TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar
05 NİSAN 2010 PAZARTESİ

KAYIT-AÇILIŞ

SADRETTİN ALPAN

Oturum Başkanı:
MEHMET CEMAL GÖNCÜOĞLU

AÇILIŞ-ÇAĞRILI KONUŞMASI

Oturum Başkanı:
MEHMET CEMAL GÖNCÜOĞLU

 
13:00

 
13:45

 
Çağrılı Bildiri

 
“Batı Anadolu Jeolojisine Yeni Bir Bakış / Reviewing the Geology of Western Anatolia”
 
Yücel YILMAZ
 
YÜCEL YILMAZ  

GENEL JEOLOJİ OTURUMU

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
ALİ KOÇYİĞİT

 
14:00

 
14:20

 

 
Nature of Gravity flows and Nappe deposits during the Foreland basin development in the Coniacian to Campanian time interval along NE Arabian Plate Margin (Zagros-Iran)
 
Piryaei, A. R., Reijmer, J., Borgomano, J. and van Buchem, F.
 

ALİ REZA PİRYAEİ
JOHN REİJMER
JEAN BORGOMANO
FRANS VAN BUCHEM
 

 
14:20

 
14:40

 

 
The Tectono-Stratigraphic Characteristics of Nappe Structures around Konya and Ilgın Area in Kütahya- Bolkar Dağı Belt
 
Alan, İ. Şahin, Ş., Kop, A., Keskin, H., Böke, N., Altun, İ., Balcı, V., Elibol, H., Bakırhan, B., Arman, S., Saçlı, L. ve Dönmez, M.
 
İSMET ALAN ŞENOL ŞAHİN ALİCAN KOP HALİL KESKİN NEVZAT BÖKE İBRAHİM ETEM ALTUN VELİ BALCI HASAN ELİBOL BÜLENT BAKIRHAN SEDAT ARMAN LEVENT SAÇLI MUSTAFA DÖNMEZ  

YAPISAL JEOLOJİ-TEKTONİK OTURUMU-I

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
ERDİN BOZKURT

 
16:20

 
16:40

 

 
Ductile Transpressional Shear Zones in Mashhad granitoids, West of Mashhad, NE IranTectonic-stratigrafication of the Alpine Cover of Southeast Caucasus Mountains Within the Boundaries of Azerbaijan
 
Behnam Rahimi
 

BEHNAM RAHİMİ
 

 
16:40

 
17:00

 

 
Deep Lithospheric structures in geodynamical evolution of South Tien-Shan
 
Irina Sidorova
 

IRİNA SİDOROVA
 

 
17:00

 
17:20

 

 
Bolkar Dağları Güneyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun Jeolojik ve Tektonik Özellikleri The Geologic and Tectonic Properties of the Ecemis Fault Zone, in the Southern Part of the Bolkar
 
Zorlu, K., Özer, E. ve Sevimli, U. İ.
 
KEMAL ZORLU EROL ÖZER ULAŞ İNAN SEVİMLİ  

06 NİSAN 2010 SALI

YAPISAL JEOLOJİ-TEKTONİK OTURUMU-II

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
RAMAZAN KADİR DİRİK

 
09:00

 
09:20

 

 
Güney-doğu Kafkasyanın Alpik Örtüğünün Azerbaycan Sınırlarında Tektonik Laylanması Tectonic-stratigrafication of the Alpine Cover of Southeast Caucasus Mountains Within the Boundaries of Azerbaijan
 
Kengerli Telet Nesrullaoğlu
 

KENGERLİ TELET NESRULLAOĞLU
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Kilikya Baseni’nin Plio-Kuvaterner Tektonik Yapıları (Kozan Fayı) Plio-Quaternary Tectonic Structures of Cilicia Basin (Kozan Fault)
 
S. Deniz Akhun, Günay Çifçi, Derman Dondurur, Tiffany Piercey, Bahar Kurtboğan, Ali E. Aksu, Jeremy Hall
 

S.DENİZ AKHUN
GÜNAY ÇİFÇİ
DERMAN DONDURUR
TİFFANY PİERCEY
BAHAR KURTBOĞAN
MEHMET ALİ AKSU
JEREMY HALL
 

ÇAĞRILI KONUŞMA

Oturum Başkanı:
ARAL OKAY

 
10:00

 
10:45

 
Çağrılı Bildiri

 
“Türkiye’deki Ana Tektonostratigrafik Birliklerin Sınıflandırılması ve Jeolojik Evrimi - Classification and Geological Evolution of the Main Tectono-stratigraphic Units (Terranes)”
 
