TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

22 ŞUBAT 2011 MUŞ-BULANIK DEPREM ETKİNLİĞİ

ACIPAYAM VE BEYAĞAÇ (DENİZLİ, BATI ANADOLU-TÜRKİYE) KROMİT YATAKLARININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Çağrılı BildiriAÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE ŞEV DURAYLILIĞININ KİNEMATİK VE SAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Çağrılı BildiriADAKİTİK PORFİRİLERİN PETROLOJİSİ, JEOKRONOLOJİSİ VE BÖLGE JEODİNAMİĞİNDEKİ YERİ (KB ANADOLU, TÜRKİYE)

Çağrılı BildiriADAKÖY FAY ZONU (KIZILCAHAMAM, ANKARA)

AĞAÇ HALKALARINDA ÖLÇÜLEN DURAYLI İZOTOP ORANLARI İLE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BATI ANADOLU’DAN ÖRNEK ÇALIŞMA

AĞVANİS MASİFİ’NDE ADAKİTİK MAGMATİZMA VE DOĞU PONTİDLERDE EOSEN MAGMATİZMASININ GELİŞİMİ

AKDENİZ AKINTISININ KARADENİZ’İN İSTANBUL BOĞAZI ÇIKIŞINDA REDOKS KOŞULLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çağrılı BildiriAKSU HAVZASI (ANTALYA) ÇÖKEL DOLGUSUNDA BELİRLENEN MESİNİYEN TUZLULUK KRİZİNE AİT KAYITLAR

ALADAĞ Fe-Pb-Zn-Cu SKARN YATAĞININ (EZİNE-ÇANAKKALE) JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ALANYA MASİFİ METAMORFİK KAYAÇLARININ P-T-t EVRİMİ

Çağrılı BildiriALQOUSH OVASI’NIN (KUZEY IRAK) ÇÖLLEŞMEDEN KORUNMASINA YÖNELİK HİDROLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL ÇALIŞMALAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE YERBİLİMLERİ EĞİTİMÖĞRETİMİNİN GELİŞİMİ

ANKARA-İSTANBUL YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ İKİNCİ ETAP-İKİNCİ KESİM (İNÖNÜ-KÖSEKÖY) 34 NOLU TÜNELDE KARŞILAŞILAN TÜNEL İÇİ DEPLASMANLARIN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ANTAKYA VE ÇEVRESİNDEKİ AKTİF FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE HARİTALANMASI

ARPAÇUKURU (SİMAV-KÜTAHYA) Fe-Cu Zn-Pb CEVHERLEŞMESİNİN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

AŞIRI TÜKETİLMİŞ YİTİM ZONU DÜNİTLERİNİN (ORHANELİ, BURSA, KB TÜRKİYE) ERGİYİK-KAYAÇ ETKİLEŞİMİ SÜREÇLERİ İLE OLUŞUMU

ATATÜRK BARAJI HAVZASININ DEPREMSELLİĞİ: BARAJ ÖNCESİ VE SONRASI SİSMİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVCIKORU (ŞİLE-İSTANBUL) BÖLGESİ LİNYİTLERİNDEKİ İZ ELEMENTLERİN ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA AKREDİTE JEOLOJİ EĞİTİM PROGRAMLARI PROJESİ SONUÇLARI

Çağrılı BildiriBAFA GÖLÜ’NÜN (MUĞLA-DENİZLİ) SON 1000 YILDAKİ PALEOİKLİM KAYITLARI

Çağrılı BildiriBARAJLARDA KULLANILAN JEOFİZİK YÖNTEMLER

BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI’NIN KÜLTÜREL JEOLOJİ DEĞERLERİ VE JEOTURİZM POTANSİYELİ

BATI ANADOLU ALTIN-BAKIR CEVHERLEŞMELERİNİN YAŞI VE MAGMATİZMA İLE OLAN JEOKRONOLOJİK İLİŞKİSİ

BATI ANADOLU ERKEN-ORTA MİYOSEN MAFİK VOLKANİZMASININ MANTO KAYNAĞI ÖZELLİKLERİ VE ERGİME MODELLERİ

BATI ANADOLU’DA (MUĞLA-ESKİHİSAR) ERKEN-ORTA MİYOSEN DÖNEMİNE AİT PALEOİKLİMSEL VE PALEOVEJETASYONEL BULGULAR

BATI KOPET DAĞI (KD IRAN) GEÇ BARREMİYEN-ERKEN APSİYEN İSTİFİNİN (TİRGAN FORMASYONU) DİYAJENEJİ

BATI PONTİDLERDE ADAKİTİK MAGMATİZMA: ÜST KRETASE YAŞLI ÇAVUŞBAŞI GRANODİYORİTİ, İSTANBUL ZONU, KB TÜRKİYE

BATI TÜRKİYE GÖL VE LAGÜNLERİNDE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GEÇ HOLOSEN İKLİM KAYITLARI

Çağrılı BildiriBATTALGAZİ (MALATYA) MANGANEZ CEVHERLEŞMELERİNİN METALOJENİK İNCELENMESİ VE HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Çağrılı BildiriBAYKAN-KURTALAN-ŞİRVAN (SİİRT) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE BÖLGEDEKİ TUZLU BİRİMLERİN İNCELENMESİ

BERDAN OVASI (MERSİN) ÇEVRE JEOLOJİSİNİN VE JEOKİMYASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağrılı BildiriBEYPAZARI (ANKARA) GÖLET YERİNDEKİ KAYA KÜTLELERİNİN JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ

BİGA YARIMADASI’NDA (KB ANADOLU) YER ALAN METAVOLKANİK KAYAÇLARIN U-PB LA-ICPMS ZİRKON YAŞLARI VE JEOKİMYASI

BİLECİK KARBONAT PLATFORMU’NUN GEÇ HAUTERİVİYEN’DE BOĞULMASI VE TAKİP EDEN KÜRESEL ERKEN-GEÇ BARREMİYEN İKLİM DEĞİŞİMİ VE OKYANUSAL OLAYININ ETKİLEŞİM KAYITLARI, SAKARYA ZONU, BATI TÜRKİYE

BİLECİK-BAYIRKÖY KUMTAŞI OCAKLARINDAKİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ T.C.D.D. HIZLI TREN TÜNELİNE ETKİSİ

BİR TOPRAK DOLGU BARAJIN (TÜRKİYE’NİN KUZEYBATISI) DOLU SAVAĞINDAKİ DURAYSIZLIK MEKANİZMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BOĞAZKÖY, YENİCEKALE TEPE’DEKI HİTİTLERİN KULLANDIĞI DUVAR TAŞLARININ MIKROFASİYES ANALİZİ VE BİYOSTRATIGRAFİSİ: KAYNAK ALANI TESPİTİ İÇİN YAKLAŞIM

