TMMOB Odalar 21 Eylül 2021, Salı
Eğitim Yeri: JMO GENEL MERKEZ
(10.01.2011 - 15.01.2011)

 • İletişim için:

     Tel: (312) 434 36 01 - 432 30 85/7

  Seminere Katılım İçin ;

  • Oda üyesi olmak

  • Üye Aidat borcu olmamak

  • Başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır

  IBAN No : TR340001000685390090405038 Ziraat Bankası Kızılay Şubesi

  KURS ÜCRETİNİ BANKAYA YATIRACAK  ÜYELERİMİZ ÖNCE ÖN KAYIT YAPTIRMALIDIR KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA BANKA DEKONTUNU 434 23 88 NOLU FAKS NUMRASINA FAKSLAMALIDIR.

 • EĞİTİM ÜCRETİ : 
        250 TL.
 • Kursa ön kayıt yaptıran üyelerimiz kurs başlamadan en az bir hafta önce kurs ücretlerini yatırmış olmalıdır.

 • Eğitim Semineri Ankara -Elektrik Mühendisleri Odasında yapılacaktır.

   

  Not:  
  Odamız 02.11.2010 tarihli Merkez Yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği düzenlenecek Meslek içi eğitim seminlerinde;

   -         Eğitime asgari katılımcı sayısı : 20, azami katılımcı sayısı 40 olacaktır.

   -         Katılımcı sayısının %20 si işsiz üyelerden oluşacak ve ücret alınmayacaktır. Kontenjan üstünde başvuru olması halinde işsiz üyelerimiz 50 TL karşılığında eğitim seminerine katılabilecek veya bir sonraki eğitim için öncelikli kayıt yaptırabileceklerdir. 

 •  
  Önceki Eğitim Notları

   İçindekiler (100 KB) (06.07.2010 16:26:45)

   Jeotermal Alanlarda Koruma Alanları Etüdü (194 KB) (06.07.2010 16:26:58)

   Jeotermal Sistemlerde ve Soğuk Su Sondajlarında Korunma ve Kullanma Alanları (670 KB) (06.07.2010 16:31:15)

   Kuyu Jeolojisi ve Alterasyon Minerolojisi (416 KB) (06.07.2010 16:32:16)

   Jeotermal Alanlarda Jeolojik Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlanması (1663 KB) (06.07.2010 16:32:55)

   Jeotermal Sondaj Uygulamaları ve Rapor Hazırlama (7706 KB) (06.07.2010 16:34:40)

   Hidrojeoloji (14573 KB) (06.07.2010 16:39:02)

   Arama-İşletme Faaliyet Raporları (537 KB) (06.07.2010 16:39:35)

   Volkanizma ve Volkanizma Jeotermal İlişkisi (3200 KB) (06.07.2010 16:40:19)

   Jeotermal Sistemler ve Detay Jeotermal Etüt Çalışmaları (1917 KB) (06.07.2010 16:41:03)

   Jeotermal Kökenli Gazlar (CO2) (122 KB) (06.07.2010 16:41:19)

   Teknik Sorumlunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları (84 KB) (06.07.2010 16:41:43)

   Doğal Mineralli Sular ve Yasal Durum (664 KB) (06.07.2010 16:42:21)

   Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların Getirdiği Konsept (100 KB) (06.07.2010 16:42:52)

   Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) (126 KB) (06.07.2010 16:43:28)

   Doğal Mineralli Sulara Genel Bir Bakış (178 KB) (06.07.2010 16:43:51)

   Jeotermal Alanlarda Reenjeksiyon Uygulamaları ve Yasal Durum (855 KB) (06.07.2010 16:44:37)

   Jeotermal Kaynak Aramalarında Hidrotermal Alterasyon Çalışmaları (132 KB) (06.07.2010 16:45:28)

   Jeotermal Sondajlarda Kuyu Fışkırması (Blowout) ve kontrolü (1387 KB) (06.07.2010 16:47:20)

   Jeotermal Kuyularda Yapılan Testler ve Rezervuara Yönelik Değerlendirme (9400 KB) (06.07.2010 16:51:11)

   Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların Getirdiği Konsept (4555 KB) (06.07.2010 16:52:28)

   Jeotermal Enerji Aramalarında Hidrotermal Alterasyondan Yararlanma (95 KB) (06.07.2010 17:15:33)

   Jeotermal Sistemlerde Su-Kayaç Etkileşimi (262 KB) (06.07.2010 17:16:04)  Eğitimciler
  ALİ KOÇAK
  İBRAHİM AKKUŞ
  OSMAN BORA GÜRÇAY
  FUAT ŞAROĞLU
  ERDİN BOZKURT
  MEHMET ŞENER
  NAZIM YILDIRIM
  NİLGÜN TÜRKAN GÜLEÇ
  ZEYNEL ABİDİN DEMİREL
  NİLGÜN DOĞDU
  İSMAİL CİHAN
  ÖNDER AYDOĞDU
  ÖMER ERSİN GIRBALAR
  ŞAKİR ŞİMŞEK
  SERVET AÇIKGÖZ
  İBRAHİM AKKUŞ
  BERRİN AKAN
  CENGİZ YALÇIN DEMİRCİ
  ERDAL SARAÇOĞLU
  MEHMET TOROS ÖZBEK
  LEVENT İME
  NİZAMETTİN ŞENTÜRK
  NUSRET GÜNGÖR
  HÜSEYİN ALAN
  Dersler
  10
  OCAK
  00:00 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  09:30 10:20 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU NEDİR, NASIL OLUŞUR, DÜNYA VE ÜLKEMİZDEKİ DAĞILIMI-I
  10:30 11:20 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU NEDİR, NASIL OLUŞUR, DÜNYA VE ÜLKEMİZDEKİ DAĞILIMI-II
  11:30 12:20 TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
  13:30 14:20 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI
  14:30 15:20 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA JEOLOJİK PROSPEKSİYON, YAPISAL JEOLOJİ ÇALIŞMALARI VE JEO. HAR.HAZ.I
  15:30 16:20 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA JEOLOJİK PROSPEKSİYON, YAPISAL JEOLOJİ ÇALIŞMALARI VE JEO. HAR.HAZ.II
  16:30 17:20 FAY ZONLARINDA OLUŞAN KAYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI-I
  17:30 18:20 FAY ZONLARINDA OLUŞAN KAYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI-II
  11
  OCAK
  09:00 09:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA ALTERASYON ÇALIŞMALARI
  10:00 10:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA SU VE GAZ VERİLERİNİN KİMYASAL
  11:00 11:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA İZOTOP TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI
  13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA YAPILAN JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN SONUÇLARININ JEOLOJİK YORUMLANMASI-I
  14:00 14:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA YAPILAN JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN SONUÇLARININ JEOLOJİK YORUMLANMASI-2
  15:00 15:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA HİDROJEOLOJİ, HİDROJEOKİMYA ÇALIŞMALAR SONUÇLARIN DEĞ. VE YOR.
  16:00 16:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA HİDROJEOLOJİ, HİDROJEOKİMYA ÇALIŞMALAR SONUÇLARIN DEĞ. VE YOR.2
  17:00 17:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA YAPILAN TOPRAK GAZI ÖLÇÜMLERİ, SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YOR.
  12
  OCAK
  09:00 09:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONDAJIN PLANLANMASI,YAP, UYG.TAKİBİ VE KONTROLÜ-I
  10:00 10:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONDAJIN PLANLANMASI,YAP, UYG.TAKİBİ VE KONTROLÜ-II
  11:00 11:50 JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN AÇILAN SONDAJ KUYULARINDA YAPILAN TESTLER VE BUNLARIN SON. DEĞ. VE YOR.
  13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAK REZERVUARININ TESPİTİ, ÜRETİMİN PLANLANMASI, ÜRETİM REENJEKSİYON DENGESİNİN SAĞ.ÇAL
  14:00 14:50 JEOTERMAL SAHALARDA POTANSİYEL BELİRLEME ÇALIŞMALARI
  15:00 15:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARIN ARAMA/İŞLETME ÇALIŞMALARININ RAPORLANMASI-I
  16:00 16:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARIN ARAMA/İŞLETME ÇALIŞMALARININ RAPORLANMASI-II
  17:00 17:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİN.SULARIN KAYNAK KORUMA ALAN ÇAL. VE BUNLARIN FORMATA UYGUN OL. RAP.
  13
  OCAK
  09:00 09:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER-I
  10:00 10:50 JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER-II
  11:00 11:50 ULUSLARARASI JEOTERMAL KODLAR
  13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ÇALIŞMALARINDA (ÇED) ÇALIŞMALARI VE RAPORLANMASI
  14:00 14:50 JEOTERMAL KAYNAKLARIN KULLANIM ALANLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR-I
  15:00 15:50 JEOTERMAL KAYNAKLARIN KULLANIM ALANLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR-II
  16:00 16:50 JEOTERMAL ISI POMPALARI KULLANIM ALANALARI VE JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN BU ÇAL.YERİ VE ÖNEMİ, ÜLK.GER.ÖR
  14
  OCAK
  09:00 09:50 TÜRKİYE’NİN DOĞAL MİNERALLİ SU POTANSİYELİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAŞANAN SORUNLAR-I
  10:00 10:50 TÜRKİYE’NİN DOĞAL MİNERALLİ SU POTANSİYELİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAŞANAN SORUNLAR-II
  11:00 11:50 JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA YASAL MEVZUAT
  13:00 13:50 JEOTERMAL KAYNAK ÇALIŞMALARINDA JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN İŞLEVİ, GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
  14:00 00:00 TARTIŞMA
  Katılımcılar
  Katılımcı Sayısı: 56
  MAHMUT DAĞ