M.Cemal Göncüoğlu
 
MEHMET CEMAL GÖNCÜOĞLU  

CAHİDE KIRAĞLI PALEONTOLOJİ OTURUMU–I

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
TÜMEL TANJU KAYA

 
11:00

 
11:20

 

 
Upper Barremian- Lower Aptian foraminiferal record of the shallow water carbonates (Taft Formation) in north of Isfahan, central Iran
 
Masoud Mousavian, Mohsen Yazdi-Moghadam, Farideh Amiri, Ali Amirkhani
 

MASOUD MOUSAVİAN
MOHSEN YAZDİ-MOGHADAM
FARİDEH AMİRİ
ALİ AMİRKHANİ
 

 
11:20

 
11:40

 

 
The Role of Skeletal Microstructure During Selective Silicification in Foraminiferal Components of the Eocene Hybrid Limestones, Amoreh – Qum, Central Iran.
 
Ali Mobasheri , Rassol Okhravi
 

ALİ MOBASHERİ
RASSOL OKHRAVİ
 

 
11:40

 
12:00

 

 
Bayburt Yöresi (Doğu Pontitler) Eosen Nannoplankton Biyostratigrafisi Bayburt Area (East Pontides) Eocene Nannoplankton Biostratigraphy
 
Füsun DANACI and Vedia TOKER
 
FÜSUN DANACI HATİCE VEDİA TOKER  

ÇAĞRILI KONUŞMA

Oturum Başkanı:
DEMİR ALTINER

 
13:00

 
13:45

 
Çağrılı Bildiri

 
“Türkiye’deki K/T Sınırı – C/T Boundary in Turkey”
 
Ercüment SİREL
 

ERCÜMENT SİREL
 

PALEONTOLOJİ OTURUMU – II

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:

U.KAAN TEKİN

 
14:00

 
14:20

 

 
Biostratigraphy and palynostratigraphy of Asmari Formation at the Katula stratigraphic section (Izeh zone) in the Zagros Basin
 
Alireza Tahmasbi Sarvestani Mohammad Ghavidel-syooki, Abbas Sadeghi and Mohammad Hossein Adabi
 

ALİREZA TAHMASBİ SARVESTANİ
MOHAMMAD GHAVİDEL-SYOOKİ
ABBAS SADEGHİ
MOHAMMAD HOSSEİN ADABİ
 

 
14:20

 
14:40

 

 
Benthic foraminifera and calcareous algae of the Barremian- Lower Aptian deposits in the West of Kopet Dagh, NE Iran
 
Mohammad Reza Tabarzadi, Fereshteh Sajadi and Amir Mohammad Jamali
 

MOHAMMAD REZA TABARZADİ
FERESHTEH SAJADİ
AMİR MOHAMMAD JAMALİ
 

 
14:40

 
15:00

 

 
Homa-Akdağ (Afyonkarahisar, Sandıklı, Türkiye) Alt - Orta Jura Sedimenter istifinin Foraminifer İçeriği ve Yaşı Foraminiferal Content and Age of The Lower - Middle Jurassic Homa-Akdağ (Afyonkarahisar, Sandıklı, Turkey) Sedimantary Sequence : Fora
 
Aslı ÖZKAYMAK, İsmail İŞİNTEK, Talip GÜNGÖR, Demir ALTINER
 
ASLI ÖZKAYMAK İSMAİL İŞİNTEK TALİP GÜNGÖR DEMİR ALTINER  

KIYI-DENİZ JEOLOJİSİ OTURUMU

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
MEMET NAMIK ÇAĞATAY

 
16:00

 
16:20

 

 
Şile ve Bozcaada Rizolitlerinin Bileşim ve Yaş İlişkileri: Geç Pleistosen Kıyı Dinamikleri Konusunda Göstergeler The Composition and Age relations of Şile and Bozcaada Rhizoliths: Implications for the Late Pleistocene Coastal Dynamics
 
Ahmet Evren Erginal, Ahmet Ertek ve Nafiye Güneç Kıyak
 

AHMET EVREN ERGİNAL
AHMET ERTEK
NAFİYE GÜNENÇ KIYAK
 

 
16:20

 
16:40

 

