TMMOB Odalar 17 Ekim 2021, Pazar
Fiyatı 10732.10

Sunuş

FPM Aynalı ve Eğim Ölçerli Jeolog Pusulası

  • Genel Jeolojik çalışmalarında, özel yapısal jeolojide, maden yataklarında, mühendislik ve taş mekaniği uygulamalarında
  • Arazi sınırlandırması ve boyutlandırması için
  • Harita ve planlar için veri üretiminde
  • Kilitlenebilir manyetik iğne sistemi
  • Yüksek doğrulukta kilitlenebilir eğim ölçme özelliği
  • Üzerinde bulunan terazileri ile tesviye edebilme özelliği
  • 1 mm bölümlendirmeli 7 cm cetvel
FPM Aynalı ve Eğim Ölçerli Jeolog Pusulası

Tüm Kitaplar