 1999 Gölcük/Kocaeli depreminin üzerinden geçen 23 yıla rağmen, doğa kaynaklı afet karşısında toplumsal, sosyal, ekonomik ve teknik altyapımızı güçlendiren, olası afetler karşısında kırılganlıklarımızı yeterince azaltan noktadan oldukça uzakta olduğumuz görülmekte olup, hala zarar azaltma yerine yara sarma politikalarında ısrar edilmektedir.

17 Ağustos 1999 Gölcük/Kocaeli depreminin üzerinden geçen 23 yıla rağmen, doğa kaynaklı afet karşısında toplumsal, sosyal, ekonomik ve teknik altyapımızı güçlendiren, olası afetler karşısında kırılganlıklarımızı yeterince azaltan noktadan oldukça uzakta olduğumuz görülmekte olup, hala zarar azaltma yerine yara sarma politikalarında ısrar edilmektedir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun gerçeklerden uzak, yanlış görüşlerle algı yaratmaya çalışan açıklaması üzerine, Oda Yönetim Kurulumuz tarafından bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Son günlerde ülkemizin farklı kentlerinde yağan yağışlar sonucu oluşan taşkın, heyelan veya kaya düşmesi olayları can almaya devam ediyor.

1 Mayıs’ta Gezi ruhuyla alanları dolduracak tüm emekçiler, insana, doğaya, hayata, demokrasiye, hukuka, adalete düşman olanlara tepkilerini gösterecekler. Yoksulluğa, işsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla karşı duracak ve haykıracaklar…

Su kısıtı yaşayan, küresel iklim değişikli etkilerini her geçen gün daha fazla hisseden ülkemizde; jeoçeşitliliğimiz oluşturan denizlerimize, kıyı alanlarımıza, deltalarımıza, sulak alanlarımıza, göllerimize, nehir, çay ve derelerimize daha fazla sahip çıkma, su varlığımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak durumundayız.

Kadınların tarihsel süreç içerisindeki hak mücadelesi ve hafızasına sahip çıkmak adına cinsiyetçi, otoriter devlet anlayışına, kapitalist sisteme, sosyal normlar adı altında dayatılan ahlak kurallarına, töre baskısına boyun eğmeyen, başkaldıran ve bedel ödemek zorunda kalan tüm kadınları saygıyla anıyoruz.

30 Ekim 2020 tarihinde Sisam (Samos) adası açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, İzmir-Bayraklı’da bataklık alana inşa edilen 9 binanın yıkılmasına ve 117 vatandaşımız yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

30 Ekim 2020 tarihinde Sisam (Samos) adası açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, İzmir-Bayraklı’da bataklık alana inşa edilen 9 binanın yıkılmasına ve 117 vatandaşımız yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Jeoloji Mühendisleri Odası olarak tacize, tecavüze ve şiddete uğrayan kadın ve çocukların yanında, cinayetlere kurban giden tüm kadınların davalarının en yakın takipçilerinden olacağımızı ve İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf oluncaya kadar bıkmadan, usanmadan "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır“ diyeceğimizi kamuoyuna bildiririz.