BORNOVA FLİŞ ZONU KARBONAT BLOKLARI, KARABURUN KARBONAT İSTİFİ VE MENDERES MASİFİNE (BATI TÜRKİYE) AİT BOKSİT DÜZEYLERİNİN STRATİGRAFİSİ, FOSİL YAŞLARI VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

BORNOVA FLİŞ ZONU: LİTOSFERİK ÖLÇEKTE YANAL-ATIMLI BİR YIRTILMA FAYI BOYUNCA OLUŞAN OLİSTOSTROM-MELANJ KUŞAĞI

BOROD HAVZASI (KB ROMANYA) SANTONİYEN-MASTRİHTİYEN RUDİST TOPLULUKLARI: BİYOSTRATİGRAFİK VE BİYOCOĞRAFİK ÖNEM

BOZÜYÜK CİVARI (KB TÜRKİYE) ADAKİT BENZERİ İNTRÜZİF KAYALARININ PETROLOJİSİ VE TEKTONİK KONUMLARI

Çağrılı BildiriBURDUR GÖLÜ GÜNEYİNDE GÖZLENEN YÜZEY YARIKLARININ OLUŞUM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI

Çağrılı BildiriBURSA İLİ JEOTERMAL POTANSİYELİ

BÜYÜK MENDERES GRABENİ’NİN GÜNEY KESİMİNDEKİ MİYOSEN TORTULLARININ VEJETASYONU VE İKLİMİ, ŞAHİNALİ–2 KAROTU, GB TÜRKİYE

BÜYÜKÇEKMECE-YAKUPLU HEYELAN BÖLGESİNİN ÜÇ BOYUTLU JEOLOJİK MODELLENMESİ

ÇAMARDI BÖLGESİNDEKİ VOLKANİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASAL, SR-ND-PB İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ, NİĞDE, ORTA ANADOLU

ÇAMELİ, GÖLHİSAR VE ACIPAYAM HAVZALARININ MİYOSEN KUVATERNER JEODİNAMİĞİ, BURDUR-FETHİYE FAY ZONU, GB TÜRKİYE

ÇAN HAVZASINDA TERK EDİLMİŞ MADEN SAHALARINDAKİ ATIKLARIN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ

ÇANAKKALE-GEYİKLİ PLAJLARININ (KB TÜRKİYE) SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ: TANE BOYU VE TOPLAM AĞIR MİNERAL DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Çağrılı BildiriÇATALDAĞ PLÜTONİK KOMPLEKSİ: SIYRILMA FAYLARI VE İLİŞKİLİ MAKASLAMA ZONLARININ GRANİT YERLEŞİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

ÇETİN BARAJI DOLAYININ HEYELAN ETÜDÜ, ALANDA BULUNAN HEYELANLARIN YAŞLANDIRILMASINDA KULLANILAN KRİTERLER

DARÜLFÜNUN’DA JEOLOJİ EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI (1900-1933)

DENİZLİ HAVZASI’NIN (BATI ANADOLU) JEOLOJİK MİRAS ÖGELERİ: GENEL BİR TANITIM VE DEĞERLENDİRME

Çağrılı BildiriDERİNER BARAJI VE HES (ARTVİN) TEMELİNDE YAPILAN, KONSALİDASYON ENJEKSİYON ÇALIŞMALARI

Çağrılı BildiriDİYADİN JEOTERMAL SAHASININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

DİYARBAKIR TARİHİ BİNALARDAKİ KAYA KOLONLARIN JEOLOJİK İNCELEMESİ

DOĞANŞEHİR (MALATYA) KORUND OLUŞUMLARININ GEMOLOJİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR ÖN BULGULAR

DOĞU ANADOLU YIĞIŞIM KARMAŞIĞI (TORTUM-NARMAN-OLTU-PASİNLERHORASAN- ERZURUM KD TÜRKİYE ) KUZEY KESİMİ METALOJENİK KUŞAK MI DIR ?

Çağrılı BildiriDOĞU GONDWANA PERMİYEN ÇÖKELLERİNDEKİ PYRAMIDOSPORITES SEGROVES 1967’NİN PALİNOSTRATİGRAFİK ÖNEMİ

DOĞU KARADENİZ MASİF SÜLFİD YATAKLARINDA (LAHANOS, ÇAYELİ, KİLLİK, KIZILKAYA, KUTLULAR, AKARŞEN) TANIMLANAN PALEO-HİDROTERMAL ÇIKIŞ BACALARINA (CHIMNEY) AİT BULGULAR; OLUŞUM ORTAM VE ÖNEMLERİ

Çağrılı BildiriDOĞU KOPET DAĞ HAVZASI (KD İRAN) MOZDURAN FORMASYONU’NUN SEDİMANTER PETROLOJİSİ VE DEPOLANMA ORTAMLARI

Çağrılı BildiriDÜŞEY FİTİL DREN KULLANILARAK ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİNE BİR ÖRNEK; AYAS KÖMÜR STOK SAHASI

ELAZIĞ D VE GD’SUNDA YÜZEYLEYEN BAZİK VOLKANİK VE SUBVOLKANİK KAYAÇLARIN (YÜKSEKOVA KARMAŞIĞI) PETROLOJİLERİNE DAİR ÖN BULGULAR, GD ANADOLU, TÜRKİYE

Çağrılı BildiriELDİVAN OFİYOLİTİ KÜMÜLAT GABROLARININ MİNERALOJİK, PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ

ERCİYES VOLKANI’NDA GEÇ KUVATERNER BUZULLAŞMASI VE ESKİ İKLİM KOŞULLARININ KOZMOJENİK YÜZEY YAŞLANDIRMASI VE BUZUL MODELLEMESİYLE BELİRLENMESİ

ERKEN-ORTA JURA YAŞLI KUMTAŞI VE ŞEYLLERİN (GÜMÜŞHANE-BAYBURT) JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ESKİŞEHİR-ALPU SAHASININ STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE KÖMÜR POTANSİYELİ

ETKİLEŞİM MATRİKSİ METODU KULLANILARAK YAPITAŞLARININ DURAYLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR ÇALIŞMA

