TMMOB Odalar 29 Eylül 2021, Çarşamba
Eğitim Yeri: JMO TRABZON ŞUBE EĞİTİM SALONU
(21.11.2015 - 22.11.2015)

Gerek ilgili mevzuat gerekse TMMOB mevzuatı gereği bilirkişilik görevinin üstlenilebilmesi için ilgili odalar tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim kurslarına katılarak başarılı olunması ve Bilirkişilik Yetki Belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda bu konudaki eksikliği giderebilmek için Odamızca kamulaştırma davalarında ve/veya hukuk ve ceza mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almak isteyen üyelerimize yönelik başladığımız Bilirkişilik eğitim kursu 21-22 Kasım 2015 tarihleri arasında Trabzon Şubemizin Eğitim Salonu‘nda gerçekleştirilecek ve başarılı olan katılımcılara "Bilirkişilik Yetki Belgesi" verilecektir.

 

 <img src="http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/8ecc89eac4fa37f_ek.jpg" alt="" width="591" height="583" /></p>

Eğitimciler
Dersler
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 15
SEMİ HAMZAÇEBİ

 

VOLKAN YAZICI

 

TURGUT TOK

 

NEŞE KILIÇ

 

FİLİZ ERŞEN

 

SONER PİRSELİMOĞLU

 

ŞEYDA KOLAYLI

 

CEREN URSAVAŞ

 

MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

 

EMİN ALİ YAZMAN

 

MUSTAFA TOPALOĞLU

 

İBRAHİM YILMAZ

 

SÜLEYMAN DÜNDAR

 

SÜLEYMAN DUMAN

 

MUSTAFA AYDEMİR