TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar
MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  tarafından Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde 1990 yılında başlanılan ISO EN standartlarının Türk Standartları ile uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında, Türkçeye çevrilen veya Türk standarttı olarak kabul edilen ve meslek alanımızı ilgilendiren, meslektaşlarımızın yoğun olarak ürettikleri hizmet alanlarına ait standartların isimleri ve kullanım alanları aşağıda liste halinde verilmektedir. Meslektaşlarımızın hizmet kalitesini artırmaları amacıyla web sayfamıza konulan standartlar TSE tarafından on-line olarak satılmakta olup, telif hakları nedeniyle odamız tarafından herhangi bir satış işlemi gerçekleştirilememektedir.

Standart satın almak için lütfen tıklayınız.

 

SIRA NO

STANDARDIN ADI

A

TEMEL JEOLOJİ VERİ ÜRETİM STANDARTLARI

1

TS ISO 710-1 Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller- Bölüm 1: Gösterim İçin Genel Kurallar

2

TS ISO 710-2 Ayrıntılı Haritalarda, Planlarda ve Jeolojik Kesitlerde Kullanılan Grafik Semboller - Bölüm 2: Sedimanter Kayaçlar İçin Gösterim

3

TS ISO 710-3 Ayrıntılı Haritalarda, Planlarda ve Jeolojik Kesitlerde Kullanılan Grafik Semboller - Bölüm 3: Magmatik Kayaçlar İçin Gösterim

4

TS ISO 710-4 Ayrıntılı haritalarda, planlarda ve jeolojik kesitlerde kullanılan grafik semboller - Bölüm 4: Metamorfik kayaçlar için gösterim

5

TS ISO 710-5 Ayrıntılı Haritalarda, Planlarda ve Jeolojik Kesitlerde Kullanılan Grafik Semboller - Bölüm 5: Minerallerin Gösterimi

6

TS ISO 710-6 Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Bölüm 6: Metazomatik, Pnömatolitik, Hidrotermal veya Bozunma Yoluyla Değişim Geçiren Kayaç ve Kontak Kayaçların Gösterilmesi

7

TS ISO 710-7 Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Bölüm 7: Tektonik Semboller

8

TS 6108 Mühendislik Jeolojisinde Kullanılan Terimler

9

TS 10087 Su Sondaj Kuyuları - Terimler

B

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ- JEOTEKNİK

1

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları (Eurocode)

2

TS EN 1990 + A1 Yapı Tasarım Esasları (Eurocode)

3

TS EN 1992-1-1 Beton Yapıların Tasarımı - Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Binalara Uygulanacak Kurallar (Eurocode 2)

4

TS ENV 1997-3 Jeoteknik Tasarım - Bölüm 1:Genel Kurallar

5

TS ENV 1997-3 Jeoteknik Tasarım - Bölüm 2: Laboratuvar Deneyleri ile Desteklenen Tasarım

6

TS ENV 1997-3 Jeoteknik Tasarım - Bölüm 3: Arazi Deneyleri Yardımıyla Tasarım (Eurocode 7)

7

TS EN 1998-1: 2004/A1 Eurocode 8: Depreme Dayanıklı Yapıların Projelendirilmesi Bölüm 1: Genel Kurallar, Sismik Etkiler ve Binalar İçin Kurallar

8

TS EN 1998-3 Eurocode 8: Depreme Dayanıklı Yapıların Projelendirilmesi Bölüm 3: Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi

9

TS EN ISO 14688-1 Jeoteknik Etüt ve Deneyler – Zeminin Tanımlanması ve Sınıflanması – Bölüm 1: Tanımlama ve Tarif

10

TS EN ISO 14688-1/AC Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Zeminlerin Tanımlanması ve Sınıflanması - Bölüm 1: Tanımlama ve Tarif (ISO 14688-)

11

TS EN ISO 14688-2 Jeoteknik Araştırmalar ve Deneyler - Zeminlerin Tanımlanması ve Sınıflandırılması - Bölüm 2: Sınıflandırma İlkeleri (ISO 14688-2:2004)

12

TS EN ISO 14689-1 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Kayaçların Tanımlanması ve Sınıflandırılması - Bölüm 1: Tanımlama ve Tarif

13

TS EN 1537 Özel Jeoteknik Uygulamalar- Zemin Ankrajları

14

TS EN 12063 Palplânş Duvarlar - Özel Jeoteknik Uygulamalar

15

TS EN 12715 Özel Jeoteknik Uygulamalar – Şerbetleme

16

TS EN 12716 Özel Jeoteknik Uygulamalar - Jet Enjeksiyon

17

TS EN 12794 + A1 Öndökümlü Beton Mamuller - Temel Kazıkları

18

TS EN 14199 Özel Jeoteknik Uygulamalar – Mini Kazıklar

19

TS EN 14490:2010 Özel Jeoteknik Çalışma Uygulamaları – Toprak Çivilemesi

20

TS EN 14731 Özel Jeoteknik Uygulamalar- Derin Vibrasyonla Zemin Islahı

21

TS EN 17628 Jeoteknik Etüt ve Deneyler – Jeotermal Deneyler- Borulu Esanjör Kullanılarak Zemin ve Kayanın Termal İletkenliğinin Belirlenmesi

