TMMOB Odalar 29 Eylül 2021, Çarşamba
Eğitim Yeri: JMO GENEL MERKEZ
(30.01.2012 - 04.02.2012)

 EĞİTİM SEMİNERİNE KATILIM KOŞULLARI

-Oda üyesi olmak

-Üye aidatı borcu olmamak

-Kurs Ücreti: 200 TL

-Kurs ücretini bankaya yatırmak isteyen üyelerimiz için ; IBAN Numarası TR340001000685390090405038 Ziraat Bankası Kızılay Şubesi

KURS ÜCRETİNİ BANKAYA YATIRACAK ÜYELERİMİZ BANKA DEKONTUNU 434 23 88 NOLU FAKS NUMARASINA FAKSLAMALIDIR.KURS ADI MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.KURS ÜCRETİNİ YATIRMADAN ÖNCE KONTENJAN İLE İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.

Başvuru : Hatay 2 Sokak No : 21 Kocatepe-Ankara

Tel : 312 432 30 85-434 36 01

Eğitim Yeri : Bayındır Sokak No : 7/10 Yenişehir-Ankara

 
Önceki Eğitim Notları

 İçindekiler (100 KB) (06.07.2010 16:26:45)

 Jeotermal Alanlarda Koruma Alanları Etüdü (194 KB) (06.07.2010 16:26:58)

 Jeotermal Sistemlerde ve Soğuk Su Sondajlarında Korunma ve Kullanma Alanları (670 KB) (06.07.2010 16:31:15)

 Kuyu Jeolojisi ve Alterasyon Minerolojisi (416 KB) (06.07.2010 16:32:16)

 Jeotermal Alanlarda Jeolojik Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlanması (1663 KB) (06.07.2010 16:32:55)

 Jeotermal Sondaj Uygulamaları ve Rapor Hazırlama (7706 KB) (06.07.2010 16:34:40)

 Hidrojeoloji (14573 KB) (06.07.2010 16:39:02)

 Arama-İşletme Faaliyet Raporları (537 KB) (06.07.2010 16:39:35)

 Volkanizma ve Volkanizma Jeotermal İlişkisi (3200 KB) (06.07.2010 16:40:19)

 Jeotermal Sistemler ve Detay Jeotermal Etüt Çalışmaları (1917 KB) (06.07.2010 16:41:03)

 Jeotermal Kökenli Gazlar (CO2) (122 KB) (06.07.2010 16:41:19)

 Teknik Sorumlunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları (84 KB) (06.07.2010 16:41:43)

 Doğal Mineralli Sular ve Yasal Durum (664 KB) (06.07.2010 16:42:21)

 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların Getirdiği Konsept (100 KB) (06.07.2010 16:42:52)

 Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) (126 KB) (06.07.2010 16:43:28)

 Doğal Mineralli Sulara Genel Bir Bakış (178 KB) (06.07.2010 16:43:51)

 Jeotermal Alanlarda Reenjeksiyon Uygulamaları ve Yasal Durum (855 KB) (06.07.2010 16:44:37)

 Jeotermal Kaynak Aramalarında Hidrotermal Alterasyon Çalışmaları (132 KB) (06.07.2010 16:45:28)

 Jeotermal Sondajlarda Kuyu Fışkırması (Blowout) ve kontrolü (1387 KB) (06.07.2010 16:47:20)

 Jeotermal Kuyularda Yapılan Testler ve Rezervuara Yönelik Değerlendirme (9400 KB) (06.07.2010 16:51:11)

 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların Getirdiği Konsept (4555 KB) (06.07.2010 16:52:28)

 Jeotermal Enerji Aramalarında Hidrotermal Alterasyondan Yararlanma (95 KB) (06.07.2010 17:15:33)

