TMMOB Odalar 31 Ekim 2020, Cumartesi

Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İhtisas Komisyonlarında görüşülmeye başlanmıştır. Kanun teklifinin jeoloji mühendisliği hizmet alanlarını ilgilendiren maddeleri Odamız tarafından incelenmiş ve aşağıda belirtilen değerlendirmeler yapılmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu`nda alınan bir kararla 13 Ekim günü afet risk bilincinin ve risk azaltma kültürünün geliştirilmesi amacıyla “Dünya Afet  Risklerini Azaltma  Günü”  olarak anılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacağı yönünde açıklama yapılan ve kısaca “FAY YASASI” olarak tanımlanan yasaya; toplumun doğa kaynaklı afetlere karşı güvenli ve hazır hale gelmesi, afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacak çalışmaların stratejik bir temelde ele alınması ve imar, planlama, kentleşme, yapı üretimi ve denetimi, afet, afet sigortaları, kat malikleri kanunu, kentsel dönüşüm gibi birçok kanunda değişikliğini içinde barındırması şartı ile evet diyoruz. Bu düzenlemeler olmadan rant politikaları yaklaşımını temel alan, yapı denetim kuruluşları ile ve beton lobisinin istem ve çıkarları doğrultusunda yapılacak bir “fay yasasının” toplumu doğa kaynaklı afetlere karşı koruması mümkün değildir.

iyarbakır`ın Lice ilçesinde 6 Eylül 1975 tarihinde meydana gelen “Mw: 6,6” büyüklüğündeki depremde, Lice ilçe merkezi ve bağlı köyleri başta olmak üzere Hani, Hazro, Kulp, Dicle, Silvan, Ergani ilçeleri ile Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Muş ve Siirt  illeri ve bağlı bazı köylerinde de  önemli can ve mal kayıplarına neden  olmuş, 2385 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 8149 bina yıkılmış,  20 000’e yakın binanın ise ağır hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir.

Barışın gerçekleşebilmesi için insanı daha çok insan yapan mücadele isteğimiz ve azmimizle, Dünyanın yükünü omuzlarında taşıyan, sömürülen insanların ezici bir güç olduğunun farkına varmamız ve mücadele için bir araya gelme kabiliyetini ve iradesini göstermemiz gerekiyor. 1 Eylül Dünya Barış Gününüz Kutlu Olsun...

Her yaşanan deprem, heyelan, taşkın sonucunda hamaset nutukları dışında tek bir tedbir almaktan imtina eden, beton lobisinin istem ve çıkarları doğrultusunda yapılan düzenlemeler dışında, toplumun doğa kaynaklı afetlere karşı korunması konusunda tek bir düzenleme yapmayanların ülkemiz insanını koruması mümkün değildir.

Batı Karadeniz baseni Sakarya bloğunda, Ereğli’nin 175 km kuzeyinde açılan Tuna-1 kuyusunda doğal gaz keşfi yaptığı açıklanmıştır.