TMMOB Odalar 19 Haziran 2024, Çarşamba
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 03.10.2020
Güncellenme Zamanı: 03.10.2020 10:50:13

12 Eylül 2020 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzun ardından oluşan Genel Merkez Kurulları 28. Dönem çalışmalarına hızla başlamıştır. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu yeni dönemde de ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için kamusal yarar doğrultusunda yapacağımız tüm çalışmaların üyelerimizin katılımı ile oluşturulacak komisyonlar marifetiyle yürütülmesi kararı alınmış olup, meslek alanımızdaki çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan bu komisyonlara siz değerli üyelerimizin vereceği destek ve katkının çok önemli olduğunu biliyor ve son derece önemsiyoruz.

Bu bağlamda 28. Çalışma Dönemi içerisinde, mesleğimiz açısından yarar gördüğümüz aşağıdaki komisyonlar oluşturulmuş olup, komisyon çalışmalarına katkı vermek isteyen üyelerimizin e-mail (jmo@jmo.org.tr) veya yazılı olarak 30 Ekim 2020 tarihine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Komisyonlar

1) SMM ile İlişkiler Komisyonu

2) Kadın Komisyonu

3) Ücretli Çalışan ve İşsiz Üye Komisyonu

4) Emekli Üye Komisyonu (Jeo-Emekli)

5) Jeoteknik/Mühendislik Jeolojisi-Laboratuvar Komisyonu

6) Çevre Komisyonu

7) Madencilik Komisyonu

8) Sondaj Komisyonu

9) Yerel Yönetimler Komisyonu

10) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu

11) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

12) Su Yönetimi ve Hidrojeoloji Komisyonu

13) Bilirkişilik Komisyonu

14) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Komisyonu