Çağrılı BildiriFARS YÖRESİ KUH–E- BANDOBAST’DAKİ KRETASE-TERSİYER SINIRI VE PALEOSEN ÇÖKELLERİNİN İNCELENMESİ

“FRİG YÜRÜYÜŞ YOLU” VE ÜZERİNDEKİ JEOLOJİK OLUŞUMLAR

FUĞLATEPE (ORHANELİ, BURSA) KROMİT YATAĞININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

GACHSARAN PETROL YATAKLARINDAKİ (GB İRAN) MUHTEMEL KAYNAK KAYALARIN HİDROKARBON POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE JEOKİMYASAL DENEŞTİRMELERİ

GEBZE ATIKSU ARITMA TESİSİ (KOCAELİ) ALANINDAKİ ZEMİNLERİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

GEÇMİŞTE VAN GÖLÜ SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ: JEOLOJİK ARŞİV, JEOMORFOLOJİK EVRİM VE PALEOCOĞRAFYA REKONSTRÜSİYONU

GÖLET YÜKSELTMELERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BİR ÖRNEK: BUCUK GÖLETİ (SİNCAN–ANKARA)

GÖNEN (BALIKESİR) GÜNEYİNDE YÜZLEK VEREN MİYOSEN YAŞLI LİNYİT İÇERİKLİ TORTULLARIN PALİNOLOJİSİ VE PALEOİKLİMİ

GÖRGÜL YÖNTEMLERİN ÖNERDİĞİ DESTEK SİSTEMLERİNİN SAYISAL ANALİZİ: KAPIKAYA BARAJI ÇEVİRME TÜNELİ ÖRNEĞİ, MALATYA

Çağrılı BildiriGRAFİT, ÜLKEMİZDEKİ GRAFİT OLUŞUMLARI VE SORUNLARI

GÜMÜŞKÖY (KÜTAHYA) MADEN SAHASINDA DOĞAL OLARAK BÜYÜMÜŞ KARASAL OTSU BİTKİLERDE GÜMÜŞ VE ARSENİK BİRİKMESİ VE DAĞILIMI

GÜNEY FARS BÖLGESİ’NDEKİ (İRAN) PETROFİZİK KUYU LOGLARININ ELEKTROFASİYES YORUMLARI

GÜNEY IRAK (MEZOPOTAMYA BÖLGESİ) KUVATERNER OSTRAKODLARI

GÜNEY ORTA ELBRUZ, İRAN’DAKI JEYRUD FORMASYONU’NUN ÜST DEVONYEN YAŞLI FOSFORİTLERİNDEKİ BAKTERİ ETKİLERİ VE SEDİMANTOLOJİK YAPILAR

Çağrılı BildiriGÜNEYBATI İRAN, ZAGROS HAVZASI 422 VE 424 NOLU KUYULAR KULLANILARAK PABDEH FORMASYONU’NUN YAŞININ TAYİNİ

GYMNOCODIUM (PIA) CİNSİNİN VE GYMNOCODIACEAE (ELLIOTT) AİLESİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE TANIMLANMASI; GYMNOCODIACEAE AİLESİNİN İKİ YENİ CİNSİNİN BEGUMIA Y. C. VE GRAHAMELLIOTTICODIUM Y. C. TANIMLANMASI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE YERBİLİMLERİNİN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

HAKKARİ-YÜKSEKOVA KROMİTİTLERİNDEKİ PLATİN GRUBU MİNERALLERİNİN (PGM) HİDROSEPARATÖR (HS) -EPD (ELEKTRİK AKIMLI ÖĞÜTÜCÜ) TEKNİĞİ İLE JEOKİMYASALMİNERALOJİK İNCELEMESİ

HASANKEYF YUKARI ŞEHİR SARNIÇLARI

HATAY GRABENİ’NİN EVRİMİ, GÜNEYDOĞU TÜRKİYE: YAPISAL VE MORFOLOJİK BULGULAR

HAZİNEMAĞARA VE KIRKPAVLİ (GÜMÜŞHANE) POLİMETALİK PB-ZB-CU-AU-AG MADENLERİNİN JEOKİMYASAL VE KÖKENSEL ÖZELLİKLERİ

HAZİNEMAĞARA VE KIRKPAVLİ (GÜMÜŞHANE) POLİMETALİK PB-ZB-CU-AU-AG MADENLERİNİN JEOKİMYASAL VE KÖKENSEL ÖZELLİKLERİ

HAZRO (DİYARBAKIR) MERMERLERİNİN MİNERALOJİK VE FİZİKSEL-MEKANİK ÖZELLİKLERİ

HEKİMHAN (MALATYA) YÖRESİ OLİGOSEN TORTULLARININ FASİYES ANALİZİ

HEYELAN DUYARLILIK HARİTALAMASINDA VERİ SETİ HAZIRLANMASI VE ANALİZİ

HİDROKARBON ALTERASYONUN UZAKTAN ALGILANMASI: ADIYAMAN PETROL SAHALARI TEST UYGULAMASI

HİTİT UYGARLIĞI ALACA HÖYÜK YERLEŞİM YERİNE AİT JEOARKEOLOJİK BULGULAR

HOLOSEN İKLİMSEL OPTİMUMU’NUN ORTAMSAL VE İZOTOPİK BİR KAYDI: SÜNNET GÖLÜ, GÖYNÜK, KB ANADOLU

Çağrılı BildiriHÜDAİ (SANDIKLI-AFYON) JEOTERMAL SİSTEMİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ, GB TÜRKİYE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MOGAN VE EYMİR GÖL SEVİYELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ILICA KOYU (ÇEŞME-İZMİR) BENTİK FORAMİNİFER-OSTRAKOD TOPLULUKLARI İLE PASİFİK OKYANUSU VE KIZILDENİZ KÖKENLİ GÖÇMEN FORAMİNİFERLER VE ANORMAL BİREYLER

İNCE TANELİ ZEMİN SINIFLAMASINDA TARTIŞILABİLİR BAZI HUSUSLAR

İNCESU MAĞARASI DİKİT KAYITLARINA GÖRE ORTA TOROSLARDA SON 45000 YILLIK İKLİM DEĞİŞİMİ

INDO-PASİFİK KÖKENLİ BENTİK FORAMİNİFERLERİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ BAŞLICA DAĞILIM YOLLARI

INVESTIGATING THE GEOTHERMAL STRUCTURES OF ÖMER-GECEK BASIN (AFYONKARAHİSAR) USING MAGNETOTELLURIC AND DIRECT CURRENT RESISTIVITY METHODS

Çağrılı BildiriİRAN KÖRFEZI, ZAGROS DAĞLARI VE BANDAR-ABBAS İÇBÖLGESİNDE YERALAN FARAGHAN FORMASYONU’NUN PETROGRAFİ VE POROZİTE ÇALIŞMALARI

