TMMOB Odalar 28 Kasım 2021, Pazar

Kuzeybatı Anadolu'da Eosen Magmatizması ve Metamorfizması - Olası Eosen Magmatik Yayı ile İlgili Veriler

Bildiri Türü

Sözlü Bildiri

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

Kuzeybatı Anadolu'da Eosen Magmatizması ve Metamorfizması - Olası Eosen Magmatik (113 KB)

Yazarlar
ARAL OKAY
MUHARREM SATIR