 
Türkiye’nin Ege Denizi Kıyılarında Son 6000 Yılda Kıyı Çizgisi Değişimleri: Yalıtaşları Üzerinden Mikrofasiyes ve Tarihleme Yorumları Sea-Level Changes on the Aegean Sea Coast of Turkey During the Last 6 ka: Interpretation of Microfacies analy
 
Ahmet Evren Erginal ve Nafiye Güneç Kıyak
 

AHMET EVREN ERGİNAL
NAFİYE GÜNENÇ KIYAK
 

 
16:40

 
17:00

 

 
Yenikapı (İstanbul) Kıyı Alanında Holosen’de Değişen Ortam Koşulları: Bentik Foraminifer Bulguları Changing Environmental Conditions during Holocene at Yenikapı (İstanbul) Coastal Area: Benthic Foraminiferal Evidence
 
Elmas Kırcı-Elmas, Demet Ongan, Oya Algan, Erol Sarı, İsak Yılmaz, Özlem Bulkan-Yeşiladalı ve M. Namık Yalçın
 

ELMAS KIRCI
DEMET ONGAN
OYA ALGAN
EROL SARI İSAK YILMAZ
ÖZLEM BULKAN YEŞİLADALI
MEHMET NAMIK YALÇIN  
07 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA

GÜNCEL TEKTONİK VE DEPREMSELLİK OTURUMU-I

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
ORHAN TATAR

 
09:00

 
09:20

 

 
Doğu Akdeniz’in Miyosen- Güncel Tektoniğinde Burdur Fethiye Fay Zonu, Rodos Baseni, Anaksimander Denizaltı Dağları, Antalya Körfezi ve Isparta Dirseği’nin birbiriyle ilişkisi ve evrimi The Relationship and Evolution of the Burdur-Fet
 
Cenk Yaltırak, İrem Elitez, Ali Aksu, Jeremy Hall, Günay Çifçi, Derman Dondurur, Remzi Akkök, Mert Küçük ve Pınar Güneş
 
CENK YALTIRAK

İREM ELİTEZ
JEREMY HALL
GÜNAY ÇİFÇİ
DERMAN DONDURUR
REMZİ AKKÖK
MERT KÜÇÜK
PINAR GÜNEŞ
 

ÇAĞRILI KONUŞMA

Oturum Başkanı:
GÜROL SEYİTOĞLU

 
10:00

 
10:45

 
Çağrılı Bildiri

 
“Türkiye’de Deprem – Earthquake Issue in Turkey”
 

 
ALİ ESEN ARPAT  

GÜNCEL TEKTONİK VE DEPREMSELLİK OTURUMU-II

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:

SERDAR AKYÜZ

 
11:00

 
11:20

 

 
Kuzey Anadolu Fayının Yüksek Ayrımlı Haritalanması için “TAMAM” Sismik Çalışması “TAMAM” Seismic Study in the Marmara Sea for High Resolution Mapping of the North Anatolian Fault
 
G. Çifçi , M.S. Steckler , C. Sorlien, L. Seeber , D. Dondurur , S. Gürçay , J. Diebold , D. Shillington , S. Okay , S.D. Akhun , D. Timur , E. Perinçek , C. İmren , H. Kurt , E. Demirbağ
 

G. ÇİFÇİ
M.S. STECKLER
C. SORLİEN
L. SEEBER
DERMAN DONDURUR
S. GÜRÇAY
J. DİEBOLD
D. SHİLLİNGTON
S. OKAY
S.D. AKHUN
D. TİMUR
E. PERİNÇEK
C. İMREN
H. KURT
E. DEMİRBAĞ
 

 
11:20

 
11:40

 

 
Orta Marmara Çukurluğu-Saros Körfezi Arasında Kuzey Anadolu Fayı’nın Segment Yapısı ve 20. Yüzyılda Meydana Gelmiş Büyük Depremlerdeki Davranışı Segmentation along the North Anatolian Fault between the Central Marmara Basin and the Gulf of Sar
 
Ömer Emre, Timur Ustaömer, Erkan Gökaşan, Tolga Görüm ve Hüseyin Tur
 

ÖMER EMRE
TİMUR USTA
ERKAN GÖKAŞAN
TOLGA GÖRÜM
HÜSEYİN TUR
 

GÜNCEL MİNİ OTURUM

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:

ERDAL HERECE

 
11:45

 
11:55

 

 
08 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depreminin (Mw: 6.1) Kaynak Fayı On the Source Fault of the 8 March 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Earthquake (Mw:6.1)
 
Kalafat, D.
 

