TMMOB Odalar 29 Eylül 2021, Çarşamba
Eğitim Yeri: TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM SALONU
(24.10.2014 - 26.10.2014)

CBS TTABANLI JEOLOJİ UYGULAMALARI

EĞİTİMİN TANIMI

"CBS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı", farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD e Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının retilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/leri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun alışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygulamaları (jeoloji, hidrojeoloji, tektonik, deprem/sismik, şev duraylılık, mineral b. haritalar) yapılabilmektedir.

 Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,
• Temel harita ve projeksiyon bilgilerine sahip olarak projelerine uygun parametre tanımlamalarını yapabilir olabilecek,
• Proje üretimi için gerekli veri tipleri (vektör/raster) ve üretme öntemleri (nokta, çizgi, alan) ve yönetimleri hakkında bilgi dinebilecek,
• Farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarını CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında retilebilecek,
• Jeoloji çalışmalarında kullanılan veri tabanının oluşturulmasını (kavramsal ve fiziksel tasarım aşamaları dahil) sağlayabilecek,
• CBS projeleri üzerinden yapılabilecek temel (veri görüntüleme semboloji, etiketlendirme, tematik harita oluşturma) ve ileri (lookup asarımı, veri ilişkilendirme, tablosal/grafiksel sorgulama, rapor
alımı, tampon analizi, çakıştırma analizi, topolojik işlemler) düzey yönetim işlemlerini yapabilecek,
• CAD yapısında hazırlanan projelerin CBS yapısına aktarımını ağlayabilecek,
• Jeoloji projelerine standartlara uygun sembol (hazır jeolojik/Hidrojeolojik/maden/jeofizik sembol kütüphanesi) ve tarama (jeoloji/genel tarama kütüphanesi) tiplerinin kullanımı hakkında
bilgi sahibi olacak,
• Proje altlık verisi olarak WMS, GoogleMap ve BingMap haritalarının uydu/sokak ve yükseklik online haritaların kullanımını sağlayabilecek,
• İş akış modelleri oluşturarak projeleri üzerinde temel ve ileri düzey analiz işlemlerini gerçekleştirebilecek,
• GPS, TotalStation vb. aletlerden projeye veri aktarımı sağlayabilecek ve veri üzerinden iki/üç boyutlu Sayısal Arazi Modeli (SAM) oluşturma işlemlerini yapabilecek,
• SAM üzerine tüm arazi detaylarını (dere, şev, heyelan, vb.) işleyerek, eş yükseklik eğrilerinin oluşturulmasını sağlayabilecek,
• SAM üzerinden raster (eğim, bakı, yükseklik ve rölyef haritaları) ve vektör (eğim, eğri hartiaları) analizler yapabilecek,
• SAM kullanılarak kesit alımları (profil ve en kesit) ve kübaj hesaplamalarını yapabilecek,
• CAD ve CBS tabanlı tüm projelerine uygun lejant ve grid oluşturma işlemlerini yaparak projeyi çıktıya hazır hale getirebilecektir.

 EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

Oda üyesi olmak
Üye Aidat borcu olmamak
Eğitim Ücreti 225 TL‘dir.
Başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır.
Katılımcılar kendi laptopları ile katılım sağlayacaktır.

İLETİŞİM

(312)  434 36 01/133
 

  •     Kursa ön kayıt yaptıran üyelerimiz en geç 13 Ekim 2014 tarihine kadar ücretlerini yatırmış olmalıdır.Kurs ücretini yatırmadan önce kontenjan doluluğu hakkında bilgi alınmalıdır.
  •     Kurs ücretini bankaya yatırmak isteyen üylerimiz için
    IBAN No: TR340001000685390090405038 Ziraat Bankası Kızılay Şubesi

 

 
Önceki Eğitim Notları

 CBS’ye Giriş (1628 KB) (01.07.2010 16:30:13)

 Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) için gerekli Harita Bilgisi (1006 KB) (01.07.2010 16:31:49)

 Gerçek Dünyanın CBS Kullanımı için Modellenmesi (753 KB) (01.07.2010 16:33:40)

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Modelleri (500 KB) (01.07.2010 16:34:49)

 Vektör Veri Modeli (2265 KB) (01.07.2010 16:36:05)

 Raster Veri Modeli (2856 KB) (01.07.2010 16:37:24)

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Sorgulamalar ve Analizler (2033 KB) (01.07.2010 16:38:04)Eğitimciler
Dersler
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı: 18
ALİ KULELİ

 

ARZU DURA

 

MUSTAFA ÇOBAN

 

ŞENGÜL BOZKURT

 

ELİF ÖZBAY

 

BARIŞ KOÇ

 

UFUK KARAHAN

 

SERKAN YALÇIN

 

BÜŞRA KABAKCI

 

AYŞEGÜL EMİNE ÇETİN

 

ONUR BOZSOY

 

YUNUS EMRE ŞENLİ

 

HANİFE AYLA ÇELENK

 

BARAN GÜÇ

 

KADİR YERTUTANOL

 

MERCAN GÜN

 

EMRE ÇAKMAK

 

ANIL ÖĞRETİM