 Jeotermal Sistemlerde Su-Kayaç Etkileşimi (262 KB) (06.07.2010 17:16:04)Eğitimciler
ALİ KOÇAK
İBRAHİM AKKUŞ
ERDİN BOZKURT
FUAT ŞAROĞLU
NİLGÜN DOĞDU
TOLGA ÖZBİLGE
ZEYNEL ABİDİN DEMİREL
SERVET AÇIKGÖZ
ÖNDER AYDOĞDU
ŞAKİR ŞİMŞEK
ÖMER ERSİN GIRBALAR
Dersler
30
OCAK
08:30 09:30 KAYIT
09:30 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:00 10:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU NEDİR, NASIL OLUŞUR,ÜLKEMİZDEKİ DAĞILIMI-I-DR. ALİ KOÇAK
11:00 11:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU NEDİR, NASIL OLUŞUR,ÜLKEMİZDEKİ DAĞILIMI-II-DR. ALİ KOÇAK
13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAKLARININ GÜNCEL DURUMU VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR-İBRAHİM AKKUŞ
14:00 14:50 TÜRKİYE’NİN TEKTONİK EVRİMİ-PROF. DR. ERDİN BOZKURT
15:00 15:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA TEKTONİK KONTROL-DR. FUAT ŞAROĞLU
16:00 16:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA JEOLOJİK PROSPEKSİYON VE JEOLOJİ HARİTALARININ HAZIRLANMASI-DR. FUAT ŞAROĞLU
31
OCAK
09:00 09:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA ALTERASYON ÇALIŞMALARI-ALİ KOÇAK
10:00 10:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA HİDROJEOLOJİ, HİDROJEOKİMYA ÇALIŞMALARI SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI-I-DR. NİLGÜN DOĞDU
11:00 11:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA HİDROJEOLOJİ, HİDROJEOKİMYA ÇALIŞMALARI, SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI-II-DR. NİLGÜN DOĞDU
13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI-TOLGA ÖZBİLGE
14:00 14:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA YAPILAN JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN SONUÇLARININ JEOLOJİK YORUMLANMASI-DOÇ. DR. ZEYNEL DEMİREL
15:00 15:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA YAPILAN TOPRAK GAZI ÖLÇÜMLERİ, SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI-İSMAİL CİHAN
16:00 16:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA İZOTOP TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI-DR.SELİN SÜER
01
ŞUBAT
09:00 09:50 JEOTERMAL-MAĞMATİZMA İLİŞKİSİ-SERVET AÇIKGÖZ
10:00 10:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONDAJIN PLANLANMASI, YAPILMASI, UYGULANMASININ TAKİBİ VE KONTROLÜ-ÖNDER AYDOĞDU
11:00 11:50 BİR JEOTERMAL SAHADA REENJEKSİYON LOKASYONU BELİRLEME-ALİ KOÇAK
13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAK REZERVUARININ TESPİTİ, ÜRETİMİN PLANLANMASI, ÜRETİM REENJEKSİYON DENGESİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞMALARI-PROF. DR. ŞAKİR ŞİMŞEK
14:00 14:50 JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN AÇILAN SONDAJ KUYULARINDA YAPILAN TESTLER VE BUNLARIN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI-ERSİN GIRBALAR
15:00 15:50 JEOTERMAL SAHALARDA POTANSİYEL HESAPLAMA-DR. ALİ KOÇAK
16:00 16:50 JEOTERMAL SAHALARDA MODELLEME-DOÇ. DR. ZEYNEL DEMİREL
02
ŞUBAT
00:00 15:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARIN ARAMA/İŞLETME PROJE, FAALİYET RAPORU VE KORUMA ALANI ETÜT RAPORU HAZIRLAMA İLKELERİ-II-İBRAHİM AKKUŞ
09:00 09:50 JEOTERMAL SAHALARDA KABUKLAŞMA SORUNU VE İNHİBİTÖR UYGULAMALARI-NAZIM YILDIRIM
10:00 10:50 JEOTERMAL KÖKENLİ KARBONDİOKSİT-OSMAN USTA
11:00 11:50 TÜRKİYE’NİN DOĞAL MİNERALLİ SU POTANSİYELİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAŞANAN SORUNLAR- DR.NİZAMETTİN ŞENTÜRK
13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARIN KAYNAK KORUMA ALAN ÇALIŞMALARI-NİGÜN DOĞDU
14:00 14:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARIN ARAMA/İŞLETME PROJE, FAALİYET RAPORU VE KORUMA ALANI ETÜT RAPORU HAZIRLAMA İLKELERİ-I-İBRAHİM AKKUŞ
15:00 15:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARIN ARAMA/İŞLETME PROJE, FAALİYET RAPORU VE KORUMA ALANI ETÜT RAPORU HAZIRLAMA İLKELERİ-II-İBRAHİM AKKUŞ
16:00 16:50 JEOTERMAL KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-DR. TOROS ÖZBEK
03
ŞUBAT
09:00 09:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ÇALIŞMALARINDA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) ÇALIŞMALARI VE RAPORLANMASI-ERDAL SARAÇOĞLU
10:00 10:50 JEOTERMAL ISI POMPALARI KULLANIM ALANLARI VE JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN BU ÇALIŞMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ, ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖRNEKLER-NAZİFE DİKENOĞLU
11:00 11:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA YASAL MEVZUAT-NUSRET GÜNGÖR
13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAK ÇALIŞMALARINDA JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN İŞLEVİ, GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI-HÜSEYİN ALAN
14:00 16:30 TARTIŞMA, KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI VE KAPANIŞ KONUŞMASI
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 29
EGEMEN KAYA

 

AHMET ÖZTÜRK

 

KUBİLAY POYRAZ

 

MAHMUT DAĞ

 

İHSAN ALPER FULAT

 

SİNAN ÇAVUŞ

 

ÖKEM ÇELEM

 

HASAN KAYA

 

AHMET ONUR GÜNGÖR

 

ENGİN CEM GÜNDÜZ

 

ERİNÇ TONĞIÇ

 

İSMAİL ÖZABACI

 

NEVZAT ÇİÇEK

 

SERPİL TEYMUR PİNÇE

 

HATİCE İNCE

 

ANIL DEMİRTAŞ

 

EMRULLAH ERSİNGÜN

 

ELİF SEDA DURMUŞ

 

RIZA FERİT DOĞUDİNCER

 

MUSTAFA OKTAY ÖZEKİNCİ

 

HÜSEYİN ERHAN KILINÇ

 

MERVE FAKILI

 

BURCU CANBAZ

 

BUĞRA SARPBELLİ

 

AYŞE UZUN

 

ÖMER FAİK YAZAN

 

SUNAY YORULMAZ

 

HÜSNE SEDA DEVECİ

 

FATİH ÇELİK