TMMOB Odalar 21 Eylül 2021, Salı
Eğitim Yeri: GÖNLÜFERAH CİTY HOTEL ÇEKİRGE/BURSA
(25.03.2009 - 28.03.2009)

KURS ÜCRETİ : 200 TL.dir

EĞİTİM YERİ : GÖNLÜFERAH CİTY HOTEL ÇEKİRGE/BURSA

BANKA HESAP NUMARASI : FEVZİ ÇAKMAK ŞUBESİ TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞUBE KODU- 2201 605748

İLETİŞİM : FAKS-TEL NO : (224) 2245911

 
Önceki Eğitim Notları

 İçindekiler (100 KB) (06.07.2010 16:26:45)

 Jeotermal Alanlarda Koruma Alanları Etüdü (194 KB) (06.07.2010 16:26:58)

 Jeotermal Sistemlerde ve Soğuk Su Sondajlarında Korunma ve Kullanma Alanları (670 KB) (06.07.2010 16:31:15)

 Kuyu Jeolojisi ve Alterasyon Minerolojisi (416 KB) (06.07.2010 16:32:16)

 Jeotermal Alanlarda Jeolojik Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlanması (1663 KB) (06.07.2010 16:32:55)

 Jeotermal Sondaj Uygulamaları ve Rapor Hazırlama (7706 KB) (06.07.2010 16:34:40)

 Hidrojeoloji (14573 KB) (06.07.2010 16:39:02)

 Arama-İşletme Faaliyet Raporları (537 KB) (06.07.2010 16:39:35)

 Volkanizma ve Volkanizma Jeotermal İlişkisi (3200 KB) (06.07.2010 16:40:19)

 Jeotermal Sistemler ve Detay Jeotermal Etüt Çalışmaları (1917 KB) (06.07.2010 16:41:03)

 Jeotermal Kökenli Gazlar (CO2) (122 KB) (06.07.2010 16:41:19)

 Teknik Sorumlunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları (84 KB) (06.07.2010 16:41:43)

 Doğal Mineralli Sular ve Yasal Durum (664 KB) (06.07.2010 16:42:21)

 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların Getirdiği Konsept (100 KB) (06.07.2010 16:42:52)

 Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) (126 KB) (06.07.2010 16:43:28)

 Doğal Mineralli Sulara Genel Bir Bakış (178 KB) (06.07.2010 16:43:51)

 Jeotermal Alanlarda Reenjeksiyon Uygulamaları ve Yasal Durum (855 KB) (06.07.2010 16:44:37)

 Jeotermal Kaynak Aramalarında Hidrotermal Alterasyon Çalışmaları (132 KB) (06.07.2010 16:45:28)

 Jeotermal Sondajlarda Kuyu Fışkırması (Blowout) ve kontrolü (1387 KB) (06.07.2010 16:47:20)

 Jeotermal Kuyularda Yapılan Testler ve Rezervuara Yönelik Değerlendirme (9400 KB) (06.07.2010 16:51:11)

 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların Getirdiği Konsept (4555 KB) (06.07.2010 16:52:28)

 Jeotermal Enerji Aramalarında Hidrotermal Alterasyondan Yararlanma (95 KB) (06.07.2010 17:15:33)

 Jeotermal Sistemlerde Su-Kayaç Etkileşimi (262 KB) (06.07.2010 17:16:04)Eğitimciler
Dersler
25
MART
09:00 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:40 11:30 JEOTERMAL SİSTEMLER VE DETAY JEOTERMAL JEOLOJİSİ-1
11:40 12:30 JEOTERMAL SİSTEMLER VE DETAY JEOTERMAL JEOLOJİSİ-2
13:30 14:20 5686 SAYILI JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR YASASI VE YÖNETMELİĞİ
14:30 15:20 TEKNİK SORUMLUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLUKLARI
15:30 17:30 VOLKANİZMA GENEL ÖZELLİKLERİ KALDERALAR VE JEOTERMAL-KALDERA İLİŞKİSİ
17:40 18:30 JEOTERMAL ARAMALARDA UYGULANAN JEOFİZİK YÖNTEMLER
26
MART
09:30 10:20 HİDROJEOLOJİ
10:30 11:20 JEOTERMAL KÖKENLİ GAZLAR
11:30 12:20 ARAMA VE İŞLETME PROJELERİ VE FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI
13:30 14:20 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KAVRAMININ GETİRDİKLERİ
14:30 15:20 JEOTERMAL SİSTEMLERDE İZOTOP VE GAZ JEOKİMYASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER
15:30 16:20 JEOTERMAL KAYNAKLARIN SAĞLIK VE TERMAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ
16:30 17:20 KUYU JEOLOJİSİ VE ALTERASYON MİNERALOJİSİ
17:30 18:20 JEOTERMAL KAYNAKLARDA VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA KORUMA ALANLARI ETÜDÜ
27
MART
09:30 10:30 DOĞAL MİNERALLİ SU (MADEN SUYU) POTANSİYELİMİZ VE YASAL DURUM
10:30 11:20 JEOTERMAL SU TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
11:30 12:20 JEOTERMAL KUYULARDA BORULAMA VE ÇİMENTOLAMA
13:30 14:20 JEOTERMAL KUYULARDA YAPILAN TESTLER VE JEOTERMAL REZERVUARA YÖNELİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
14:30 15:20 JEOTERMAL ALANLARDA JEOLOJİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE RAPOR HAZIRLAMA
15:30 17:30 JEOTERMAL SONDAJ UYGULAMALARI VE RAPOR HAZIRLAMA
17:30 18:20 JEOTERMAL ALANLARDA ÜRETİM - REENJEKSİYON DENGESİ
28
MART
00:00 00:00 TEKNİK GEZİ
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 0