TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

Meslektaşlarımız ürettikleri mesleki hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve uluslararası norm ve standartlara göre iş ve işlemleri yürütebilmelerinin sağlanması amacıyla Dünya Jeoloji Haritaları Hazırlama Komisyonu tarafından baskı işlemlerinde kullanılmak üzere 2011 yılında yayımlanan CMYK Renk Standartlarının kullanılması kabul edilmiştir. Söz konusu renk skalası odamız yönetim kurulunun 14. 06. 2016 tarihli kararı ile Türkçeye çevrilerek meslektaşlarımızın bundan böyle hazırlayacakları jeoloji haritalarının baskı işlemlerinde CMYK Renk Standartlarını kullanması, elektronik  ortamda hazırlanacak haritalar ise  Dünya Jeoloji Haritalarını Hazırlama Komisyonun 20122de kabul ettiği RGB Renk Standartlarını kullanmasını kabul etmiştir.

CMYK RENK SKALASI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

RGB RENK SKALASI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği INSPIRE direktifleri çerçevesinde ülkemiz coğrafi bilgi sistemleri kapsamına giren mekânsal verilerin toplumla paylaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda "atlas.gov.tr" portalı oluşturulmuştur. Bir çok kurumun ürettiği mekânsal verileri paylaştığı söz konusu portalda "jeoloji, fay ve diri fay haritaları, heyelan envanter haritası, topografik" haritalar sunulmakta olup, meslektaşlarımızın ürettikleri mesleki hizmetlerin kalitesi ve niteliğinin artırılmasına önemli katkılar sunacağı düşünülen söz konusunu portala ortala üyelerimizin kolay erişiminin sağlanması amacıyla JMOBİS sistemi üzerinden kolay ve hızlı erişim imkanı sağlanmıştır.

atlas.gov.tr‘ye gitmek için lütfen tıklayınız.

Meslektaşlarımız ürettikleri mesleki hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ulusal veya uluslararası norm ve standartlara göre iş ve işlemlerini yürütmelerinin sağlanması amacıyla başta  bina ve bina türü yapıların temel derinliğin belirlenmesi olmak üzere çok sayıda farklı mühendislik hizmetlerin üretilmesinde önemli parametlerden biri olan  "Don Derinliğinin" belirlenmesi hususunda meslektaşlarımıza yardımcı olmak üzere 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen "Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği  Haritası" ekte sunulmaktadır.

Meslektaşlarımızın ürettikleri mesleki hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ihtiyaç duydukları harita, standart, rapor vb. hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla odamız JMOBİS sistemi üzerinden bir portal oluşturularak MTA Genel Müdürlüğünün sağladığı hizmetlere kolay erişim imkanı sağlanmıştır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından yıllardır hardcopy olarak satılan her ölçekteki harita ve raporlarına ulaşımın online hale getirilmiş olup, satışı yapılan haritalar bundan böyle online olarak sağlanacaktır.
36 0 -42 0 kuzey enlemleri, 26 0 -45 0 doğu boyları arasında yer alan Ülkemizin 1/100.000 ölçekli Jeoloji haritaları 1940-1960 yılları arasında tamamlanmış olu, bu haritalardan yararlanılarak toplam 18 adet paftadan oluşan 1/500.000 ölçekli jeoloji haritası ise 1961-1963 yılları arasında tamamlanarak yayınlanmıştır.1/500.000 ölçekli haritalar 1960 ‘lı yıllardan sonra gerek üniversitelerimiz, gerekse TPAO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar da dikkate alınarak 2003 yılında yenilenmiştir.
1960 yıllardan itibaren MTA Genel Müdürlüğü tarafından toplam 5547 paftadan oluşan 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının çok büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

JEOLOJİ HARİTALARINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

Odamız tarafından 2002 tarihinde yayınlanan "Jeolojik Zaman Çizelgesi",  geçen süre içerisinde jeoloji bilimde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Türkiye Stratigrafi Komitesi ile Odamız Bilimsel Teknik Kurulunun ortak çalışması sonucunda Dünya Stratigrafi Komisyonu tarafından 2015 yılında Paris`te yapılan toplantı sonucu belirlenen esaslar çerçevesinde odamız yayını olan  "Jeolojik Zaman Çizelgesi" yenilenmiştir.

Zaman çizelgesini indirmek için lütfen tıklayınız.


 

Türkiye Deprem Tehlike Haritası Hakkında Açıklamalar

 

Bakanlar Kurulu’nun 18.4.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 01.01.2019 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliği 18 Mart 2018 tarihinde 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup 01.01.2019 tarihinde uygulamaya girmiştir.

Eski Haritaya göre olan değerler;

  1. Derece: PGA ≥ 0.4 g
  2. Derece: 0.4 g ≥ PGA ≥ 0.3 g
  3. Derece: 0.3 g ≥ PGA ≥ 0.2 g
  4. Derece: 0.2 g ≥ PGA ≥ 0.1 g
  5. Derece: 0.1 g ≥ PGA

 

Yeni Haritaya göre aşağıdaki şekilde değişmiştir.

 

  1. Bölge yer ivmesi (PGA)<0.33 g
  2. Bölge 0.33 g
  3. Bölge 0.5 g
  4. Bölge yer ivmesi(PGA)>0.75 g

 

Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır. Eski haritadaki tehlikesiz bölge, 4., 3. ve 2. bölgeler şimdi tek bir bölge altında 1. bölge gibi toplanmış olup eski 1.bölge yer ivmesi Ao>0.4 g şimdi üç ayrı bölgeye ayrılmıştır. Ayrıca `1`inci derece deprem bölgesi, 2`nci derece deprem bölgesi` gibi ifadeler ortadan kalkmıştır. 

 

Türkiye Deprem Tehlike Haritası İndeksi için lütfen tıklayınız