TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

VITOSHA PLÜTONU PLAJİYOKLAZ ZONLANMASINDA TESPİT EDİLEN MAĞMA ETKİLEŞİMİ, BATI SREDNAGORA, BULGARİSTAN

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bildiri Dosyası

(105 KB)

Yazarlar
ISKRA PİROEVA
STELA ATANASOVA-VLADİMİROVA