TMMOB Odalar 31 Mayıs 2023, Çarşamba

“Fay Üzerine Oturan Kentlerimizin” yatırım süreçlerinde dikkatli olmaları, mevcut fay zonlarının sakınım bantları ile birlikte imar planlarına işleyerek bu alanlar da bina ve bina türü yapıların yapılmasına sınırlama getirilmesi gerekti yönündeki uyarımız Aydın’da da dikkate alınmadı.

Daha yaşanabilir bir dünya için jeoçeşitliliğimizi oluşturan ve ekolojik dengenin temel unsuru olan denizlerimiz, kıyı alanlarımız, deltalarımız, sulak alanlarımız, göllerimiz, nehir, çay ve derelerimize sahip çıkarak "Dünya Su Gününü” kutluyoruz

Deprem sırası ve sonrasında depremzedelere sağlık hizmeti sunması gereken sağlık tesislerin bir kısmının yıkılması veya ağır hasar görmesi nedeniyle yaralılara gerekli sağlık hizmet verilememiş, birçok yaralı sağlık araçları ile ya başka kentlere nakledilmiş ya da sahra hastanelerinde ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde zorlu sınavlardan geçen tüm dünya emekçi kadınları, geçmişten gelen deneyim, birikim, irade ve sabırlarıyla toplum direncini artıran en önemli unsurlar olmuş ve olmaya da devam edecek, bugüne kadar elde ettikleri kazanımlarından hiçbir surette taviz vermeyerek, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demeye devam edecekler.

Depremden etkilenen iller dışında da eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi gerek örgün eğitim gerekse öğrenciler açısından düşünülmeden alınmış, bir çok yeni mağduriyete neden olan bir karar olup kabul edilemez!

Milli Eğitim Bakanlığını göreve bekliyoruz! İstanbul’daki 93 okul yetmez, Türkiye’de diğer deprem riski yüksek alanlardaki okullarda acilen deprem performans analizlerinin yapılmasına ihtiyaç var.

Yapı denetim sistemindeki hata, eksik ve aksaklıkları ortaya çıkarılması gerekiyor. Aksi takdirde şimdiye kadar olduğu gibi halka değil rantta ve müteahhitlere hizmet eden yapı üretimi ve denetimi gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

Yaşanan depremlerin risklerinin azaltılması konusunda on yıllardır mücadele eden, her fırsatta toplumu uyarma konusunda üzerinde düşen sorumlulukları yerine getiren Jeoloji Mühendisleri olarak biz de, 12 meslektaşımızı kaybettik.

6 Şubat 2023’te merkez üstü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve merkez üstü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Kilis ve Şanlıurfa’da baraj ve HES’lere de zarar verdi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi acil olarak yıkıntı ve molozların Sır Barajı’nın beslenme havzasına dökülmesini engellemeli, yıkıntı moloz döküm alanları için yeni alanlar belirleyerek molozların buralara dökülmesini sağlamalıdır.