TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ TEKNİK GEZİ KİTABI

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Teknik Gezi Kitabı
ODA YAYINI

Giriş

Bu kitapta, Ankara-Elmadağ-Irmak-Kalecik bölgesinde yüzeylenen Alt Triyas-Kuvaterner yaşlı ve ilk Bailey ve Mc Callien tarafından ‘‘Ankara Melanjı‘‘ olarak adlandırılan formasyonun temel jeolojisini içeren birimlerin stratigrafisi, kaya türü özellikleri ve bu birimlerin birbiriyle olan ilişkileri anlatılacaktır.

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ TEKNİK GEZİ KİTABI‘nı okumak için tıklayınız. 

EK-1 

EK-2 

Dosyalar

(25403 KB)

(3111 KB)

(2688 KB)


PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
Tüm Kitaplar