TMMOB Odalar 21 Eylül 2021, Salı
Eğitim Yeri:
(23.05.2016 - 27.05.2016)

Odamız tarafından 23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Genel Merkezimizde "Jeoteknik Sondör Eğitim Programı" düzenlenecektir.  Beş gün sürecek olan programda 3 gün teorik eğitim, iki gün uygulama eğitimi yapılacaktır.
EĞİTİM KONULARI

 • Genel Jeoloji
 • Sondaj Makinası ve Ekipman Seçimi ve Kullanımı
 • Jeoteknik Testler ve Numune Alımı
 • Sondaj Sıvısı ve Katkıları Seçimi ve Hazırlaması
 • Sondaj Makinelerinin Tamir ve Bakımları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
           Genel İş Güvenliği Kuralları
           İş Güvenliği ve Tehdit Edici Unsurlar
           Yangın
           Meslek Hastalıkları
           Malzeme Taşıma ve Kaldırma Teknıklerı
           Kaza ve Yaralanma
          İş Güvenliği Mevzuatı
          İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler
         Jeoteknik Sondajda Özel İş Güvenliği Kuralları
TEHLİKELİ İŞLER KAPSAMI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur.
2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar.
13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır.
Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır.
MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YETKİSİ
Odamız, MEB Çankaya halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile yaptığı protokol çerçevesinde, meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır.
MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.
İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.
EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI
Okur yazar olmak ya da en az ilkokul mezunu olmak (Tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi),
Sektörde çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü),
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli çalışabilir raporu (Yeni tarihli, doktor kanaatinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir yazması gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 • Katılım ücreti 600TL‘dir. Eğitim ücreti 3 günlük teorik eğitimin yanısıra 2 günlük Arazide Uygulama Eğitimini ve koruyucu malzemeleri (baret, tulum) kapsamaktadır.
 • Kayıtlar, başvuru sırasına göre yapılacaktır. Evrakların teslimi ve son başvuru tarihi 02 Mayıs 2016‘dır.   
 • Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir.

EĞİTİMİN;
Tarihi:23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında - 5 Gün ( 3 Gün teorik/2 gün uygulamalı yapılacaktır.)
Saati: 09:30-18:30 (Günde 8 saat)
Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Hatay Sokak No:21  Çankaya /ANKARA
Uygulama Eğitimi 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde JMO Sondaj Eğitim Alanında yapılacaktır.

İLETİŞİM:
 0312 432 30 85/119

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Banka Adı: Türkiye Ziraat Bankası
Şube Kodu: 1683
Şube Adı: Başkent Şubesi
Hesap No: 39009040-5063
IBAN: TR680001001683390090405063

Eğitimciler
Dersler
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 0