ISPARTA VE GÜMÜŞHANE (G VE KD TÜRKİYE) TRİYAS-ORTA JURASİK PERİYODUNA AİT İKLİMSEL DEĞERLENDİRMELER

İSTANBUL (YENİKAPI) KIYILARINI 6. YÜZYILDA ETKİLEYEN TSUNAMİ İLE İLİŞKİLİ YENİ VERİLER

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE YER BİLİMLERİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE JEOLOJİ EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARININ GELİŞİMİ, JEOLOJİ BİLİMİNE VE TÜRKİYE JEOLOJİSİNE YAPILAN KATKILAR: 1915-2010

ISTRANCA KRİSTALEN KOMPLEKSİ’NİN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE BULGARİSTAN’DAKİ İSTİFLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN BULGULAR (KB TÜRKİYE-GD BULGARİSTAN)

İŞLETME AŞAMASINDA JEOTERMAL SAHALARDAKİ KABUKLAŞMA TÜRLERİ, KABUKLAŞMANIN ENGELLENMESİ VE KONTROLÜ: KIZILDERE JEOTERMAL SAHASI ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriİZMİR KUZEYDOĞUSUNDAKİ KARAGÖL’ÜN JEOLOJİSİ, JEOFİZİĞİ VE GÖL SUYUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

İZMİR METROSU 2.ETAP KARŞIYAKA GÜZERGAHINDA (KM 9+470 İLE KM 12+620 ARASI )YAPILAN ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

İZMİR’DE YERBİLİMLERİNİN TARİHÇESİ

Çağrılı BildiriJALIL-ABAD KESİTİ’NDE, NEYZAR FORMASYONU’NDA (KUZEYBATI MASHHAD, IRAN) LİTOSTRATİGRAFİK VE BİYOSTRATİGRAFİK ÇALIŞMALAR

JENETİK BİR SINIFLANDIRMA VE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI: KARTALDAĞ VE MADENDAĞ ALTIN YATAKLARI, ÇANAKKALE, KB TÜRKİYE

JEOLOJİ TARİHSEL BİR BİLİM OLDUĞU İÇİN DİĞERLERİNDEN DAHA AZ GÜVENİLİR BİR DİSİPLİN Mİ?

Çağrılı BildiriJEOLOJİK KORUMA VE JEOPARK EĞİTİMİ; PROJE UYGULAMASI

JEOLOJİK KORUMA, JEOPARK VE JEOTURİZM KAVRAMLARININ ALGILANMASI KONULARINDA ALAN ÇALIŞMASI (KIZILCAHAMAM, ANKARA)

JEOLOJİK MİRASIMIZ KİREMİT RENKLİ PERİBACALARI (ERZURUM/NARMAN)

JEOTERMAL ETÜTLERDE, YÜZEYDE BELİRGİN OLMAYAN (OLASI) FAYLARIN TOPRAK GAZLARI ÖLÇÜMÜYLE BELİRLENMESİ: KÜTAHYA-PAZARLAR SAHASI ÖRNEĞİ

KABADÜZ (ORDU, KD TÜRKİYE) YÖRESİ Pb-Zn-Cu CEVHERLERİNİN MİNERAL KİMYASI, DURAYLI VE RADYOJENİK İZOTOP ÖZELLİKLERİ

Çağrılı BildiriKAFKASYA’DAN ARAP ÖN-ÜLKESİNE UZANAN BİR JEOTRAVERS BOYUNCA ÇARPIŞMA KÖKENLİ SENOZOİK VOLKANİTLERİNİN JEOLOJİK, PETROLOJİK, JEOKİMYASAL VE JEOKRONOLOJİK İNCELEMESİNE AİT İLK BULGULAR

KARABURUN YARIMADASI KUZEY KIYILARINDA SEDİMENT JEOKİMYASININ BENTİK FORAMİNİFER VE OSTRAKOD TOPLULUKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KARAKAYA KARMAŞIĞI BİRİMLERİNİN (KB VE ORTA-KD ANADOLU) TEKTONİK KONUMUNA META-MAGMATİK KAYAÇLARIN MİNERALOJİ-PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI İLE BİR YAKLAŞIM

KARAMÜRSEL (KOCAELİ) GÜNEYİ’NDEKİ HEYELANLARIN İNCELENMESİ

KARSTİK SAHALARDA YAPI YERİ SEÇİMİNDE FARKLI JEOFİZİK PROSPEKSİYONLARIN KULLANILMASI

Çağrılı BildiriKAYA KÜTLE ÖZELLİKLERİNİN KAZILABİLİRLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÜMÜŞHANE GRANİTOYİDİ ÖRNEĞİ, GÜMÜŞHANE

KAYAÇLARDAKİ NANNOFOSİL KAYITLARININ KÖKENSEL AYIRIMININ ÇÖKELME ORTAMLARINI BELİRLEMEDEKİ ÖNEMİ

KB ANADOLU ÇAN YÖRESİNDEKİ ÇAMYAYLA PLÜTONUNUN JEOLOJİK VE PETROLOJİK İNCELENMESİ

KB FARS BÖLGESİNDEKİ (ZAGROS HAVZASI) KONYASİYEN – KAMPANİYEN ARALIĞINDAKİ (ILAM FORMASYONU) DEPOLANMA ORTAMLARI VE SEKANS STRATİGRAFİSİ

KB IRAK, SINJAR KİREÇTAŞI FORMASYONU’NUN BAZI PETROGRAFİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ: YOL AGREGASI İÇİN UYGUNLUK

Çağrılı BildiriKB IRAK, SIUN ALANINDA MODFLOW MODELLEMESİ KULLANILARAK AL-FATHA AKİFERİNİN YÖNETİMİ

KB IRAK, SIUN KÖYÜ’NDE YERALTI SUYU YONETİMİ İÇİN MATEMATİK MODELLEME

KİMYASAL KİNETİKLERİNE BAĞLI OLARAK KALSİT MİNERALİ ÇÖZÜNMESİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ

KİREÇ VE JİPSİN, ÜST PLİYOSEN YAŞLI YÜKSEK PLASTİSİTELİ KİLLERİN (ANKARA) ŞİŞME VE DAYANIM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

KIRIKKALE - KALECİK (ANKARA) KARAYOLUNDAKİ HEYELANIN JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ

KIRKKAVAK FORMASYONUNUN ERKEN EOSEN YAŞLI CAENOGASTROPODLARI (HAYMANA-POLATLI HAVZASI, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE): TAKSONOMİ VE PALEOEKOLOJİ

