TMMOB Odalar 19 Mayıs 2022, Perşembe

TMMOB 46. Dönem I. Danışma Kurulu 14 Nisan 2022 tarihinde "TMMOB çalışmaları ve Gezi Davasında verilen cezalar" gündemiyle Ankara ‘da toplandı.

Oda Yönetim Kurulu ile Şube Başkanları dönemin ilk toplantısını 15.05.2022 tarihinde çevirimiçi olarak gerçekleştirdi.

DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, TÜMTİS Bursa Bileşenleri 13 Mayıs 2022 tarihinde Soma Faciasının yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptılar.

Odamızın 29. Dönem Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı ile ilk toplantısını 10 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulumuz, “2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı  Başkanlığının Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt tarafından yürütülmesini” kararlaştırmıştır.

28. Olağan Genel Kurulunda seçilen 29. Dönem Denetleme Kurulu ilk toplantısını Odamız Yönetim Kurulunun 06.05.2022 gün ve 1477 sayılı yazılı çağrısı üzerine 09.05.2022 Pazartesi günü gerçekleştirdi.

“KÜRESEL ISINMAYA BİYO-JEOLOJİK BAKIŞ” başlıklı konferans Prof. Dr. Ali DEMİRSOY tarafından 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 20.00’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı tarafından bilimsel etkinlikler kapsamında 11 Mayıs 2022 tarihinde tüm üyelerimizin katılımına açık çevirimiçi (online) olarak “İklim Değişimi Semineri” düzenleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sürdürülen "Ek Gösterge Komisyonu"nun üçüncü toplantısı öncesinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Mayıs 2022 tarihinde bir basın açıklaması yapılarak kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergelerinin yükseltilmesi ve insanca yaşanacak bir ücret talebimiz bir kez daha dile getirildi.

Odamız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasından veri paylaşım protokolü imzalandı.