TMMOB Odalar 21 Eylül 2021, Salı
Eğitim Yeri: JMO GENEL MERKEZ
(05.03.2007 - 30.03.2007)

Sunumlar: Pazartesi, Çarşamba, Cuma (18.30-21.00)

CBS‘ye GİRİŞ

CBS Nedir?

CBS‘nin kullanım alanları

CBS veri yapıları

Topoloji

Veri Tabanı Yönetimi ve İlişkisel Veri Tabanı

Harita Projeksiyon ve Koordinat Sistemleri

 

VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

Mevcut haritaların CBS ortamına aktarılması

Araziden sayısal veri eldesi (GIS-GPS uygulamaları)

Uzaktan Algılama ve jeolojik veri eldesi (Landsat ve ASTER uygulamaları)

 

MEKANSAL ANALİZLER VE SORGULAMALAR

Genelleştirme

Çakıştırmalı analizler

Yakınlık analizleri

Eğim haritaları

Bakı haritaları

Gölgeli röliyef haritaları

Alansal ve hacimsel hesaplamalar

Arazi değişimlerinin belirlenmesi

Topoğrafik ve Jeolojik kesit alımı

Mekansal istatistikler

Çizgisel yapıların analizi

KURS KATILIM ÜCRETİ:

KURUMSAL KATILIM: 75 YTL.

ÇALIŞAN ÜYE: 50 YTL.

İŞSİZ ÜYE: 25 YTL

16 KİŞİ İLE SINIRLIDIR.

Eğitimciler
ERDEM ÇÖREKÇİOĞLU
OSMAN BORA GÜRÇAY
Dersler
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 16
LALE DENİZ

 

SELMİN KANDIRALI

 

OKŞAN EFE

 

SEZEN DİKER GÜNAL

 

HANDAN GÜNEL

 

EMRE ZEYTİN

 

EVRİM ULUADAM BİRCAN

 

NURAY ÜNAL

 

ZÜBEYDE ARSLAN

 

SERAP ARICIOĞLU KAYA

 

CEMİLE SARI

 

AYŞEGÜL KARAARSLAN

 

TEMEL KARAARSLAN

 

ÇİĞDEM ERDAL

 

 

ŞEYDA OLGUN