KIYI’DA PLANLAMA VE UYGULAMANIN İLK ADIMI “KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİTİ”

KKTC`DE FARKLI BÖLGELERDE YETİŞTİRİLEN DÜVELERDE SERUM KALSİYUM FOSFOR VE MAGNEZYUM DÜZEYLERİ

KOCAELİ TRİYASI ERKEN LADİNİYEN BİRİMLERİNDE SHASTASAURİDAE FAMİLYASINDA YENİ BİR ICHTHYOSAURUS BULGUSUNA İLİŞKİN ÖN VERİLER

KOÇALİ KARMAŞIĞI (GD ANADOLU) PELAJİK ÇÖKELLERİNİN RADYOLARYA TOPLULUKLARI, GEÇ TRİYAS YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARININ JEOKİMYASI VE DİĞER TOROS BİRİMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KONTROLSÜZ DOLGU ALANLARINDA ZEMİN PROFİLİNİN TÜMLEŞİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

KÖPRÜBAŞI (MANİSA) URANYUM YATAĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

Çağrılı BildiriKUZEYBATI ANADOLU’NUN JEOTERMAL SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: ALLIANOI

Çağrılı BildiriKÜÇÜK SORGUN (KB MERSİN) OSTREA JEOSİTİ

KÜÇÜKDOĞANCA (KEŞAN-EDİRNE) BÖLGESİNDEKİ KÖMÜR YATAKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÜÇÜKKUYU FORMASYONU’NUN (EDREMİT KÖRFEZİ GÜNEYİ) ANA KAYA ÖZELLİKLERİ

Çağrılı BildiriKÜRESEL JEOPARK AĞI İÇİN TÜRKİYE’DEN YENİ ADAY: YANIK ÜLKE JEOPARKI, KULA-MANİSA

Çağrılı BildiriLAHROOD BÖLGESİNİN ÇATLAK SİSTEMLERİ (ARDEBİL, İRAN)

LİYAS-ERKEN DOGGER DÖNEMİNDE TAVAS NAPI’NDA MEYDANA GELEN PLATFORM BOĞULMA OLAYININ ESKİ OKYANUSAL ÖNEMİ, BATI TOROSLAR, GB TÜRKİYE: PALEONTOLOJİK VE SEDİMENTOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Çağrılı BildiriLURESTAN BÖLGESİNİN (GB İRAN) JEOKİMYASAL DENEŞTİRMELERİ VE PETROL REZERVUAR, KAYNAK KAYA VE SARKAN PETROL YATAKLARI PETROL SIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MACROPORELLA PIA, 1912 DASİKLADAL KİREÇLİ ALG CİNSİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE KOCAELİ YARIMADASI (AVRANADOLU) KARBONUNDAN MACROPORELLA VACHARDI N.SP. YENİ TÜRÜNÜN TANIMLANMASI

MADEN ARAMACILIĞINDA ULUSLARARASI STANDARTLAR VE ÜLKEMİZ MADEN MEVZUATINA YANSIMALARI

Çağrılı BildiriMADENCİLİKTEKİ GÜNÜMÜZ VE GELECEĞİN ÇEVRE PROBLEMLERİ: BUGÜN EN İYİ MEVCUT ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Çağrılı BildiriMADSAN (ÇAMARDI–NİĞDE) ANTİMONİT (SB) CEVHERLEŞMESİNDE PEROGRAFİK ÇALIŞMALAR

MAĞARACIK KÖYÜ (ANTAKYA) GEÇ PLEYİSTOSEN GASTROPODA-BİVALVİA FAUNASI: PALEOCOĞRAFİK– PALEOEKOLOJİK VE İZOTOPİK YORUMLAR

Çağrılı BildiriMAĞMATİK KAYAÇLARDA KİMYASAL AYRIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KATYON-DÜZENLENME İNDEKSİNİ ESAS ALAN YENİ YAKLAŞIM

MALZEME DAYANIMI AÇISINDAN KAYA DOLGU BARAJLARIN DURAYLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

MANSURLU HAVZASI DEMİR YATAKLARININ OLUŞUM SÜREÇLERİNE BEKİRHACILI’DAN (FEKE-ADANA) BİR BAKIŞ

MANYAS VE ÇEVRESİ JEOTERMAL KAYNAKLARININ JEOELEKTRİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ

MARMARA DENİZİ’NDE GEÇ PLEYİSTOSEN-HOLOSEN SU GEÇİŞLERİ VE SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ; SIĞ-SİSMİK VE KAROT ÇALIŞMALARINDAN İPUÇLARI

MARMARA’NIN GÜNEYİNDE, İZMİR-ANKARA VE PONTİD-İÇİ KENETLERİ ARASINDAKİ OFİYOLİTLİ MELANJLARIN TEKTONİK YERLEŞİMİ

MASTRA (GÜMÜŞHANE) Au-Ag YATAĞI’NIN JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

MENDERES MASİFİ’NİN GEÇ NEOPROTEROZOYİK – ERKEN KAMBRİYEN MAGMATİK-METAMORFİK EVRİMİ: PAN-AFRİKAN VEYA KADOMİYEN OLAY?

MERSİN VE TARSUS ARASINDAKİ BÖLGEDE BULUNAN YERALTI SULARININ KALİTESİNİN VE İÇME SUYU OLARAK UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağrılı BildiriMERSİN YÖRESİNİN JEOLOJİK MİRAS UNSURLARI

METAKİT ZİRKON OLUŞUMLARI VE AKIŞKAN ETKİSİ

MUDURNU-GÖYNÜK HAVZASI’NIN (KB ANADOLU) ORTA EOSEN GÖLSEL ÇÖKELLERİNDE ORBİTAL KONTROLÜN KANITLARI

Çağrılı BildiriMUSUL BLOKU PETROL YATAKLARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİNİN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÇALIŞMALARI VE GRAVİTE ETKİSİ

MUSUL FAYI’NIN ESKİ VE GENÇ TEKTONİĞİ VE BÖLGE JEOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çağrılı BildiriMUSUL ŞEHRİNDE KURŞUN, KADMİYUM, NİKEL, BAKIR VE ÇİNKO İLE KİRLENMİŞ TOPRAĞIN DEĞERLENDİRMESİ

Çağrılı BildiriMUSUL, KUZEY IRAK’TAKI MUSUL BARAJI REGÜLASYON GÖLETİNİN SU KALİTESINDEKİ DEĞİŞİMLERİ YORUMLAMAK İÇİN TEMEL BILEŞENLER ANALİZİNİN KULLANIMI

