TMMOB Odalar 17 Ekim 2021, Pazar
Fiyatı 24

Sunuş


Yazar

Kuddusi KARAKUŞ

Yayımcı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Baskı Yılı

2009

ISBN

978-9944-89-695-5

Sayfa Sayısı

185

Cilt Tipi

Karton Kapak


İÇERİK TANITIMI

Ülkemizde 1950‘li yıllardan beri hızla artan nüfus ve kentlere göç olgusu, birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Hızlı nüfus artışı ekonomi, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda büyük sorunlara neden olurken, hızlı göç alan kentlerimiz ise plansız gelişerek büyümüş, yeterince mühendislik hizmeti alamayan binaların varlığı ise can ve mal güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda büyük bir görüntü kirliliğinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Özellikle 1999 Marmara Depreminden sonra ülkemizde kentleşme olgusu ve bina kalitesi sorgulanmaya başlanmış, imar planı yapılan/yapılacak kentlerin yerel jeolojik özellikleri yanında bina temellerinin oturacağı zeminin özelliklerinin de araştırılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Buna paralel olarak jeolojik ve jeoteknik araştırmalar ülke gündeminde hızla yerini almıştır.

Bu kitap, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarına ışık tutmak ve gerek kullanılan kavramlara ve gerekse ihtiyaç duyulan yasal mevzuata ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış bir yazılı belge niteliği taşımaktadır. Kitap içeriğinde yer alan konu başlıkları uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak seçilmiş olup, bazı konular yüzeysel, bazı konular ise ayrıntılı olarak okucuya sunulmaya çalışılmıştır.

Tüm Kitaplar