DOĞAN KALAFAT
 

 
11:55

 
12:05

 

 
08 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depremi March 08, 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Earthquake
 
Ömer Emre, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Hasan Elmacı
 

ÖMER EMRE
TAMER YİĞİT DUMAN SELİM ÖZALP HASAN ELMACI  

ÇAĞRILI KONUŞMA

Oturum Başkanı:
SACİT ÖZER

 
13:00

 
18:00

 
Çağrılı Bildiri

 
“Küresel Isınmaya Jeo-biyolojik Bir Bakış – Geo-biologic Viewpoint on the Global Warming”
 
Ali DEMİRSOY
 

ALİ DEMİRSOY
 

KÜRESEL ISINMA OTURUMU

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
SACİT ÖZER

 

 

 

 
Panel - I. Bölüm “Küresel Isınma ve Çözümler”
 

 
 

 

 

 

 
“ Düşük Karbon Ekonomisi Devrimi / Low Carbon Economy Revolution”
 
Volkan Ş. EDİGER
 
ŞEVKET VOLKAN EDİGER  

08 NİSAN 2010 PERŞEMBE

PALEOSİSMOLOJİ VE ARKEOSİSMOLOJİ OTURUMU

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
HALİL GÜRSOY

 
09:00

 
09:20

 

 
Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Jeolojik, Jeomorfolojik ve Arkeolojik Veriler Geological, Geomorphological and Archeological Evidence for the activity of Kütahya Fault Zone
 
Sevgi Altınok, Volkan Karabacak, Erhan Altunel, C.Çağlar Yalçıner, Önder Yönlü, A. Nejat Bilgen
 
SEVGİ ALTINOK ERAYIK VOLKAN KARABACAK ERHAN ALTUNEL

C. ÇAĞLAR YALÇINER
ÖNDER YÖNLÜ
A. NEJAT BİLGEN
 

ÇAĞRILI KONUŞMA

Oturum Başkanı:
YAŞAR ERGÜN GÖKTEN

 
10:15

 
11:00

 
Çağrılı Bildiri

 
“Türkiye’de ve Dünyada Jeoloji Eğitimi ve Yerbilimlerindeki Gelişmeler- Geology education and developments in earth sciences in Turkey and in the world”
 
Aral İ. OKAY
 
 

SEDİMANTOLOJİ OTURUMU-I

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
FUZULİ YAĞMURLU

 
11:15

 
11:35

 

 
Sedimentological Studies of the Zakeen and Faraghan Formatons in the North Bandar-Abbas (SE Zagros)
 
Arsalan Bakhshi
 

ARSALAN BAKHSHİ
 

 
11:35

 
11:55

 

 
Effects of Eustasy on the facies and sedimentary environment of the Lower Cretaceous Deposits in the East of Kopet Dagh, NE Iran
 
Amir Mohammad Jamali, Abbas Sadeghi, Ahmad Shemirani, Darioush Baghebani and Mohammad Hossein Adabi
 

AMİR MOHAMMAD JAMALİ
ABBAS SADEGHİ
AHMAD SHEMİRANİ
DARİOUSH BAGHEBANİ
MOHAMMAD HOSSEİN ADABİ
 

 
11:55

 
12:15

 

 
Microfacies and Depositional Environment Aptian-Albian Deposits (Daryan Formation) in Sivand and Dashtak Anticlines in NW of Shiraz
 
Mazaher Yavari
 

MAZAHER YAVARİ
 

 
12:15

 
12:35

 

 
Sequence Stratigraphy and Palaeogeography of the Miocene deposits in Northwest of Central Iran
 
Amir Feizi and Mahmood Jalali
 

AMİR FEİZİ
MAHMOOD JALALİ
 

ÇAĞRILI KONUŞMA

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
BEHİÇ ÇONGAR

 
13:00

 
13:45

 
Çağrılı Bildiri

 
“Jeoloji Mühendisliği ve Jeoteknik Uygulamalar - Geological Engineering and Geotechnical Applications”
 
Kaler SÜMERMAN
 
 