22

TS 6108 Mühendislik Jeolojisinde Kullanılan Terimler

C

JEOTEKNİK AMAÇLI ÇALIŞMALARDA ARAZİDE NUMUNE ALMA

1

TS EN ISO 22475-1 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Numune Alma Yöntemleri ve Yeraltı Suyu Ölçümleri – Bölüm 1: Teknik Uygulama Esasları

2

TSE CEN ISO/TS 22475-2 Jeoteknik Araştırmalar ve Deneyler - Numune Alma Yöntemleri ve Yeraltı Suyu Ölçümleri - Bölüm 2: Kuruluşlar ve Kişiler İçin Yeterlilik Kriterleri (ISO/TS 22475-2:2006)

3

TSE CEN ISO/TS 22475-3 Jeoteknik Araştırmalar ve Deneyler - Numune Alma Yöntemleri ve Yeraltı Suyu Ölçümleri - Bölüm 3: Kuruluşlar ve Kişilerin Üçüncü Tarafça Uygunluk Değerlendirmesi (ISO/TS 22475-3)

D

JEOTEKNİK AMAÇLI ÇALIŞMALARDA ARAZİ DENEYLERİ

1

TS 5744 Plaka Yükleme Deneyi İle Zemin Taşıma Gücünün Yerinde Tayini

2

TS 10324 Jeoteknik Deney Metotları - Kayaç Süreksizliklerinin Direkt Makaslama Mukavemetinin Yerinde Tayini

3

TS EN ISO 22476-1:2012/Ac Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Arazi Deneyleri – Bölüm 12: Elektriksel Koni ve Piyezokon Penetrasyon Deneyi (ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013)

4

TS EN ISO 22476-2/A1 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Arazi Deneyleri - Bölüm 2: Dinamik Probe Deneyi (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011)

5

TS EN ISO 22476-3 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Arazi Deneyleri – Bölüm 3: Standart Penetrasyon Deneyi

6

TS EN ISO 22476-3/A1 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Arazi Deneyleri - Bölüm 3: Standard Penetrasyon Deneyi (ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011)

7

TS EN ISO 22476-4 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Arazi Deneyleri - Bölüm 4: Menard Presiyometre Deneyi (ISO 22476-4:2012)

8

TS EN ISO 22476-5 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Arazi Deneyleri - Bölüm 5: Esnek
Dilatometre Deneyi (Iso 22476-5: 2012)

9

TS EN ISO 22476-12 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Arazi Deneyleri - Bölüm 12: Mekanik Konik Penetrasyon Deneyi (Cptm)

E

JEOTEKNİK AMAÇLI HİDROJEOLOJİ DENEYLERİ

1

TS EN ISO 22282-1 Jeoteknik Etüt Ve Deneyler - Hidrojeolojik Deneyler -
Bölüm 1: Genel Kurallar (ISO 22282-1: 2012)

2

TS EN ISO 22282-2 Jeoteknik Etüt ve Deneyler - Hidrojeolojik Deneyler - 
Bölüm 2: Açık Sistemlerde, Sondaj Kuyusunda Yapılan Su Geçirgenlik Deneyleri

(ISO 22282-2: 2012)

3

TS EN ISO 22282-3 Jeoteknik Etüt ve Deneyler – Hidrojeolojik Deneyler - 
Bölüm 3: Kayaçlarda Basınçlı Su Deneyleri (ISO 22282-3:2012)

4

TS EN ISO 22282-4 Jeoteknik Etüt ve Deneyler – Hidrojeolojik Deneyler - 
Bölüm 4: Pompaj Deneyleri (ISO 22282-4: 2012)

5

TS EN ISO 22282-5 Jeoteknik Etüt ve Deneyler – Hidrojeolojik Deneyler - 
Bölüm 5: İnfiltrometre Deneyleri (ISO 22282-5:2012)

6

TS EN ISO 22282-6 Jeoteknik Etüt ve Deneyler – Hidrojeolojik Deneyler - 
Bölüm 6: Kapalı Sistemlerde, Sondaj Kuyusunda Yapılan Su Geçirgenlik Deneyleri (ISO 22282-6:2012)

7

TS EN ISO 22476-7 Jeoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri - Bölüm 7: Sondaj Kuyusunda Jack Deneyi

F

ZEMİN DENEYLERİ

1

TS 1900-1 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Lâboratuvar Deneyleri -
Bölüm 1: Fiziksel Özelliklerin Tayini

2

TS 1900-2 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri -
Bölüm 2: Mekanik Özelliklerin Tayini

3

TS 6169 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri : Kimyevi Deneyler -Organik Madde İçeriğinin Bulunması

4

TS 6170 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri - Kimyasal Deneyler - Sülfat İçeriğinin Belirlenmesi

