TMMOB Odalar 31 Mayıs 2023, Çarşamba

19 Mayıs; bağımsızlık, özgürlük inancıyla kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydın geleceğin adıdır.

18 Mayıs 1974 tarihinde 161 Jeoloji Mühendisi meslektaşımızın bir araya gelerek XIX. TMMOB Genel Kuruluna sundukları dilekçe ile kurulan Odamızın, bugün 49. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz.

Odamız tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın bu yıl 75’incisi 10-10 Nisan 20233 tarihleri arasında gerçekleştirildi. MTA Kültür Sitesi’nde yapılan kurultayımızın ana teması “Jeolojik Kökenli Kaynakların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü” oldu. 

JeoEmekli Komisyonumuz 11 Mayıs Perşembe günü TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkez binasında söyleşi düzenleyecektir.

12.03.2023 tarih 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10. maddesinin 15. fıkrası gereği, aidat borcu olan üyelerin aidatları ilgili oldukları yıl üzerinden alınacaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 1 Mayıs öncesinde üyelerimize gönderdiği mektupla tüm meslektaşlarımızı 1 Mayıs`ta alanlara çıkmaya, TMMOB kortejlerinde yan yana gelmeye davet etti.

DİSK- KESK-TMMOB-ATO Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs`ta Ankara`da da miting düzenliyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 12 Nisan 2023 günü DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile 1 Mayıs 2023’e çağrı yaptı.

Bağımsızlığın simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının bir bayram olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız yıkım bizi hüzne boğdu. Bayramı coşku ve sevinçle karşılamamıza imkan yok ama biliyoruz ki, umut ve dayanışma her şeyimizdir.