Çağrılı BildiriMÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ VE GÜNCEL EĞİLİMLER

NEOJEN YAŞLI PİROKLASTİK KAYAÇLAR VE VOLKANO-SEDİMENTER BİRİMLERDEKİ ZEOLİTLERİN OLUŞUMU VE KÖKENİ (HAYDARLI-DİNAR, AFYONKARAHİSAR-TÜRKİYE)

NEW FINDINGS ON THE MAGMATIC AND GEODYNAMIC EVOLUTION OF THE EASTERN ANATOLIA HIGH PLATEAU, TURKEY

NİĞDE CİVARI TOPRAKLARININ KARAKTERİZASYONU: ÖRNEK BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) UYGULAMASI

NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİNDEKİ (ORTA ANADOLU) GEÇ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROJENEZİ: PETROGRAFİK, JEOKİMYASAL VE SR-ND-PB İZOTOPİK DELİLLER

OFİYOLİT TABANINDAKİ AMFİBOLİT PETROLOJİSİ: İĞDİR METAMORFİTİ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriORHANELİ-DURSUNBEY VOLKANİKLERİNİN JEOLOJİSİ, PETROLOJİSİ VE JEOKRONOLOJİSİ, KB ANADOLU

ORTA ANADOLU VOLKANİK BÖLGESİ’NDE MAAR VOLKANİZMASI, TÜRKİYE

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ORTA PONTİDLERDE JURA YAŞLI YÜKSEK SICAKLIK METAMORFİZMASI

ÖMER-GECEK (AFYONKARAHISAR) JEOTERMAL SAHASININ GÜNEY DOĞUSUNDA AÇILAN JEOTERMAL KUYUSUNDAN ELDE EDİLEN SUYUN ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Çağrılı BildiriÖMER-GECEK HAVZASININ (AFYONKARAHİSAR) JEOTERMAL YAPISININ MANYETOTELLÜRİK VE DOĞRU-AKIM ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

ÖREN HAVZASI’NIN ORTA MİYOSEN SÜRECİNDEKİ PALEOİKLİMSEL VE PALEOVEJETASYONEL ÖZELLİKLERİ

Çağrılı BildiriPETROGRAPHY AND INVESTIGATION OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF GÜNYÜZÜ (SIVRIHISAR, ESKIŞEHIR) GRANITES

PETROL ARAMACILIĞINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİNİN TPAO’DA KULLANIM ALANLARI

PINARBAŞI GRANİTİNİN MİNERAL KİMYASI: GEDİZ HAVZASI (KÜTAHYA-BATI ANADOLU)

PLİYOSEN YAŞLI ETRÜSK STRATO-VOLKANININ MAGMATİK EVRİMİNDE KABUKSAL KİRLENME-AYIRIMLAŞMA (AFC) VE MAGMA KARIŞIMI İŞLEMLERİNİN ÖNEMİ, VAN GÖLÜ KUZEYDOĞUSU

REFAHİYE METAMORFİTLERİ’NİN (ERZİNCAN) JEOLOJİK EVRİMİ VE JEODİNAMİK ÖNEMLERİ

RODENJİTLEŞMİŞ İZOLE DİYABAZ DAYKLARIN (VAN-ÖZALP) JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ

SAFRA KESESİ TAŞLARININ PETROGRAFİK VE FTIR YÖNTEMİ İLE İNCELEMELERİ

SAKARYA ZONU JURA ÖNCESİ TEMELİNİN METAMORFİK EVRİMİ

SAKARYA ZONU TEMEL BİRİMLERİ VE KARAKAYA KOMPLEKSİNİN KONUMU

SAKARYA ZONU’NDA ALT-ORTA DEVONİYEN MAGMATİZMASININ KÖKENİ (BİGA YARIMADASI): JEOKRONOLOJİ, JEOKİMYA VE Sr-Nd İZOTOP SİSTEMATİĞİ

Çağrılı BildiriSINJAR PINAR KAYNAĞININ JEOLOJİK VE HİDROLOJİK ÇALIŞMASI

SİNOP VE ÇEVRESİNDEKİ VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI: İLK BULGULAR

SİVAS, ÇETİNKAYA-YELLİCE MANYETİT OLUŞUMLARININ MADEN JEOLOJİSİ

SON 4300 YILDA İZNİK GÖLÜ’NDE (KB-TÜRKİYE) GÖRÜLEN ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİN SEDİMANTER KAYITLARI

Çağrılı BildiriSON PAYLAŞIM VETARİHSEL KÖKLERİ

SONDAN BİR ÖNCEKİ DEGLASYASYON VE SON BUZULARASI DÖNEM SIRASINDAKİ DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ

STRATIGRAPHICAL EVIDENCES AND NEW PALEONTOLOGICAL DATA FOR THE LATE CRETACEOUS-EARLY TERTIARY POST COLLISIONAL TECTONISM ALONG THE INTRA-PONTIDE SUTURE ZONE, NORTHWESTERN TURKEY

STUYFZAND HİDROJEOKİMYASAL SINIFLAMA SİSTEMİ: KAZANLI-TARSUS (MERSİN) KIYI AKİFERİNE UYGULANMASI

Çağrılı BildiriSU ALTI CİHAZLARININ DENİZ TABANINA YERLEŞTİRİLME SORUNLARI BUNUN İÇİN ÖNERİLEN BİR ÇÖZÜM

Çağrılı BildiriŞEKERİ VE İD YAYLASI (NARMAN-ERZURUM-KD TÜRKİYE) Cu CEVHERLEŞMELERİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ŞEV DURAYLIĞI ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ: FEKE HEYELANI

Çağrılı BildiriŞİLE (İSTANBUL, KB TÜRKİYE) BATISI PLAJLARINDA TİTANYUM PLASER ARAMALARINA YÖNELİK TANE BOYU VE TOPLAM AĞIR MİNERAL ÇALIŞMALARI

TARİHİ YAPILARDA KAYAÇ AYRIŞMASININ BELİRLENMESİ VE HARİTALANMASI: SİVAS ŞİFAHİYE MEDRESESİ

Çağrılı BildiriTARSUS DELTA OVASININ KAROT VERİLERİ İLE ORTAMSAL ANALİZİ

TARSUS NEHRİ- KARADUVAR ARASI (MERSİN) NEHİR, KIYI VE SIĞ DENİZ GÜNCEL ÇÖKELLERİNİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ETKİLEŞİMİ