Özel Oturum BÖLÜM-I Mikroplar ve Mikrop Aktivitelerinin Rolü SPECIAL SESSION PART - I “Microbes, Microbial Activities and Their Role in Geology”

Oturum Başkanı:

YILDIRIM DİLEK

 
14:00

 
15:30

 

 
“Biogeoevolution: Interactions from the planetary scale down to the micro-scale of the fungi, bacteria and mineral world”
 
Philippe CLAEYS
 

PHİLİPPE CLAEYS
 

 

 

 

 
“Bioalteration of ocean floor p
 
Harald FURNES
 

HARALD FURNES
NİCOLA MCLOUGHLİN
HUBERT STAUDİGEL
KARLİS MUEHLENBACHS
 

 

 

 

 
“Marine methane biochemistry and shallow gas hydrates in the Black Sea”
 
Thomas PAPE
 

THOMAS PAPE
ANDRé BAHR
MARTİN BLUMENBERG
HEİKO SAHLİNG
STEPHAN A. KLAPP
RİCHARD SEİFERT
JOHN D. KESSLER
GERHARD BOHRMANN
 

 

 

 

 
Karasal ortamlarda metal sulfid minerallerinin oksidasyon biyojeokimyası: İzotoplar neler söyler ? “Biogeochemistry of metal sulfide oxidation in terrestial environments: What do isotopes tell us?”
 
Nurgül BALCI
 

NURGÜL ÇELİK-BALCI
KEVİN MANDERNACK
 

 

 

 

 
“Microbial Life in Extreme Environments: Linking Geological and Microbiological Processes”
 
Hailiang DONG
 

NURGÜL ÇELİK-BALCI
KEVİN MANDERNACK
 

ÖZEL OTURUM II-TARTIŞMA

09 NİSAN 2010 CUMA

SEDİMANTOLOJİ OTURUMU-II

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
NACİ GÖRÜR

 
09:00

 
09:20

 

 
Facies analysis, Sequence stratigraphy and Depositional Environments of the Late Barremian-Early Aptian succession (Tirgan Formatiom) in the Western Kopet Dagh (NE Iran)
 
Behrooz Ariafar and Afshin Asghari
 

BEHROOZ ARİAFAR
AFSHİN ASGHARİ
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Depositional environments & Sequence stratigraphy of the Albian to Turonian intervals (Kazhdumi & Sarvak Formations) in the NW Fars Area (Zagros Basin)
 
Hossein Asilian, Yaghub Lasemi, Davood Morsalnezhad, Mahmud Jalali and Ali Khosravi sereshki
 

HOSSEİN ASİLİAN
YAGHUB LASEMİ
DAVOOD MORSALNEZHAD
MAHMUD JALALİ
ALİ KHOSRAVİ SERESHKİ
 

 
09:40

 
10:00

 

 
Microfacies, Depositional Environments and Diagenesis of the Qom Formation in the East of Tehran
 
Mohammad Reza Naeeji
 

MAZAHER YAVARİ
 

 
10:00

 
10:20

 

 
Depositional Environments of the Lower Miocene evaporites of the Kalhur Member in the Zagros fold-thrust-belt, SW Iran
 
M.A. Kavoosi and Sh. Sherkati
 

M.A. KAVOOSİ
SH. SHERKATİ
 

 
10:20

 
10:40

 

 
New Data on the Organic Reef Buildups of the Upper Jurassic Deposits Within South-East Caucasus
 
Fakhri Mirzayev
 

FAKHRİ MİRZAYEV
 

 
10:40

 
11:00

 

 
Tectonic role in Carbonate Platforms Configuration: A Case Study of Cenomanian-Turonian Deposits at Khorramabad Area, NE of Lurestan, Iran
 
Seyed Abolghasem Mahmoudi and Mohammad Ali Kavoosi
 

SEYED ABOLGHASEM MAHMOUDİ
MOHAMMAD ALİ KAVOOSİ
 

ÇAĞRILI KONUŞMA

SADRETTİN ALPAN SALONU

Oturum Başkanı:
CAHİT HELVACI

 
11:15

 
12:00

 
Çağrılı Bildiri

 
“Yaşam Etiği, Bilim Etiği ve Meslek Etiği - Ethics of Life, Science Ethics, and Professional Ethics
 
Ayhan SOL
 
 

