TMMOB Odalar 21 Eylül 2021, Salı
Eğitim Yeri: JMO Afyonkarahisar İl Temsilciliği - Garden Kale Oteli( Afyonkarahisar-İzmir yolu 5.km)/Afyonkarahisar
(28.01.2009 - 31.01.2009)

Seminere katılım Ücreti : 150.00 YTL.

Seminer Ücreti JMO Afyonkarahisar İl Temsilciliği aşağıdaki hesap Numarasına yatırılıp, dekont aşağıdaki faks numarasına fakslanacaktır.

Banka Hesap No: T.C. İş Bankası: 4000-931867

Faks No: 0 272 213 11 17

 
Önceki Eğitim Notları

 İçindekiler (100 KB) (06.07.2010 16:26:45)

 Jeotermal Alanlarda Koruma Alanları Etüdü (194 KB) (06.07.2010 16:26:58)

 Jeotermal Sistemlerde ve Soğuk Su Sondajlarında Korunma ve Kullanma Alanları (670 KB) (06.07.2010 16:31:15)

 Kuyu Jeolojisi ve Alterasyon Minerolojisi (416 KB) (06.07.2010 16:32:16)

 Jeotermal Alanlarda Jeolojik Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlanması (1663 KB) (06.07.2010 16:32:55)

 Jeotermal Sondaj Uygulamaları ve Rapor Hazırlama (7706 KB) (06.07.2010 16:34:40)

 Hidrojeoloji (14573 KB) (06.07.2010 16:39:02)

 Arama-İşletme Faaliyet Raporları (537 KB) (06.07.2010 16:39:35)

 Volkanizma ve Volkanizma Jeotermal İlişkisi (3200 KB) (06.07.2010 16:40:19)

 Jeotermal Sistemler ve Detay Jeotermal Etüt Çalışmaları (1917 KB) (06.07.2010 16:41:03)

 Jeotermal Kökenli Gazlar (CO2) (122 KB) (06.07.2010 16:41:19)

 Teknik Sorumlunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları (84 KB) (06.07.2010 16:41:43)

 Doğal Mineralli Sular ve Yasal Durum (664 KB) (06.07.2010 16:42:21)

 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların Getirdiği Konsept (100 KB) (06.07.2010 16:42:52)

 Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) (126 KB) (06.07.2010 16:43:28)

 Doğal Mineralli Sulara Genel Bir Bakış (178 KB) (06.07.2010 16:43:51)

 Jeotermal Alanlarda Reenjeksiyon Uygulamaları ve Yasal Durum (855 KB) (06.07.2010 16:44:37)

 Jeotermal Kaynak Aramalarında Hidrotermal Alterasyon Çalışmaları (132 KB) (06.07.2010 16:45:28)

 Jeotermal Sondajlarda Kuyu Fışkırması (Blowout) ve kontrolü (1387 KB) (06.07.2010 16:47:20)

 Jeotermal Kuyularda Yapılan Testler ve Rezervuara Yönelik Değerlendirme (9400 KB) (06.07.2010 16:51:11)

 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların Getirdiği Konsept (4555 KB) (06.07.2010 16:52:28)

 Jeotermal Enerji Aramalarında Hidrotermal Alterasyondan Yararlanma (95 KB) (06.07.2010 17:15:33)