   

  BULUT TORTOPOĞLU

   

  ÖZCAN ÖZDAMAR

   

  YÜKSEL KAYA

   

  BARIŞ BÜYÜKURVAYLI

   

  BAHADIR GÜLER

   

  HATİCE BARIŞ

   

  AYDIN KAHRAMAN

   

  SEDA POLAT

   

  SEZİN MÜEZZİNOĞLU

   

  UTKU BAŞYURT

   

  MİTHAT EMRE KIBRIS

   

  SEZİN SEZGİNER KÜÇÜK

   

  İSMAİL KUŞÇU

   

  ALİ OZAN ÖZ

   

  EFDAL ÖLÇER

   

  MUSTAFA OKTAY ÖZEKİNCİ

   

  GÜVENÇ DÖLEK

   

  SONAY EROL

   

  ESİN GÖNENCAN

   

  ZEKİ ERZENOĞLU

   

  İBRAHİM KÖSE

   

  MUHİTTİN YASTI

   

  AYSEL AKBAY

   

  BAYRAM ŞİMŞEK

   

  AYLİN YÜKSEL

   

  TÜRKAN DEMİR

   

  YAŞAR KALKAN

   

  HANDAN GÜNEL

   

  ERDAL SARAÇOĞLU

   

  LÜTFİ TAŞKIRAN

   

  SİNAN SARP

   

  AYLİN SİPAHİOĞLU

   

  BEDRİ YAŞAR ARSLAN

   

  ERCAN AKYÜZ

   

  ÖNER ÖZDEMİR

   

  EZEL BABAYİĞİT

   

  OSMAN AKIN OLGAÇ

   

  İLKER ABBAS BEKTAŞ

   

  GÜLAY YURTSEVER

   

  RECEP COŞKUN

   

  EBRU ÇETİN

   

  BERNA YILMAZ

   

  SEVDA GÜNEY

   

  MÜGEN UĞRAŞ ÜNGÜR

   

  SERVET AÇIKGÖZ

   

  ORHAN KILINÇ

   

  DÜZGÜN ÇAM

   

  Y.ZİYA AKGÖK

   

  MUKADDES BOLAT

   

  SEDAT OĞUZ

   

  ATİLLA TURABİK

   

  ALPER YOLAL

   

  ALİRIZA TANAS

   

  YEŞİM AYDOĞAN

   

  CELALETTİN CANIGÜR