 
13:00

 
13:45

 
Çağrılı Bildiri

 
“Evrim Kuramının Türkiye’ye Girişi ve Etkileri - The Reception of the Theory of Evolution in Turkey and Its Impact”
 
Remzi DEMİR
 
 

SEDİMANTOLOJİ OTURUMU-III

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
MEHMET ÖZKUL

 
14:00

 
14:20

 

 
Yağlıpınar Formasyonu’nun Sedimantolojisi, Pınarbaşı Kuzeyi, Kayseri Sedimentologıc Features of Yağlıpınar Formation, Northern Pınarbaşı, Kayseri
 
Fatma TARAF ve İbrahim TÜRKMEN
 

FATMA TARAF
İBRAHİM TÜRKMEN  
09 MAYIS 2010 PAZAR

SEDİMANTOLOJİ OTURUMU-IV

SADRETTİN ALPAN (SA) SALONU

Oturum Başkanı:
TAHSİN ATTİLA ÇİNER

 
15:40

 
16:00

 

 
Adıyaman çevresinde yüzeyleyen (Güneydoğu Türkiye) Geç Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait soft-sediment deformasyon yapıları Soft-Sediment Deformation Structures in the Late Miocene Şelmo Formation around Adıyaman Area, Southeastern Turkey
 
Calibe Koç Taşgın, Hükmü Orhan, İbrahim Türkmen ve Ercan Aksoy
 
CALİBE KOÇ TAŞGIN HÜKMÜ ORHAN İBRAHİM TÜRKMEN ERCAN AKSOY  

05 NİSAN 2010 PAZARTESİ

BEYAZIT ERDEM MADEN YATAKLARI OTURUMU-I

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
TANDOĞAN ENGİN

 
14:00

 
14:20

 

 
Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Cevherleşmelerinin Kökensel Olarak İncelemeleri Genetical Investigation of Balya-Balıkesir Lead-Zinc Mineralization
 
Gülsevim ÖZIŞIK, İlkay KUŞCU, Nilgün GÜLEÇ
 

GÜLSEVİM ÖZIŞIK
İLKAY KUŞCU NİLGÜN TÜRKAN GÜLEÇ  

MADEN YATAKLARI OTURUMU-II

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
MEHMET ATASEVER GEDİKOĞLU

 
16:00

 
16:20

 

 
Kızıldağ (Hatay) ve Islahiye (Gaziantep) Ofiyoliti Kromititlerinin Platin Grubu Element Jeokimyasına Ait İlk Bulgular
 
Hatice Kozlu, Hasan Yıldız ve Afitap Taş Doğan
 

HATİCE KOZLU
HASAN YILDIZ
AFİTAP TAŞ DOĞAN
 
06 NİSAN 2010 SALI

MADEN YATAKLARI OTURUMU-III

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
AHMET SAĞIROĞLU

 
09:00

 
09:20

 

 
Dutlu (Oltu-Erzurum-KD Türkiye) Porfiri Cu Cevherleşmesinin Jeolojik Özellikleri The Geological Features of Dutlu (Oltu-Erzurum-NE Turkey) Porphyry Cu Mineralisation
 
Mehmet ASLAN, İsmet CENGİZ, Serkan ÖZKÜMÜŞ, Muhittin YIĞMATEPE, Ömer KESGİN, Oktay TUVAR, Nizami DENİZ, Cevdet ÇAKIR ve Neşat KONAK
 
MEHMET ASLAN İSMET CENGİZ SERKAN ÖZKÜMÜŞ MUHİTTİN YIĞMATEPE

ÖMER KESGİN
OKTAY TUVAR
NİZAMİ DENİZ CEVDET ÇAKIR NEŞAT KONAK  

MADEN YATAKLARI OTURUMU-IV

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
SELAHATDİN YILDIRIM

 
11:15

 
11:35

 

 
KB Anadolu’da Bazı Pb-Zn Cevherleşmelerinin İz Element Değerleri ile Biyojeokimyasal Verilerinin Karşılaştırılması- Önbulgular Comparison of trace element contents of some Pb-Zn mineralizations and biogeochemical data at NW Anatolia- First e
 
Hilal Ulukol, İ.Sönmez Sayılı, Abdullah Sungurlu, Latif Kurt, Seda Özdemir
 
HİLAL KİBAR İBRAHİM SÖNMEZ SAYILI

ABDULLAH SUNGURLU
LATİF KURT
SEDA ÖZDEMİR FRİTZ  

FİKRET TARHAN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK OTURUMU-I

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
VEDAT DOYURAN

 
13:00

 
13:20

 

