TMMOB Odalar 23 Mayıs 2022, Pazartesi
20 MART 2006 PAZARTESİ

KAYIT

MTA KÜLTÜR SİTESİ

 
08:30

 
09:30

 

 
KAYIT
 

 
 

AÇILIŞ

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
9:30

 
11:00

 

 
AÇILIŞ KONUŞMALARI
 

 
 

 
11:00

 
11:30

 

 
ARA
 

 
 

 
11:30

 
12:30

 
Çağrılı Bildiri

 
KONFERANS (DÜNDEN BUGÜNE GRANİT)
 

 
YÜCEL YILMAZ  

TÜRKİYE'NİN JEOLOJİK EVRİMİ OTURUMU

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
13:30

 
13:40

 

 
TANITIM KONUŞMALARI(YÜCEL YILMAZ OTURUMUNA GİRİŞ)
 

 
 

 
13:40

 
14:00

 
Sözlü Bildiri

 
Menderes Masifi’ nin Çekirdek Kompleksi (Core Complex) Modeli Olarak Evrimi ve Yüzeylenmesinde Kıtasal Ölçekli Detachment Faylarının Rolünün Tartışılması
 

 
BURHAN ERDOĞAN  

Türkiye’nin Jeolojik Evrimi Oturumu-2 (Yücel Yılmaz Onuruna)

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
15:40

 
16:00

 
Sözlü Bildiri

 
Kuzeybatı Anadolu’da Eosen Magmatizması ve Metamorfizması- Olası Eosen Magmatik Yayı İle İlgili Veriler
 

 
ARAL OKAY MUHARREM SATIR  

Mühendislik Jeolojisi Oturumu-1

İHSAN RUHİ BERENT

 
13:30

 
13:50

 
Çağrılı Bildiri

 
Çağrılı konuşma- Melanj ve Matriks İçinde Blok İçeren Kayaların (Bimrocks) Karakterizasyonu ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
 

 
HARUN SÖNMEZ  

Mühendislik Jeolojisi Oturumu-2

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
15:30

 
15:50

 
Sözlü Bildiri

 
Sıvılaşma Şiddeti Haritalaması İçin Yeni Bir İndeks: Sıvılaşma Şiddeti İndeksi (Ls)
 

 
HARUN SÖNMEZ CANDAN GÖKÇEOĞLU  

Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-1

İHSAN KETİN SALONU

HÖYÜK ( AFŞİN-K.MARAŞ ) PB-ZN YATAĞININ JEOLOJİSİ

Sözlü Bildiri

Höyük ( Afşin-K.Maraş ) Pb-Zn Yatağının Jeolojisi
 
YUNUS AY ÖZCAN DUMANLILAR

Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-2

İHSAN KETİN SALONU

İNANMIŞ ( OLTU – ERZURUM ) SAHASININ U – AU CEVHERLEŞMESİNE AİT İLK BULGULAR

Sözlü Bildiri

İnanmış (Oltu – Erzurum) Sahasının Cu – Au Cevherleşmesine Ait İlk Bulgular
 
MEHMET ASLAN SERKAN ÖZKÜMÜŞ İSMET CENGİZ NİZAMİ DENİZ

21 MART 2006 SALI

Türkiye’nin Jeolojik Evrimi Oturumu-3 (Yücel Yılmaz Onuruna)

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Batı Anadolu Bölgesinde Isı ve Manto-Kökenli Helyum Dağılımının Güncel Gerilme Rejimi ve Volkanizmayla İlişkileri
 

 
NİLGÜN TÜRKAN GÜLEÇ  

Türkiye’nin Jeolojik Evrimi Oturumu-4 (Yücel Yılmaz Onuruna)

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
11:10

 
11:30

 
Poster Bildiri

 
Toros-Anadolu Kıtacığı ve Yakın Çevresinin Geç Neoproterozoik Evrimi
 

 
SEMİH GÜRSU MEHMET CEMAL GÖNCÜOĞLU HÜSEYİN KOZLU NECATİ TURHAN  

Türkiye’nin Jeolojik Evrimi Oturumu-5 (Yücel Yılmaz Onuruna)

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
13:30

 
14:30

 
Sözlü Bildiri

 
Konferans - Yerbilimleri Ve Arkeoloji
 
Mehmet ÖZDOĞAN
 
 