TARSUS OVASI (MERSİN) YERALTI SULARINDA GÖRÜLEN NİTRAT-NİTRİT KİRLİLİĞİNİN ALANSAL DAĞILIMLARI VE ÇEŞİTLİ FİZİKSEL PARAMETRELERLE OLAN İLİŞKİLERİ

TAVŞANLI ZONU (GÜNYÜZÜ, SİVRİHİSAR, KAYMAZ) GRANİTOYİDLERİNİN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TAVŞANLI ZONU’NUN BATISINDAKİ PALEOZOYİK TEMELDEN VE MESOZOYİK VOLKANİK-SEDİMENTER ÖRTÜDEN YENİ PETROLOJİK, JEOKİMYASAL VE JEOKRONOLOJİK BULGULAR, B TÜRKİYE

TECER (SİVAS) GÖL İSTİFİ: SON ALTI BİN YILDA İKLİMSEL VE ANTROPOJENİK İŞARETLERİN TEŞHİSİ VE GEÇ HOLOSEN’DE İNSAN TOPLULUKLARI İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE TARTIŞMA

Çağrılı BildiriTERMOJEOLOJİ VE YER KAYNAKLI İKLİMLENDİRME UYGULAMALARI

TOPOGRAFYA VE ATMOSFER ETKİLEŞİMİ: BURSA’DA KUVVETLİ LODOS RÜZGARLARINA BAĞLI FÖN OLUŞUMU VE SONUÇLARI

TOPRAK VE TEMEL ARAYÜZÜNDEKİ STRESS DAVRANIŞI

TOROS DAĞLARINDA DÖKÜNTÜYLE ÖRTÜLÜ GÜNCEL BUZULLAR

Çağrılı BildiriTRABZON’DA RÜZGÂR AFETİ VE ETKİLERİ

Çağrılı BildiriTRABZON’UN HEYALAN AFETİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TRAKYA HAVZASI’NDAKİ DELTAYİK ÇÖKELLERİN PETROL ANA KAYASI OLANAKLARININ INCELENMESİ

TRAKYA HAVZASI’NIN LİNYİT POTANSİYELİ VE BUNU KONTROL EDEN JEOLOJİK FAKTÖRLER

TURONİYEN RUDİSTLİ KİREÇTAŞLARININ FAUNAL VE FASİYES İNCELEMESİ, WADI AS SIR FORMASYONU, AJLUN ALANI (KB ÜRDÜN): PALEOCOĞRAFİK BİR YAKLAŞIM

Çağrılı BildiriTUZ GÖLÜ HAVZASININ GÜNEYDOĞU KESİMİNDEKİ YERALTI SULARINDA KARBONDİOKSİT YAYILIMININ VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

TUZGÖLÜ FAY ZONU’NUN GÜNEY BÖLÜMÜ’NDEN PALEOSİSMOLOJİK İLK VERİLER, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE

TUZGÖLÜ FAY ZONU’NUN NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ VE KİNEMATİĞİ, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE

TÜRKİYE JEOLOJİK MİRASI ARAŞTIRMA GRUBU PİLOT ALAN ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI’NIN ÜLKEMİZ JEOLOJİSİNE KATKILARI

TÜRKİYE’DE BULUNAN MAVİ KALSEDONLAR

TÜRKİYE’DE EOSEN’DEN MİYOSEN’E PALEOİKLİM VE MANGROV ORMANLARI

TÜRKİYE’DE JEOFİZİK: BİLİM, MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM

TÜRKİYE’DEKİ SÜSTAŞLARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE’DEKİ YOZGAT-ÇORUM RED-BED TİPİ YATAKLANMALARDA TANIMLANMIŞ BİR CEVHER MİNERALİ; DECLOİZİT

TÜRKİYE’NİN AKDENİZ KIYI ŞERİDİNDE YERALTISUYU BOŞALIMLARININ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE’NİN BATISINDAKİ BİR MADEN SAHASINA SAĞLANACAK SUYUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE’NİN İLK JEOTUR VE JEOYOLLARINI KURMA ÖNERİSİ: “TORTUMNARMAN- OLTU-OLUR” JEOYOLU VE “TORTUM-UZUNDERE-İŞHAN” JEOYOLU (ERZURUM, KD TÜRKİYE)

UDOTEGİL-CODIUMGİLADLARI ALTINDA TANIMLANMIŞ SİFONLU KİREÇLİ ALGLERİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ; PALAEOPORELGİLLER, Y. AİL., PALAEOPORELGİL Y. OY.ABACELGİL Y. OY.,TANIMLANMASI; LANCİCULGİLLER (SHUSKY) AİLESİ, PATRUNOVGİLLER (SHUSKY & SCHİRSCHOVA O

Çağrılı BildiriUKRAYNA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞME BEKLENTİSİ VE GÜNCEL SORUNLARI

Çağrılı BildiriULUKIŞLA EVAPORİTLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇÖKELME ORTAMLARI

Çağrılı BildiriULUSAL ÖLÇEKLİ AR-GE PROJELERİNDE GÖNÜLLÜ UZMAN DESTEĞİNİN SAĞLANMASINDA KURUMSAL YAPILANMA İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: “TÜRKİYE JEOLOJİK MİRAS ALANLARI ENVANTERİ PROTOKOLÜ”

UZUNKÖPRÜ’NÜN RESTORASYON AMAÇLI JEOLOJİK, JEOFİZİK VE JEOTEKNİK ÇALIŞMALARI

ÜÇ SEKTÖRE GÖRE TEMEL BİLEŞENLER ANALİZ YÖNTEMİ KULLANARAK DOĞU AKDENİZ SAHİL KUMLARINA AİT RİSKLİ AĞIR METAL LOKASYONLARININ BELİRLENMESİ

ÜLKEMİZDE YERBİLİMLERİNİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÜST KRETASE RUDİST SEVİYELERİNİN MENDERES MASİFİ’NDE DAĞILIMI VE STRATİGRAFİK ÖNEMLERİ

VITOSHA PLÜTONU PLAJİYOKLAZ ZONLANMASINDA TESPİT EDİLEN MAĞMA ETKİLEŞİMİ, BATI SREDNAGORA, BULGARİSTAN

VOLKANİK MASİF SULFİD YATAĞINDA MİNEROLOJİ, İZ ELEMENT VE NADİR TOPRAK ELEMNET JEOKİMYASI: KOÇALİ BAKIR CEVHERLEŞMESİ (ADIYAMAN, GD TÜRKİYE