 
Şahnadere (Mersin) Su Toplama Havzasının Niceliksel Heyelan Risk Değerlendirmesi Quantitative Landslide Risk Assessment for the Şahna River (Mersin) Watershed
 
Engin ÇİL ve Tolga ÇAN
 
ENGİN ÇİL TOLGA ÇAN  

JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ OTURUMU

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
MUHARREM SATIR

 
15:20

 
15:40

 

 
İstanbul Zonu'nda Karbonifer flişinin kaynak alanı: kumtaşı petrografisi ve kırıntılı zirkon-rutil jeokronolojisi Source of the Carboniferouıs flysch of the İstanbul Zone: sandstone petrography and detrital zircon-rutile geochronology
 
Nilgün Okay, Thomas Zack, Aral I. Okay ve Matthias Barth
 

NİLGÜN OKAY
THOMAS ZACK
ARAL OKAY
MATTHİAS BARTH
 
07 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA

MADEN YATAKLARI OTURUMU-V

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
ÖZCAN DUMANLILAR

 
09:00

 
09:20

 

 
Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Alterasyon Mineralojisi, Sıvı Kapanım ve LA-ICPMS Pb İzotop Özellikleri Alteration Mineralogy, Fluid Inclusion and LA-ICPMS Lead Isotope Properties of Pb-Zn-Cu Ore Deposits from the Kabad
 
Yılmaz Demir, M. Burhan Sadıklar, İbrahim Uysal, Andrea Ceriani, Nurullah Hanilçi
 
YILMAZ DEMİR

M. BURHAN SADIKLAR
İBRAHİM UYSAL
ANDREA CERİANİ
NURULLAH HANİLÇİ  

PETROL JEOLOJİSİ OTURUMU-I

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
DOĞAN PERİNÇEK

 
11:15

 
11:35

 

 
Geology and geochemical characteristics of upper Triassic - lower Jurassic Galandrud coals of the Central Alborz in Northern Iran
 
L. Ardebili, V.M. Babazadeh, Z.İ.Mammadov, and P. Navi
 

ALİZADEH BAHRAM
ALİPOUR MAJİD
HOSSEİNİ S. HOSSİEN
JAHANGARD A. ABBAS
 

 
11:35

 
11:55

 

 
Geochemical Characteristics of Organic Matter from Qom Formation Rocks of north-west of Iran (Uremia)
 
A.R.Gandomi and F.Tezheh
 

A.R. GANDOMİ
F. TEZHEH
 

 
11:55

 
12:15

 

 
Geochemical Characteristics of Triassic-Jurassic Boundary in Tabas Basin, Central Iran
 
Alizadeh Bahram, Alipour Majid, Hosseini S. Hossien and Jahangard A. Abbas
 

ALİZADEH BAHRAM
ALİPOUR MAJİD
HOSSEİNİ S. HOSSİEN
JAHANGARD A. ABBAS
 

PETROL JEOLOJİSİ OTURUMU-II

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
A.SAMİ DERMAN

 
13:00

 
13:20

 

 
Korkuteli (Antalya) Kuzeyi Mesozoyik Otokton Çökellerinin Organofasiyes Özellikleri Organofacies Characteristics of Autochthon Mesozoic Sediments in Korkuteli (Antalya), Turkey
 
Selin Hökerek ve Orhan Özçelik
 

SELİN HÖKEREK
ORHAN ÖZÇELİK  

STRATİGRAFİ OTURUMU

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
BAKİ ERDOĞAN VAROL

 
15:20

 
15:40

 

 
Sequence Stratigraphy of Early Cretaseous at Central and Eastern Part of the Kopet-Dagh Basin, NE Iran
 
Khakhki, N. H., Ariayi, A.A., Allame, M., Rafighdoust, Y.
 

NAFİSEH HASHEMİAN KHAKHKİ
A.A. ARİAYİ
MOHSEN ALLAME
YASAMAN RAFİGHDOUST
 

 
15:40

 
16:00

 

 
Biostrathigraphy and Paleoecology of the Maastrichtian Corals in SW Iran (Zagros Thrust Zone)
 
Amirkhani, A.
 