 
14:30

 
14:50

 

 
ARA
 

 
 

 
14:50

 
15:10

 
Sözlü Bildiri

 
Pontidler; Tanımı, İç Ayırtları, Tektonik Düzenlenimi ve Anlamı: Kuzey Anadolu’nun Mesozoyik Evrimi
 

 
ERDİNÇ YİĞİTBAŞ  

Mühendislik Jeolojisi Oturumu-3

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Konusundaki Son Gelişmeler
 

 
HARUN SÖNMEZ CANDAN GÖKÇEOĞLU  

Mühendislik Jeolojisi Oturumu-4

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
11:10

 
11:30

 
Sözlü Bildiri

 
Karabük İli Yerleşim Alanının Jeoteknik İncelenmesi
 

 
 

 
11:30

 
11:50

 
Sözlü Bildiri

 
Barla, Beşparmak ve Kapı Dağlarının (Güney-Batı Toroslar) Kuzey Yamaçlarının ve Moloz Kaynak Alanlarının Morfometrik Özellikleri
 

 
CANDAN GÖKÇEOĞLU REŞAT ULUSAY  

Mühendislik Jeolojisi Oturumu-5

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
13:30

 
13:50

 
Sözlü Bildiri

 
Mühendislik Yapılarının Projelendirilmesi ve Yapımı Aşamalarında Jeoteknik Etütlerin Sürekliliği ve Önemi, Örnek Çalışma: Çokal Barajı (Tekirdağ)
 

 
ALİ BURAK YENER NURETTİN PELEN  

Uzaktan Algılama ve GIS Oturumu

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
14:50

 
15:10

 
Çağrılı Bildiri

 
Çağrili Konuşma- Hiperspektral Uydu Görüntülerinin Yer Bilimlerinde Uygulaması
 
B. Taner San
 
BEKİR TANER SAN  

Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-3

İHSAN KETİN SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Karakaya Kompleks Zonu İçinde Gözlenen Şamlı ve Ayazmant (Balıkesir) Fe Skarn Yataklarının Jeolojisi, Parajenezi ve Oluşumu, Batı Anadolu
 

 
 

 
09:50

 
10:10

 
Sözlü Bildiri

 
Nadara Köyü Demir Cevherleşmesi
 

 
CANAN AKIN  

Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-4

İHSAN KETİN SALONU

 
11:10

 
11:30

 
Sözlü Bildiri

 
Mortaş (Seydişehir-Konya) Boksit Yatağının Nadir Toprak Elementi (NTE) Potansiyeli
 

 
MEHMET MUZAFFER KARADAĞ FETULLAH ARIK AHMET AYHAN ADNAN DÖYEN ŞUAYIP KÜPELİ  

Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-5

İHSAN KETİN SALONU

 
13:30

 
13:50

 
Sözlü Bildiri

 
Aşağıtırtar (Yalvaç-Isparta) Sahasındaki Huntit Yataklarının Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni
 

 
MUSTAFA KUŞCU OYA CENGİZ  

Sondaj Uygulamaları Oturumu-1

İHSAN KETİN SALONU

 
15:30

 
15:50

 
Sözlü Bildiri

 
Konik Penetrasyon Sondasında Gevşek Zeminlerde Çalışma Yöntemi ve Çınarlık (Samsun) Örneği
 

 
CANDAN ÜÇKARDEŞLER  

22 MART 2006 ÇARŞAMBA

Güncel Tektonik ve Depremsellik Oturumu-1

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Marmara Denizi’nde Deprem Araştırmaları: Denizaltı Gözlem İstasyonu
 

 
NACİ GÖRÜR  

Güncel Tektonik ve Depremsellik Oturumu-2

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
13:30

 
13:50

 
Sözlü Bildiri

 
İzmir Yöresinin Aktif Tektoniği ve 17-21 Ekim 2005 Sığacık Depremleri
 

 
SELİM ÖZALP AHMET UMRAN DOĞAN  

Yapısal Jeoloji ve Tektonik Oturumu-1

SADRETTİN ALTAN SALONU

 
15:50

 
16:10

 
Sözlü Bildiri

 
Kiraz Havzasının Tektonik Evrimi
 

 
TAHİR EMRE  

Jeo-Arkeoloji ve Jeolojik Miras Oturumu-1

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Acil Olarak Korunması Gereken Kula Jeopark Alanındaki Fosil İnsan Ayak İzleri
 