Çağrılı BildiriYAHŞİHAN (KIRIKKALE) VE CİVARININ TEKTONO-STRATİGRAFİSİ

YAPAY YERALTI SUYU BESLENİMİ: KÜÇÜK MENDERES HAVZASI’NDAN BİR ÖRNEK

YATAĞAN - ESKİHİSAR HAVZASININ TEKTONİĞİ, BATI ANADOLU, TÜRKİYE

Çağrılı BildiriYENİŞEHİR HAVZASININ (BURSA) TEKTONO-STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE KÖMÜR OLUŞUMU

YER’İN İKLİMİNİN JEOLOJİK TARİHİ

YERALTI SULARINDA YÜKSEK FLORÜRÜN TIBBİ JEOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriYER-GÖZLEM TEKNOLOJİLERİ VE YENİ EĞİLİMLER

YEŞİLYURT (TRABZON) HEYELANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YOĞRULMUŞ ZEMİNLERİN PLASTİK VE LİKİT LİMİTTEKİ DRENAJSIZ KESME DAYANIMININ TAYİNİ

YUKARI SAKARYA HAVZASINDA YERALTISUYU YAŞ DAĞILIMININ ÇEVRESEL İZLEYİCİLER İLE İNCELENMESİ

ZAGROS (İRAN) VE GD ANADOLU (TÜRKİYE) BÖLGELERİ ÜST KRETASE RUDİST FAUNASI: PALEOBİYOCOĞRAFİK ÖNEM

Çağrılı BildiriZAGROS BİNDİRME ZONUNDAKİ MAASTRİHTİYEN YAŞLI BAZI MAKRO FOSİLLERİN TANITIMI

Çağrılı BildiriZEMİNLERİN ŞİŞME BASINCI TAYİNİ İÇİN BASİT VE DOĞRUDAN BİR YÖNTEM

Çağrılı BildiriZUMMAR BÖLGESİNDE KUYU VE PINAR SUYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI VE ÇEŞİTLİ AMAÇLAR İÇİN KULLANIMI

BÜYÜME FAYLARININ KÖMÜR DAĞILIMI, KALINLIĞI VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: ETYEMEZ KÖMÜR YATAĞI (KANGAL-SİVAS), ORTA-ANADOLU

PONTİD-İÇİ KENEDİ ÜZERİNDE, GEÇ KRETASE-ERKEN EOSEN ARALIĞINDA GERÇEKLEŞMİŞ OLAN ÇARPIŞMA SONRASI TEKTONİZMAYA DAİR YENİ STRATİGRAFİK VE PALEONTOLOJİK KANITLAR, KUZEYBATI TÜRKİYE

KUZEY BATI ANADOLU’DA OLİGO-MİYOSEN ÇEKİRDEK KOMPLEKSLERİNİN (KAZDAĞ VE ULUDAĞ) VE ÇEVRESİNİN EŞ ZAMANLI JEOLOJİK EVRİMİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRUCTURAL EVOLUTION OF SELECTED FOLDS FROM NORTHERN IRAQ AND THE MORPHOMETRIC ANALYSIS OF BASIN VALLEYS BY USING GIS

“FRİG YÜRÜYÜŞ YOLU” VE ÜZERİNDEKİ JEOLOJİK OLUŞUMLAR

KUŞÇU VE MACUN KÖYLERİ ARASI, MOLLSUK FAUNASININ BİYOSTRATİGRAFİSİ, TEMELLİ/POLATLI (GB ANKARA)

DOĞU ANADOLU YÜKSEK PLATOSU’NUN MAGMATİK VE JEODİNAMİK EVRİMİ KONUSUNDAKİ YENİ BULGULAR

VITOSHA PLÜTONU PLAJİYOKLAZ ZONLANMASINDA TESPİT EDİLEN MAĞMA ETKİLEŞİMİ, BATI SREDNAGORA, BULGARİSTAN

AMASRA-BARTIN KÖMÜR HAVZASI TARLAAĞZI VE BEDESTEN MEVKİİNDE NAMURİYEN YAŞLI KÖMÜR DAMARLARININ PALİNOLOJİK İNCELENMESİ

KB FARS BÖLGESİNDEKİ (ZAGROS HAVZASI) KONYASİYEN – KAMPANİYEN ARALIĞINDAKİ (ILAM FORMASYONU) DEPOLANMA ORTAMLARI VE SEKANS STRATİGRAFİSİ

KUZEY IRAK’TAKİ DAĞLIK ALAN KAYA VE SU ÖRNEKLERİNDEKİ DOĞAL RADON KONSANTRASYONUNUN LSD KULLANARAK TESPİTİ

Çağrılı BildiriLAKE VAN LEVEL CHANGES IN THE PAST: GEOLOGICAL ARCHIVES, GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION AND PALAEOGEOGRAPHY RECONSTRUCTION

KUZEY ANADOLU FAYI’NIN ORTA KOLUNUN BATI UCUNUN EVRİMİ: AKTİF BABABURNU ÇEK AYIR HAVZASI VE BİGA ŞELFİ (KUZEY DOĞU EGE DENİZİ, TÜRKİYE)

KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ GÜNEY KOLUNUN PALEOSİSMOLOJİK ANLAMI, GD MARMARA BÖLGESİ, TÜRKİYE

KUZEY ANADOLU FAY ZONU’NUN ERKEN MİYOSEN MORFOLOJİSİNİN BELİRLENMESİ: ÇARPIŞMA SONRASI GELİŞEN DOĞRULTU ATIMLI FAYLARDA KÜMÜLATİF ATIMININ TAHMİNİ İÇİN BİR ARAÇ

Çağrılı BildiriKUZEY IRAK, DOHUK BÖLGESİNDE, SHIRANISH FORMASYONU’NUN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ

Çağrılı BildiriZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI VE BATI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE UYGULAMALI PALİNOLOJİ

Çağrılı BildiriZAGROS HAVZASI DEZFUL KÖRFEZİ BATISINDAKİ ASMARİ FORMASYONU ÇÖKEL BİRİMLERİ VE FASİYES ANALİZİ

Çağrılı BildiriKB IRAK, SINJAR KİREÇTAŞI FORMASYONU’NUN BAZI PETROGRAFİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ: YOL AGREGASI İÇİN UYGUNLUK

Çağrılı BildiriTORAK VE TEMEL ARAYÜZÜNDEKİ STRESS DAVRANIŞI

Çağrılı BildiriSTRUCTURAL ANALYSIS OF BRITTLE FAILURE STRUCTURES IN SPI RES ANTICLINE, NORTH IRAQ