TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

Odamızın 29. Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince, üye aidatları: 2024 yılı için 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 70 TL/Ay, 2025 yılı için ise 120 TL/Ay olarak uygulanacaktır.

ODTÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı" 26 Şubat 2024’te ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 50.000’i aşan can kaybına neden olan Kahramanmaraş depremlerinin toplum hafızasından kısa sürede silinmemesi ve aynı acıların tekrar yaşanmaması adına gerekli derslerin çıkarılması amacıyla ana teması “Depremin Jeolojik İzleri” olan fotoğraf arşivi oluşturulacaktır.

Odamızın 2022 Haziran Ayı Etkinlik Takvimi Belirlendi.

Üye aidat borcunu düzenli ödeyen üyelerimizin ferdi kaza poliçeleri Jeoloji Mühendisleri Odası Bilgi İşletim Sisteminde (JMOBİS)  yer alan, “üyenin sicil kayıt dosyasına” (hizmetler kartı) yüklenmiş olup, arzu eden meslektaşlarımız “JMOBİS Üye Giriş” menüsünden kendi üye sicil kayıt dosyasına yüklenen ferdi kaza poliçelerinin çıktısını alabilirler. 

Odamız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasından veri paylaşım protokolü imzalandı.