5

TS 6171 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri : Kimyevi Deneyler - Yeraltı Suyu Ve Zemin Boşluk Suyunda Çözünmüş Sülfat Muhtevasının Ölçülmesi

6

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

G

DRENAJ -YERALTI SULARI

1

TS 6644 Yeraltısuyu İşletme Rezervi Ve Drenaj Projeleri İçin Yeraltısuyu Bilançosu Hazırlanması

2

TS 6571 Yeraltısularının Drenaj Metodu - Tünel Ve Galeri Kazılarında

3

TS EN 15237 Özel Jeoteknik Uygulamalar- Dikey Drenaj

4

TS 6790 Su Sondajı Logu Düzenlenmesi Kuralları

5

TS 9802 Akiferlerin Korunması – Sondaj Sırasında Alınacak Tedbirler

6

TS 10671 Su Sondaj Kuyuları – Yeraltısuyunun Filtreye Giriş Hızını Hesaplama Kuralları

7

TS EN ISO 10523 Su Kalitesi - pH Tayini

8

TS 7739 Sulama Suyu

9

TS 8218 Kaynaklar ( Membalar ) - Terimler ve Sınıflandırma

10

TS 8365 Kaynaklar ( Membalar ) - Koruma Kuralları

11

TS 9130 Doğal Mineralli Su

12

TS 13447 İş Yerleri- Doğal Mineralli Su Dolum Tesisleri-Genel Kurallar

H

SONDÖR- SONDAJCILIK

1

TS 12827 Sondaj Makinaları Operatörü (Sondör )

2

TS EN 791 + A1 Sondaj Makinaları – Güvenlik

3

TS 4197 Sondaj Çamuru Katkı Maddeleri, İncelticiler (Küme Çözücüler)

4

TS 2943 Kömür Damarlarından Sondaj ile Numune Alma

5

TS 9802 Akiferlerin Korunması-Sondaj Sırasında Alınacak Tedbirler

6

TS 10087 Su Sondaj Kuyuları-Terimler

7

TS 10671 Su Sondaj Kuyuları - Yeraltısuyunun Filtreye Giriş Hızını Hesaplama Kuralları

8

TS 11051 Sondaj Çimentosu-İmalat Katkı Maddeleri-Genel Kurallar

I

AÇIK DENİZ YAPILARI

1

TS EN ISO 19901-2 Petrol ve Doğalgaz Endüstrisi - Deniz Yapıları İçin Özel Şartlar - Bölüm 2:Sismik Tasarım Presedürleri ve Kriterleri ( ISO/FDIS 19901-2:2004)

2

TS EN ISO 19901-4 Petrol ve Doğal Gaz Sanayii -Açık Deniz Yapıları İçin Özellikler - Bölüm 4: Jeoteknik ve Temel Tasarımlarında Dikkate Alınacak Hususlar ( ISO 19901-4:2003 )

3

TS EN ISO 19901-8 Petrol ve Doğal Gaz Sanayileri - Açık Deniz Yapıları İçin Özel Gerekler - Bölüm 8: Deniz Toprağı Araştırmaları

K

AGREGA

1

TS 699 Doğal Yapı Taşları - İnceleme ve Laboratuvar Deney Yöntemleri

2

TS 2517 Agregaların Potansiyel Alkali Silis Reaktifliğinin Tayini - Kimyasal Yöntem

3

TS 7043 EN 13450 Demiryolu Balastları İçin Agregalar

4

TS 10088 EN 932-3 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım-3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji

5

TS EN 12407 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Petrografik inceleme

6

TS 10282 Magmatik kayaçlar - Mineralojik - Petrografik tayin metotları - Optik metot

L

İŞ GÜVENLİĞİ

1

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şatlar

2

TS 18002 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-TS 18001 Uygulama Kılavuzu

3

TS EN 996 + A3 Kazık Çakma Teçhizatı – Güvenlik Kuralları

4

TS EN 12111 + A1 Tünel Açma Makinaları - Döner Kafalı Kazıcı Makinalar, Döner Tamburlu Sürekli Kazıcı Makinalar ve Darbeli Kazıcı Makinalar – Güvenlik Kuralları

5

TS İSO 31000 Risk Yönetimi-Prensipler ve Kılavuzu

6

TS 4157 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı: Maden Arama ve İşletme Faaliyetleri-Genel Kurallar

7

TS 12442 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-İş Kazası Raporu

M

PROJELENDİRME

1

TS 1097 Şehir İçi Yollarında Yeraltı Tesisleri (Su, Havagazı, Elektrik, Ptt, Kanalizasyon) ve Bunlarla İlgili Yerüstü Tesislerinin Planlanması ve Yerleştirilmesi Kuralları

2

TS 7994 Zemin Dayanma Yapıları; Sınıflandırma, Özellikleri ve Projelendirme Esasları

3

TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları

4

TS IEC 62198 Proje Risk Yönetimi - Uygulama Kılavuzu

 

MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