 
HÜLYA İNANER AYDOĞAN AKBULUT FARUK ÇALAPKULU MUSTAFA ERGÜN MEHMET ERAN NAKOMAN MEHMET ADİL TAŞKIRAN  

Jeo-Arkeoloji ve Jeolojik Miras Oturumu-2

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
13:30

 

 
Sözlü Bildiri

 
Medeniyetlerin Taşı “Mardin Taşı” ve Özellikleri
 

 
DENİZ İSKENDER ÖNENÇ NECMİ KIRAL DEMİR ERKANOL  

Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-1

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
15:10

 
15:30

 
Sözlü Bildiri

 
Siyah Aladağ Birliği Geç Permiyen Foraminifer Biyostratigrafisi, GD Yahyalı, Kayseri, Doğu Toroslar
 

 
YAVUZ OKAN  

Sondaj Uygulamaları Oturumu-2

İHSAN KETİN SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Altınüzüm (Islahiye) Belediyesi İçin Yapılan İçmesuyu Sondaj Çalışmaları
 

 
KEMAL AKPINAR  

Tıbbi Jeoloji Oturumu

İHSAN KETİN SALONU

 
11:30

 
11:50

 
Sözlü Bildiri

 
Pöhrenk (Kırşehir) Fluorit Yatağının Çevresinde Yer Alan Pöhrenk, Mahmutlu ve Çevirme Köylerinin Sınırları İçerisinde Yüzeylenen Suların Flor Açısından İncelenmesi “İlk Bulgular”
 

 
YUSUF URAS SÜLEYMAN SERVET YAMAN  

Doğal Afetler Oturumu-1

İHSAN KETİN SALONU

 
13:30

 
13:50

 
Sözlü Bildiri

 
Heyelan Veri Tabanlarının Bilgisayar Destekli Oluşturulması: Ulus (Bartın) Örneği
 

 
MURAT ERCANOĞLU  

Doğal Afetler Oturumu-2

İHSAN KETİN SALONU

 
15:30

 
15:50

 
Sözlü Bildiri

 
Çığ Önlem Yapıları ve Bir Uygulaması: Uzungöl Havzası
 

 
 

 
15:50

 
16:10

 
Sözlü Bildiri

 
Çığ Riskli Arazinin Tanımlanması ve Güvenli Rotaların Seçimi
 

 
 

 
16:10

 
16:30

 
Sözlü Bildiri

 
Kayak Merkezlerinin Planlanması ve Çığ Riskli Alanların Belirlenmesi
 

 
 

 
16:30

 
16:50

 
Sözlü Bildiri

 
Çığ Bölgelerinde Güvenlik Kuralları ve Kurtarma
 

 
 

23 MART 2006 PERŞEMBE

Yapısal Jeoloji ve Tektonik Oturumu-2

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
GB-Anadolu’nun Aktif Tektonik Yapısı İçinde Burdur Fayının Rolü
 

 
FUZULİ YAĞMURLU MUSTAFA BOZCU MURAT ŞENTÜRK  

Mineraloji ve Petrografi Oturumu-1

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
13:30

 
13:50

 
Sözlü Bildiri

 
Farklı Granitoyid Tiplerinde Zirkon Oluşumu: Orta Anadolu Granitoyidlerinden Örnekler
 

 
SERHAT KÖKSAL MEHMET CEMAL GÖNCÜOĞLU  

Mineraloji ve Petrografi Oturumu-2

SADRETTİN ALPANSALONU

 
15:30

 
15:50

 
Sözlü Bildiri

 
Kurtoğlu Metamorfik Karmaşasında (Gümüşhane, Doğu Pontidler, KD Türkiye) Varistik Amfibolit-Fasiyesli Başkalaşım
 

 
GÜLTEKİN TOPUZ ABDURRAHMAN DOKUZ  

Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-2

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Pseudomphalocyclus Blumenthali Meriç (Foraminifer)’in Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki Varlığı ve Önemi
 

 
İBRAHİM ENGİN MERİÇ MUHİTTİN GÖRMÜŞ DOĞAN PERİNÇEK ŞÜKRÜ ERSOY  

Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-3

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
11:10

 
11:30

 
Sözlü Bildiri

 
Batı Anadolu’daki Orta-Geç Eosen Mikrofosillerinin Stratigrafik ve Paleoortamsal Önemi
 