 Jeotermal Sistemlerde Su-Kayaç Etkileşimi (262 KB) (06.07.2010 17:16:04)Eğitimciler
Dersler
28
OCAK
09:00 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:40 11:30 JEOTERMAL SİSTEMLER VE DETAY JEOTERMAL JEOLOJİSİ-1
11:40 12:30 JEOTERMAL SİSTEMLER VE DETAY JEOTERMAL JEOLOJİSİ-2
13:30 14:20 5686 SAYILI JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR YASASI VE YÖNETMELİĞİ
14:30 15:20 TEKNİK SORUMLUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLUKLARI
15:30 17:30 VOLKANİZMA GENEL ÖZELLİKLERİ KALDERALAR VE JEOTERMAL-KALDERA İLİŞKİSİ
17:40 18:30 JEOTERMAL ARAMALARDA UYGULANAN JEOFİZİK YÖNTEMLER
29
OCAK
09:30 10:20 HİDROJEOLOJİ
10:30 11:20 JEOTERMAL KÖKENLİ GAZLAR
11:30 12:20 ARAMA VE İŞLETME PROJELERİ VE FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI
13:30 14:20 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KAVRAMININ GETİRDİKLERİ
14:30 15:20 JEOTERMAL SİSTEMLERDE İZOTOP VE GAZ JEOKİMYASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER
15:30 16:20 JEOTERMAL KAYNAKLARIN SAĞLIK VE TERMAL TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ
16:30 17:20 KUYU JEOLOJİSİ VE ALTERASYON MİNERALOJİSİ
17:30 18:20 JEOTERMAL KAYNAKLARDA VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA KORUMA ALANLARI ETÜDÜ
30
OCAK
09:30 10:20 JEOTERMAL SİSTEMLERDE VE SOĞUK SU SONDAJLARINDA KORUMA VE KULLANMA ALANLAR
10:30 11:20 JEOTERMAL SU TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
11:30 12:20 JEOTERMAL KUYULARDA BORULAMA VE ÇİMENTOLAMA
13:30 14:20 JEOTERMAL KUYULARDA YAPILAN TESTLER VE JEOTERMAL REZERVUARA YÖNELİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
14:30 15:20 JEOTERMAL ALANLARDA JEOLOJİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE RAPOR HAZIRLAMA
15:30 17:30 JEOTERMAL SONDAJ UYGULAMALARI VE RAPOR HAZIRLAMA
17:30 18:20 JEOTERMAL ALANLARDA REENJEKSİYONUN ÖNEMİ VE UYGULAMALAR
31
OCAK
00:00 00:00 TEKNİK GEZİ
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 63
EMİNE FERAH KUVEL MANAV

 

SABRİYE ÇETİNÖZ TÜMER

 

NEDİME FERZAN NİBAT

 

ALAETTİN TEKDEMİR

 

HARUN ÖKSÜZ

 

KEMAL ORANLI

 

KAŞİF ÖZCAN

 

ADNAN ERDEM

 

ZAFER MURAT ÖNTAÇ

 

MESUT SOYLU

 

HÜSEYİN SARIKAYA

 

DEVRİMER YAVUZ

 

AHMET EMİR

 

MURTAZA DEMİR

 

IŞIL UYSAL

 

GAZANFER ERBAY

 

OSMAN KESER

 

TAHSİN ANAÇ

 

 

ABDULLAH SÜRÜÇ

 

MEVLİT AVSAN

 

MURAT ADALI

 

EROL KURTEL

 

KUTLU TANER

 

TAHİR AVCI

 

COŞKUN ÇATALKAYA

 

RAMAZAN ÖZKAN

 

GÜRBÜZ YÜCEL

 

MURAT DUNDAR

 

ERDENİZ ÖZDEMİR

 

İSMAİL DAĞ

 

ÖZKAN GÜLEN

 

İLKAY KAYA

 

SELÇUK BAŞARAN

 

SÜLEYMAN AYDIN

 

HÜSEYİN GÜL

 

İSMAİL UĞURLUTİRYAKİ

 

GÖKÇE ALTUN

 

ALİ YENER TERLEMEZ

 

ALİ KELEŞ

 

İHSAN TAŞKIN

 

HALİL İBRAHİM ACAR

 

DENGİR ŞAHİN

 

AFET TUNCAY

 

EŞREF BİROL ÖZGÜL

 

MAHMUT CAN

 

SERHAT DEMER

 

ADİL ERTUNÇ

 

ALİ AKYÜREK

 

AHMET YILDIZ

 

METİN BAĞCI

 

LEYLA DEMİR

 

TEOMAN KANTARCI

 

İLKAY GÜVERCİN

 

ÖMER PINAR AFŞAR

 

AHMET GÜVEN

 

ALİ BOZKURT

 

CELAL BAŞPINAR

 

ALİ YALÇIN

 

UFUK SERT

 

ERSAN YILMAZER

 

ÖNDER YİĞİTER

 

İLKER ÇEVİRGEN