TMMOB Odalar 30 Eylül 2022, Cuma

Bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen ve Odamız tarafından da desteklenen Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG-2022) Çalıştay’ına Odamız adına Yönetim Kurulu II. Başkanımız Mithat Emre KIBRIS ile Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Semi Hamzaçebi katıldı.

01.07.2022- 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak jeoloji mühendisliği hizmetleri için Odamız tarafından belirlenen “asgari ücret tarifeleri” ile “oda kayıt, tescil, hakemlik, bilirkişilik, danışmanlık ve sicil belgesine” ilişkin ücretler belirlendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) üyesi olduğu FEANI (European Federation of National Engineering Associations - Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) tarafından verilen Eur-Ing (Avrupa Mühendisliği) Belgesi başvuru kriterlerinde önemli değişikliklere gidildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 31 Ağustos 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Buket Yararbaş Ecemiş Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Erzurum ve çevresinde yürütmekte olduğu proje çalışmalarını yerinde izlemek ve değerlendirmek amacıyla, iki MTA kampını ziyaret etti.

29. Dönem Heyelan Çalışma Grubumuz ilk toplantısını 25.08.2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

29. Dönem Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubumuz İlk Toplantısını 15.08.2022 Tarihinde Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirdi.

Odamızın Haziran-Temmuz aylarında gerçekleştirdiği etkinliklere, yaptığı basın açıklamalarına ilişkin haberlerin yer aldığı 35. Jeodergi ile karşınızdayız.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 28-30 Kasım 2022 tarihlerinde"II. Toros Jeolojisi Sempozyumu" düzenlenecektir.