TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

ETKİLEŞİM MATRİKSİ METODU KULLANILARAK YAPITAŞLARININ DURAYLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR ÇALIŞMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(95 KB)

Yazar
ŞENER CERYAN