TMMOB Odalar 23 Nisan 2024, Salı

63. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

05.04.2010 - 09.04.2010
MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ
Haberler

KONAKLAMA BİLGİLERİ

15.03.2010
GENEL MERKEZ


GENEL BİLGİLER

PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ.

KONAKLAMA BİLGİLERİ

 

Ülkemizin en önemli ve en uzun soluklu bilimsel etkinliği olan Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın 63.sünü düzenliyoruz. 1947 yılında bir avuç Türkiye aydınlanmacısı yerbilimcinin başlattığı jeoloji bilimi ve uygulama alanlarında yaratılan ürünlerin kesintisiz sergilendiği bir geleneği sürdürüyoruz.

Jeolojinin eşsiz zenginlikteki alanlarında üretilen bilimsel araştırma ve çalışmaların sunulduğu, tartışılarak zenginleştiği kurultaylarımız, ülke yerbilimine önemli bilimsel katkılar sunmasının yanında, üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren, yerbilimcileri buluşturan özgün bir birlikteliği de her yıl artan bir ivmeyle yerine getirmektedir.

Kurultaylar, sadece bilmenin yeterli olmadığı bilinciyle; üretilen bilgiyi bilimsel düşünceyi yaygınlaştırma, bilimin toplumsal yaşamda yol göstericiliğini sağlama amacına da hizmet etmektedir.

Bilimsel düşünce yerine dogmatik düşüncenin sistemli olarak yerleştirildiği, doğa olaylarının afete dönüştüğü, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak için jeoloji bilim ve uygulamalarına hala yeteri kadar önem verilmeyen, uygarlık tarihinin bilim ve felsefede beşiği olan bir ülkede, bilginin sadece üretilmesi yeterli olmamaktadır. Bilginin toplumla ve yaşamla bütünleşmesi gerekmektedir.

 

Bilimle, emekle, inatla ve umutla gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultaylarımızı bu yönde geliştirmek için, düşünen, sorgulayan, yorumlayarak üreten bizlere, değiştirip dönüştürmek adına da önemli görevler düşmektedir.

Bu amaçla, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nda jeolojinin temel konuları ile birlikte; yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın kamu yararına verimli biçimde değerlendirilmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarını, su kaynaklarımız ile meslek alanlarımızı doğrudan ilgilendiren, insanımızı olumsuz etkileyen doğa olaylarının afete dönüştürülmesini ve çevre sorunlarını ele almayı, bu konuları çağrılı konuşmalar, özel oturumlar, paneller ile zenginleştirmeyi düşünmekteyiz.

 

Bu bağlamda; yaşam etiği, bilim etiği ve meslek etiğini etkin biçimde gözeten, bilimsel, teknik, felsefi, kültürel ve sanatsal yönleri ağır basan uluslararası katılımlı bir kurultayın gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

Kurultayımız her yıl olduğu gibi, oturum yürütücüleri tarafından yönlendirilecek ve iletişim internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın akademisyenlerimizin ve kamu kurum kuruluşları ile özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın aktif katılımlarıyla zenginleşip gelişeceği inancı içerisindeyiz. Tüm yerbilimcilerin belirtilen amaçlara yönelik katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

 

 
 
 
Tümü

76. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.04.2024 - 19.04.2024
()

75. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.04.2023 - 14.04.2023
(MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi)

74.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2022 - 15.04.2022
()

73. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.05.2021 - 28.05.2021
(ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE))

72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

28.01.2019 - 01.02.2019
()

71. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

23.04.2018 - 27.04.2018
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

70. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.04.2017 - 14.04.2017
(ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2016 - 15.04.2016
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

68.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

06.04.2015 - 10.04.2015
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

67. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

14.04.2014 - 18.04.2014
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

66. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

01.04.2013 - 05.04.2013
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ)

65. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

02.04.2012 - 06.04.2012
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

64. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

25.04.2011 - 29.04.2011
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

63. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

05.04.2010 - 09.04.2010
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ)

62. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

13.04.2009 - 17.04.2009
()

61. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.03.2008 - 28.03.2008
(MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ)

60. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.04.2007 - 22.04.2007
(MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

59. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.03.2006 - 24.03.2006
(MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA)

58. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.04.2005 - 15.04.2005
(MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA)

57. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

08.03.2004 - 12.03.2004
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

56. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

14.04.2003 - 20.04.2003
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

55. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

11.03.2002 - 15.03.2002
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

54. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

07.03.2001 - 11.03.2001
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

53. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.2000 - 25.02.2000
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

52. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.05.1999 - 12.05.1999
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

51. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.02.1998 - 20.02.1998
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

50. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

17.02.1997 - 19.02.1997
(DSİ SALONLARI)

49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

12.02.1996 - 16.02.1996
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

48. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1995 - 24.02.1995
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

47. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1994 - 25.02.1994
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

46. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.02.1993 - 19.02.1993
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

45. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

24.02.1992 - 28.02.1992
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

44. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

04.02.1991 - 08.02.1991
(DSİ ve TCK Salonları)

43. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

03.04.1989 - 07.04.1989
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

42. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

15.02.1988 - 19.02.1988
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

41.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

16.02.1987 - 20.02.1987
(DSİ ve TCK Salonları)

40.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

10.02.1986 - 14.02.1986
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

39.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

18.02.1985 - 22.02.1985
(DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

38.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1984 - 24.02.1984
(MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA)

37.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1983 - 25.02.1983
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

36.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

22.02.1982 - 26.02.1982
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

35.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

09.03.1981 - 13.03.1981
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

34.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

03.03.1980 - 07.03.1980
(DSİ ve TPAO Konferans Salonları)

33.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

05.03.1979 - 09.03.1979
(DSİ Konferans Salonu)

32.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1978 - 24.02.1978
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

31.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

21.02.1977 - 25.02.1977
(DSİ Konferans Salonu)

30.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

23.02.1976 - 27.02.1976
(DSİ Konferans Salonu)

28.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

26.02.1974 - 02.03.1974
(MTA Kültür ve Kongre Merkezi)

27.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

20.02.1973 - 24.02.1973
(DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu)

26.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

22.02.1972 - 25.02.1972
(DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU)