TMMOB Odalar 26 Ekim 2021, Salı

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 23 Ekim 2021 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa TMMOB Yönetim Kurulu Başkanının yanı sıra Büyükşehir ve Yenimahalle Belediye Başkanları da katıldı

Odamız tarafından Ankara’nın Başkent oluşunun 98. Yılı olması ve Anıtkabir’de yapılmakta olan yenileme çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Enerji Komisyonu Üyemiz Sayın Özer BALKAŞ’ın, üyelerimiz başta olmak üzere toplumun doğru bilgilendirmesi amacıyla kaleme aldığı ve 73. Türkiye Jeoloji Kurultayında anlattığı konulardan biri olan “Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesi” konulu makalesini sizlerin değerlendirilmesine sunuyoruz.

22. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı bu yıl uluslararası katılımlı olarak 28-30 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Tüm meslektaşlarımızın ve halkımızın katılımına açık olan çalıştay programı yayınlanmıştır.

18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB`nin Birinci Genel Kurulu`nun 67. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Ekim 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Ülkemizin yerbilimlerinde 1947 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen en köklü ve saygın bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın yetmişdördüncüsü 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesinde yapılacaktır.

Bu yıl 14 Ekim 2021 ‘de kutladığımız Uluslararası Jeoetik Günü, yerbilimcilerin çalışmalarında etik davranışları bilinçli olarak benimsemelerini sağlamak, ve bu amaçla ortak politikaların, yönergelerin, stratejilerin ve araçların geliştirilmesini, toplumun bütününün ve tek tek bireylerin yaşama ve doğaya karşı sorumluluğunu hatırlatmak, uygun mesleki davranış biçiminin bilimsel sonuçlara göre sürdürülmesi ve geliştirilmesinin önemi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

20 – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda Afet Politikalarının, “Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma konularında örgütlülüğü geliştirme” amacı doğrultusunda ele alınması hedeflenmektedir.

2021 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir. Toplam 19 tane Jeoloji Mühendisi ve Hidrojeoloji Mühendisi alımı yapılacaktır. Başvurular 21 Ekim- 1 Kasım 2021 tarihleri arasında olacaktır.