TMMOB Odalar 29 Eylül 2021, Çarşamba
Eğitim Yeri: İZMİR ŞUBE
(07.10.2019 - 10.10.2019)

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişiler, eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Bu çerçevede 7-10 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Şubemizde Temel Bilirkişilik Eğitimi gerçekleştiriyoruz. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI

a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,

b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,

c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

d) Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak, 

(Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük herbir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/ kuruluşları/ Üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilim dalı adını ve görev/ faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-alt uzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,

h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

EĞİTİM TARİHİ: 7-10 Ekim 2019

EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN)

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Eğitim Salonu

EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 

EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için KDV dahil 700 TL; diğer başvurular için KDV dahil 850 TL dir. Kesin kayıt için 4 Ekim 2019 tarihine kadar ödeme yapılmış olması gerekmektedir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KONULARI

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

*Giriş 

*Türk yargı teşkilatı 

*Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 

*Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

*İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

*Bilirkişinin Nitelikleri 

*Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

*Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

*Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

*Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 

*Bilirkişinin Görevlendirilmesi 

*Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USULVE ESASLARI 

*Oy ve Görüşün Sunulması 

*Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

*UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

*Örnek Olayların Sunulması

*İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

*Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

*Genel Değerlendirme

*Eğitim Değerlendirme Anketi

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası

Şube Kodu: 4218

Şube Adı: Yenişehir Şubesi

Hesap No: 6203662

IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT ve İLETİŞİM

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

1477 sokak no 12 kat 4 Alsancak - İzmir

Tel: (0232) 463 06 89

Faks: (0232) 4639550

E-posta: izmir@jmo.org.tr 

Eğitimciler
TUBA KUTOĞLU
HAKKI BATUR DEMİRAY
Dersler
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 10
CENK GÖKDERE

 

MEHMET NURİ BOYACI

 

TOLGA BORA

 

ÖNDER KESKİNER

 

HATİCE İNCE

 

EZGİ ELVEREN

 

AZMİ ŞAHİN

 

EGEMEN KORKMAZ

 

RECEP ÖZMETE

 

ERHAN AYALP