TMMOB Odalar 21 Eylül 2021, Salı
Eğitim Yeri: TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ AYKUT BARKA TOPLANTI SALONU
(11.10.2017 - 15.10.2017)

11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında 5 gün boyunca TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube`de Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondör Yetkilendirme kursu verilecektir.

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur. 

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar. 

13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır. 

Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır. 

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YETKİSİ 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Şişli Kaymakamlığı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde, meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır. 

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR? 

40 Saatlik eğitim programından sonra Şişli Kaymakamlığı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eğitim görevlilerinden oluşacak sınav komisyonu ile birlikte kursa katılanlar sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 50, uygulama sınavından geçer not alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır.

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. 

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ ALDIRMAMANIN CEZASI NEDİR? 

6331 sayılı kanun gereği mesleki eğitimini belgelendirmeden işçi çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her işçi için her ay kanunda yazılı ücret kadar cezai yaptırım uygulanacaktır.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

 • Okur yazar olmak ya da en az ilkokul mezunu olmak (tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi),
 • Sektörde çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü),
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu, 

Not: Raporun;

        - Yeni tarihli olması,

        - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir ibaresinin yazılı olması gerekiyor. 

 • Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Başvuru sırasına göre kayıt alınacak olup, son başvuru tarihi 29 Eylül 2017‘dir. 

Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir.


EĞİTİMİN;

Tarihi: 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında - 5 Gün

Saati: 09:30-18:30 (Günde 8 saat)

Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Sema Apartmanı, No: 30, Kat: 3, Daire: 3

Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

İLETİŞİM

İlgili Kişi: Neşe DEĞİRMENCİ

Tel: 0212 2194563-64-66

Faks: 0212 2194565

E-posta: istanbul@jmo.org.tr,

Web: www.jmo.org.tr

Not: TMMOB JMO İstanbul Şubesi zorunlu durumlarda, eğitim programını iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. 

PROGRAM
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondörlüğü programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER                                          MODÜLLER                                          SÜRE

1-İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve             İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                     24 saat   iş güvenliği önlemlerini almak

2-Jeoteknik Sondaj İşlerini Yapmak             Jeoteknik Sondaj İşleri                            16 saat

TOPLAM  .....................................................................................................        40 saat

  

MODÜL ADI  : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR 

 1. İş güvenliğinin tanımı 
 2. İş güvenliğinin önemi
 3. İş güvenliğinin amacı
 4. İşçi sağlığı 
 5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
 6. Genel güvenlik
 7. Kişi güvenliği
 8. Tezgâh ve cihaz güvenliği 
 9. Koruyucu araçlar
 10. Solunum sisteminin korunması 
 11. Vücudun korunması
 12. Makinelere takılan koruyucu aparatlar 
 13. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
 14. Sıhhi tesisatlar 
 15. Elektrik tesisatları 
 16. Elektrik enerjisi
 17. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
 18. Sigortalar 
 19. Topraklama ve önemi 
 20. Aydınlatma 
 21. Isıtma ve havalandırma tesisatları
 22. Isıma araçları 
 23. Yakıt ve yakacaklar 
 24. Havalandırma tesisatları

 MESLEK HASTALIKLARI

 1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması 

 KAZA VE YARALANMA

 1. İş kazasını meydana getiren nedenler 
 2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
 3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri 
 4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları 
 5. Kaza raporları

 YANGIN

 1. Yanma olayı 
 2. Yangın çeşitleri 
 3. Yangının nedenleri 
 4. Korunma önlemlerinin alınmaması 
 5. Bilgisizlik
 6. İhmal
 7. Kazalar
 8. Sabotaj 
 9. Sıçrama
 10. Doğa olayları 
 11. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
 12. Soğutarak söndürme 
 13. Havayı kesme
 14. Söndürücü maddeler
 15. Yangın önlemleri
 16. Yapısal bakımdan yangından korunma 
 17. Organizasyon bakımından yangından korunma 
 18. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

 İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

 1. İş kazasının işverene bildirilmesi 
 2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K‘ ya bildirilmesi 
 3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 1. Kanunlar
 2. Yönetmelikler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 

 1. İş  Güvenliği  ve  işçi  sağlığı  ile  ilgili  performans  çalışması  yaptırılarak hazır bulunuşluğu ölçülecektir. 
 1. Öğrenim  sürecinde  İş  Güvenliği  ve  işçi  sağlığı  ile  ilgili  uygulamalar  ikili grup  çalışması,  eğitsel  oyunlar,  anlatım,  soru  cevap,  tartışma,  beyin fırtınası,  problem  çözme,  örnek  olay,  kelime  ilişkilendirme,  drama,  rol yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.
 1. Öğrencinin modül sonunda kazandığı  yeterlik, gösterdiği performans ve meydana  gelen  ürün,  performans  değerlendirme,  drama,  görüşme, gösteri,  performans  değerlendirme,  grup  değerlendirme,  kendi  kendini değerlendirme, doğru yanlış, kısa  ve uzun cevaplı  yazılı  yoklama, proje teknikleri kullanılarak ölçülecektir.

MODÜL  : JEOTEKNİK SONDAJ İŞLERİ

JEOTEKNİK SONDAJ

 1. Özel iş güvenliği kuralları
 2. Malzeme taşıma ve kaldırma teknikleri
 3. Malzeme tanıma ve kullanma
 4. Kaldırma ekipmanlarını (vinç, ceraskal vb.) kullanma
 5. Jeoteknik sondaj makineleri ve ekipmanları
 6. Jeoteknik sondaj makinelerinin tamir ve bakımları
 7. Jeoteknik sondaj yöntemleri ve yapılışı
 8. Uygun malzeme ve takım seçimi
 9. Sondaj çamuru ve kimyasalları kullanabilme
 10. Jeoteknik sondaj kuyu içi testlerinin yapılması ve örnek alımı

 FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ

 1. İşin yorucu olması
 2. İşin ayakta ve açık arazide yapılması

 ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ 

 1. Açık hava koşullarında çalışma
 2. Gürültülü ortamda çalışma
 3. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri
 4. Islak, çamurlu ve mevsime göre sıcak veya soğuk çalışma ortamı
 5. Toprak Kirliliği
 6. Su Kirliliği

 İŞİN GEREKLERİ 

 1. Uzun süreli ayakta kalma ve beden hareketi gereksinimi
 2. Yetersiz dinlenme süresi
 3. Koruyucu malzeme (baret,giysi, eldiven, çelik burunlu bot, kulaklık, vb.) giyme gereksinimi      

  

Eğitimciler
Dersler
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 12
ŞEYHMUS DEMİR

 

MELİH İLERLER

 

MURAT DAŞİK

 

EMRE ÇİFLİK

 

İBRAHİM GÖKCAN

 

DURMUŞ ALİ BAŞ

 

İLKER KAYA

 

MURAT ŞİMŞEK

 

RIZA TUTLU

 

REMZİ ERTURAL

 

YUSUF ÖZTÜRK

 

MUSTAFA MUTLU

 

Bize Ulaşın

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Hatay Sokak NO:21 KOCATEPE / ANKARA
T: (+90) 312 432 30 85
F:(+90) 312 434 23 88

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. © 2005-2015 HER HAKKI SAKLIDIR