TMMOB Odalar 18 Eylül 2021, Cumartesi

Çalışma Programımız çerçevesinde her yıl düzenli olarak en az bir kez Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlarımızla ortaklaşa gerçekleştirilen Eğitim-Eşgüdüm Kurulu toplantısının ilki, 28.07.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 29.07.2021
Güncellenme Zamanı: 12.08.2021 10:04:28

Çalışma Programımız çerçevesinde her yıl düzenli olarak en az bir kez Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlarımızla ortaklaşa gerçekleştirilen Eğitim-Eşgüdüm Kurulu toplantısının ilki,  28.07.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Online olarak gerçekleştirilen, “2021 yılında YÖK tarafından ilan edilen üniversite kontenjanları, öğrenci alamayan bölümlerin durumu ile jeoloji mühendisliği eğitimi ders müfredatının gerek ulusal, gerekse de uluslararası gelişmelerde dikkate alınarak içerik ve müfredatının geliştirilmesi konularının ele alındığı toplantıya, Bölüm Başkanlarımız, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bilimsel Teknik Kurul üyelerimiz katıldı.

Toplantı Eğitim-Eşgüdüm Kurulu Sekretaryasını yürüten Prof. Dr. Cüneyt Şen’in açılış konuşması ile başladı. Şen`in ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan toplantıdan beklentileri ifade ettikten sonra gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birinci sırasında yer alan “2021 yılı YÖK kontenjanlarının değerlendirilmesi” bölümüne geçilmeden önce Kurul sekretaryasını yürüten Prof. Dr. Cüneyt Şen tarafından “2021 yılı üniversite sınav sonuçları, tercihler ve jeoloji mühendisi bölüm kontenjanları” hakkında sunum yapıldı. Daha sonra değerlendirme bölümünde Bölüm Başkanlarımız görüşlerini aktardılar. 

İkinci gündem maddesinde ise jeoloji mühendisliği bölümlerinin ders müfredatı konusunda Bölüm Başkanlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alındıktan sonra Kasım ayı başında yapılması planlanan bir sonraki toplantıda sunulmak üzere; öğrenci alamayan bölümlerimizin durumunun değerlendirilmesi ile ders müfredatı konularında çalışma yapmak üzere iki ayrı çalışma gurubu kurulması ve bir sonraki toplantıda alt çalışma grupları tarafından hazırlanacak rapor ve değerlendirmelerin kurul üyelerine sunulması kararları alındıktan sonra,  toplantı iyi niyet temennileri ile son buldu.


Okunma Sayısı: 453