TMMOB Odalar 29 Eylül 2021, Çarşamba
Eğitim Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
(08.02.2017 - 12.02.2017)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur. 

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar. 13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır. Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır. 

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YETKİSİ 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Şişli Kaymakamlığı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde, meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır. 

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR? 

40 Saatlik eğitim programından sonra Şişli Kaymakamlığı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eğitim görevlilerinden oluşacak sınav komisyonu ile birlikte kursa katılanlar sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 50, uygulama sınavından geçer not alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır.

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. 

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ ALDIRMAMANIN CEZASI NEDİR? 

6331 sayılı kanun gereği mesleki eğitimini belgelendirmeden işçi çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her işçi için her ay kanunda yazılı ücret kadar cezai yaptırım uygulanacaktır.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

•·         Okur yazar olmak ya da en az ilkokul mezunu olmak (tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi),

•·         Sektörde çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü),

Not: Meslekte 01 Ocak 2016 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlanmış olması gerekiyor. Bu tarihten sonra başlayanlar kursa kabul edilmeyecektir.

•·         Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu (Yeni tarihli olması, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir ibaresinin yazılı olması gerekiyor), 

•·         Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Başvuru sırasına göre kayıt alınacak olup, evrakların teslimi ile son başvuru tarihi 26 Ocak 2017‘dir. 

Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir.

EĞİTİMİN;

Tarihi: 8-12 Şubat 2017

Süresi: 5 Gün

Saati: 09:30-18:30 (Günde 8 saat)

Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

(Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Sema Apartmanı, No: 30, Kat: 3, Daire: 3 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL)

İLETİŞİM

İlgili Kişi: Neşe DEĞİRMENCİ

Tel: 0212 2194563-64-66

Faks: 0212 2194565

E-posta: istanbul@jmo.org.tr

Not: TMMOB JMO İstanbul Şubesi zorunlu durumlarda, eğitim programını iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. 

PROGRAM

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondörlüğü programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİLİKLER                                              MODÜLLER                                          SÜRE

1-İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve             İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                     24 saat   iş güvenliği önlemlerini almak

2-Jeoteknik Sondaj İşlerini Yapmak            Jeoteknik Sondaj İşleri                            16 saat

TOPLAM  ......................................................................................................................   40 saat

MODÜL ADI: İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

A.  İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR 

1.  İş güvenliğinin tanımı 

2.  İş güvenliğinin önemi

3.  İş güvenliğinin amacı

4.  İşçi sağlığı 

5.  Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri (Genel güvenlik, Kişi güvenliği, Tezgâh ve cihaz güvenliği)

6.  Koruyucu araçlar (Solunum sisteminin korunması, Vücudun korunması)

7.  Makinelere takılan koruyucu aparatlar 

8.  Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar (Sıhhi tesisatlar)

9.  Elektrik tesisatları (Elektrik enerjisi, Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler, Sigortalar, Topraklama ve önemi, Aydınlatma)

10. Isıtma ve havalandırma tesisatları (Isınma araçları, Yakıt ve yakacaklar, Havalandırma tesisatları)

B.  MESLEK HASTALIKLARI

1.  Meslek hastalıklarının sınıflandırılması 

C.  KAZA VE YARALANMA

1.  İş kazasını meydana getiren nedenler 

2.  Yaralanma şiddetinin belirlenmesi

3.  Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri 

4.  Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları 

5.  Kaza raporları

D.  YANGIN

1.  Yanma olayı 

2.  Yangın çeşitleri 

3.  Yangının nedenleri (Korunma önlemlerinin alınmaması, Bilgisizlik, İhmal, Kazalar, Sabotaj, Sıçrama, Doğa olayları)

4.  Yangın söndürmede kullanılan yöntemler (Soğutarak söndürme, Havayı kesme)

5.  Söndürücü maddeler

6.  Yangın önlemleri (Yapısal bakımdan yangından korunma, Organizasyon bakımından yangından korunma)

7.  Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

E.   İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

1.  İş kazasının işverene bildirilmesi 

2.  İş kazasının işveren tarafından S.G.K‘ ya bildirilmesi 

3.  İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

F.  İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

1.  Kanunlar

2.  Yönetmelikler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.  İş  Güvenliği  ve  işçi  sağlığı  ile  ilgili  performans  çalışması  yaptırılacaktır.

2.  Öğrenim  sürecinde  İş  Güvenliği  ve  işçi  sağlığı  ile  ilgili  uygulamalar  ikili grup çalışması,  eğitsel  oyunlar,  anlatım,  soru  cevap,  tartışma,  beyin fırtınası,  problem  çözme,  örnek  olay,  kelime  ilişkilendirme,  drama,  rol yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.

3.  Öğrencinin modül sonunda kazandığı  yeterlik, gösterdiği performans ve meydana  gelen  ürün,  performans  değerlendirme,  drama,  görüşme, gösteri,  performans  değerlendirme,  grup  değerlendirme,  kendi  kendini değerlendirme, doğru yanlış, kısa  ve uzun cevaplı  yazılı  yoklama, proje vb. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.

MODÜL ADI: JEOTEKNİK SONDAJ İŞLERİ

A.  JEOTEKNİK SONDAJ

1.  Özel iş güvenliği kuralları

2.  Malzeme taşıma ve kaldırma teknikleri

3.  Malzeme tanıma ve kullanma

4.  Kaldırma ekipmanlarını (vinç, ceraskal vb.) kullanma

5.  Jeoteknik sondaj makineleri ve ekipmanları

6.  Jeoteknik sondaj makinelerinin tamir ve bakımları

7.  Jeoteknik sondaj yöntemleri ve yapılışı

8.  Uygun malzeme ve takım seçimi

9.  Sondaj çamuru ve kimyasalları kullanabilme

10. Jeoteknik sondaj kuyu içi testlerinin yapılması ve örnek alımı

B.  FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ

1.  İşin yorucu olması

2.  İşin ayakta ve açık arazide yapılması

C.  ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ 

1.  Açık hava koşullarında çalışma

2.  Gürültülü ortamda çalışma

3.  Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri

4.  Islak, çamurlu ve mevsime göre sıcak veya soğuk çalışma ortamı

5.  Toprak Kirliliği

6.  Su Kirliliği

D.  İŞİN GEREKLERİ 

1.  Uzun süreli ayakta kalma ve beden hareketi gereksinimi

2.  Yetersiz dinlenme süresi

3.  Koruyucu malzeme (baret, giysi, eldiven, çelik burunlu bot, kulaklık, vb. giyme gereksinimi)

 

Eğitimciler
Dersler
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 13
MEHMET SELİM DÖNMEZ

 

İBRAHİM GİRGİN

 

MUSTAFA DEMİRCİ

 

MUSTAFA BAR

 

EMRAH ÇETİNKAYA

 

FEYYAZ UZUN

 

EMRAH YILMAZ

 

ŞEVKET BORA ERÇOKLU

 

MÜLAZİM AVCI

 

ŞAHİN ÇETİN

 

ARSLAN ŞENAY

 

FUAT YARDIMCI

 

HAKAN ULUTEKİN