 
MEHMET SERKAN AKKİRAZ FUNDA AKGÜN SEFER ÖRÇEN  

Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-4

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
13:30

 
13:50

 
Sözlü Bildiri

 
Erken - Geç Miyosen Palinolojik Verilerine Dayalı Isı Dağılım Haritaları (Türkiye)
 

 
MİNE SEZGÜL KAYSERİ ÖZER FUNDA AKGÜN  

Kıyı-Deniz Jeolojisi ve Sedimantoloji Oturumu-1

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
15:50

 
16:10

 
Çağrılı Bildiri

 
Çağrılı Konuşma-Kozmojenik (36cl) Yaş Tayini Yönteminin Türkiye Geç Kuvaterner Buzul Çökellerine Uygulanması
 

 
TAHSİN ATTİLA ÇİNER  

Çevre Jeolojisi Oturumu

İHSAN KETİN SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Ankara İçmesuyu Projesinin Mühendislik Değerlendirmesi
 

 
İLYAS YILMAZER ÖZGÜR YILMAZER YASEMİN LEVENTELİ EVRİM ULUADAM BİRCAN  

Hidrojeoloji Oturumu-1

İHSAN KETİN SALONU

 
13:30

 
13:50

 
Çağrılı Bildiri

 
Çağrılı konuşma- Akiferlerin verim kavramı
 

 
HASAN YAZICIGİL  

Hidrojeoloji Oturumu-2

İHSAN KETİN SALONU

 
15:30

 
15:50

 
Sözlü Bildiri

 
Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi
 

 
MUSTAFA DEĞİRMENCİ  

24 MART 2006 CUMA

Magmatizma Oturumu-1

SADRETTİN ALTAN SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
Kütahya-Bolkardağ Kuşağında (Afyon-İhsaniye) Yeralan Pan-Afrikan Yaşlı Felsik Magmatizmanın Petrojenezi
 

 
ALİ BURAK YENER NURETTİN PELEN  

Magmatizma Oturumu-2

SADRETTİN ALPAN SALONU

 
11:10

 
11:30

 
Sözlü Bildiri

 
Orta Anadolu’da Dalma-Batma Metasomatizması İçin Kanıt: Balkuyumcu Yöresi Adakit Benzeri Volkanizma.
 

 
ABİDİN TEMEL  

Kıyı-Deniz Jeolojisi ve Sedimantoloji Oturumu-2

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Sözlü Bildiri

 
İskenderun Havzası Mesiniyen (Üst Miyosen) Evaporitlerinin Sedimantolojisi
 

 
ERDOĞAN TEKİN BAKİ ERDOĞAN VAROL TURHAN AYYILDIZ HÜSEYİN KOZLU  

Kıyı-Deniz Jeolojisi ve Sedimantoloji Oturumu-3

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
11:10

 
11:30

 
Sözlü Bildiri

 
Doğal Afetler ve Çevre Değişimleri Çalışmaları İçin Yeni Bir Araştırma Alt-Yapısı
 

 
MEMET NAMIK ÇAĞATAY REMZİ AKKÖK OKAN TÜYSÜZ  

Kıyı-Deniz Jeolojisi ve Sedimantoloji Oturumu-4

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
13:30

 
13:50

 
Sözlü Bildiri

 
Doğu Marmara Denizi Sedimentlerinin Bazı Petrografik ve Jeoteknik Özellikleri
 

 
NEZAKET DÖNMEZ ALPER SAKİTAŞ  

Endüstriyel Hammaddeler Oturumu-1

İHSAN KETİN SALONU

 
09:30

 
09:50

 
Çağrılı Bildiri

 
Çağrili Konuşma-Türkiye’de Petrol ve Doğalgaz Aramacılığında Belirgin Tıkanıklık; Uygulanabilir Bazı Yöntem, Fikir ve Yaklaşımlar
 

 
KADİR GÜRGEY  

Endüstriyel Hammaddeler Oturumu-2

İHSAN KETİN SALONU

 
11:10

 
11:30

 
Sözlü Bildiri

 
Bazaltik Tüflerden Hazırlanmış Seramiklerde Farklı Sıcaklıklar Altındaki Mikroyapısal Değişimler
 

 
MUSTAFA AKYILDIZ