TMMOB Odalar 14 Temmuz 2024, Pazar

Bildiri özü formati için tıklayiniz.

Bildiri Sunumu

Kurultayda yukarıda tanımlanan oturum konularında bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün çalışmalar sunulabilir. Bildiriler kişi ve kuruluş adına verilebilir.Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir.

Kurultay (www.jmo.org.tr/kurultay) bildiri yönetim sistemine, burada belirtilen biçime uygun olarak Kurultay takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilecek olan bildiri özleri, oturum koordinatörlerinin incelemesinden sonra kabul edilecektir. Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde kabul edilen bildirilerin tamamı Kurultay Bildiri Özleri kitabında / e-kitabında yer alacaktır.

 

Sözlü Sunum

Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dahil 20 dakikadır. Tüm salonlarda yansı cihazı ve bilgisayar bulunacak, slayt makinesi ve tepegöz kullanılmayacaktır. Sunu yapacaklar için ayrıntılı bilgi kurultayın başlama tarihinden yaklaşık dört hafta önce Kurultay web sayfasında yayınlanacaktır.

 

Poster Sunumu

Poster sunumlarına ağırlık verilmesi amacı ile ‘EN IYI POSTER‘ ödülleri verilecektir. Posterlerin bilimsel içeriği ve görsel etkisi gibi kriterler değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Ödül, kapanış töreni sırasında poster sahibine/sahiplerine verilecektir. Sergilenecek posterler tek parça, yüksekliği 120 cm, genişliği 90 cm olacak şekilde ve düşey olarak hazırlanacaktır.

 

Poster Hazırlama Kuralları

Bildirilerin rahatlıkla tanınabilmesi için bildiri başlığının görünür bir şekilde poster panosunun üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Yazar isimleri, adres ve e-posta bilgileri de açıkça yazılmalıdır. Posterde mümkün olduğu kadar görsel malzemelere ağırlık verilmeli, yazılar bir metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmalı ve bilimsel bir mesaj verilmelidir. Metin iki satır aralıklı hazırlanmalı, gerektiğinde farklı yazı boyutları ve tipleri kullanılmalıdır. Şekil ve grafiklerde farklı renkte çizgi ve desen kullanılmasına dikkat edilmelidir.

 

 

Dosyalar

(14 KB) (12.01.2011 00:10:53)