ALİREZA TAHMASBİ SARVESTANİ
MOHAMMAD GHAVİDEL-SYOOKİ
ABBAS SADEGHİ
MOHAMMAD HOSSEİN ADABİ
 

 
16:00

 
16:20

 

 
Revised Biostratigraphy and new Biozonation for the Aptian Succession in Central and High Zagros
 
Yazdi-Moghadam, M., Khorashahi, M. and Safari, F.
 

MOHSEN YAZDİ-MOGHADAM
MARYAM KHORASHAHİ
FATEMEH SAFARİ
 

 
16:20

 
16:40

 

 
Doğu Toroslar’da Suna Tepe (Yahyalı/Kayseri) ve Yakın Çevresinde Yüzeyleyen Üst Permiyen-Alt Triyas Geçişindeki Kayaların Biyosıtratigrafisi ve Mikro Fasiyes Özellikleri The Biostratigraphy and Microfaccies Properties of the Baundery of Upper
 
Yümün, Z. Ü.
 
ZEKİ ÜNAL YÜMÜN  

08 NİSAN 2010 PERŞEMBE

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK OTURUMU-II

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
REŞAT ULUSAY

 
09:00

 
09:20

 

 
Atık Pet Şişe Kırıklarının Zemin İyileştirilmesinde Kullanılması Use of Waste Pet Bottles for Soil Improvement
 
Osman Günaydın, Mustafa Fener, Sair KAHRAMAN ve Semiha AKÇAÖZOĞLU
 

OSMAN GÜNAYDIN
MUSTAFA FENER
SEMİHA AKÇAÖZOĞLU
 

 
09:20

 
09:40

 

 
Zemin İyileştirmesinde Statik Sıkıştırma Yönteminin Kullanılması Use of Static Compaction Method in Soil Improvement
 
Ebru Yüce ve Kamil Kayabalı
 
EBRU YÜCE KAMİL KAYABALI  

AFETLER-JEOLOJİK TEHLİKELER OTURUMU

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
ŞÜKRÜ ERSOY

 
11:15

 
11:35

 

 
Kuzey Anadolu Yanal Atımlı Fay Zonu, Tokat Masifi, Amasya Dolaylarındaki Olası Jeolojik Tehlikeler Possible Geologic Hazards of the North Anatolian Shear Zone around Tokat Massif, Amasya
 
G. Okan Yıldız, Timothy A. Shin, Elizabeth J. Catlos, Şebnem H. Düzgün, and E. Burcu Özdemir
 
GÖKHAN OKAN YILDIZ

TİMOTHY A. SHİN
ŞEBNEM DÜZGÜN
E.BURCU ÖZDEMİR
 
09 NİSAN 2010 CUMA

JEOKİMYA OTURUMU-I

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
NİLGÜN TÜRKAN GÜLEÇ

 
09:00

 
09:20

 

 
Yıldızeli (Sivas) Yöresi’nde Ultramafikler ile İlişkili Flogopit Oluşumları Phylogopite Occurrences Related to Ultramafics in Yıldızeli (Sivas) Area
 
Hüseyin Yalçın Ömer Bozkaya ve Hülya Yeşildağ
 
HÜSEYİN YALÇIN ÖMER BOZKAYA HÜLYA ŞERMET  

JEOKİMYA OTURUMU-II

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
CEM SARAÇ

 
10:30

 
10:50

 

 
Doğu Karadeniz Volkanitlerinin Hidrotermal Alterasyonu, Kütle Değişimleri ve İz Elementlerin Davranışı The Behavior of Elements and Mass Changes during Hydrothermal Alteration/Mineralization of Eastern Black Sea Volcanites, Turkey
 
Muazzez Çelik Karakaya ve Necati Karakaya
 
MUAZZEZ ÇELİK KARAKAYA NECATİ KARAKAYA  

KARMA JEOLOJİ OTURUMU

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
TAHİR ÖNGÜR

 
11:40

 
12:00

 

 
Enerji de Hidrolik Santrallar Gerçeği Reality of Hydro Power Plant on Energy
 
İsmail KÜÇÜK
 

İSMAİL KÜÇÜK
 

 
12:00

 
12:20

 

 
Yağışlara Bağlı Gelişen Heyelanların Zamansal Olabilirliğinin Yağış-Frekans Analizleri ile Kestirimi Estimating Temporal Probability of Rainfall-induced Landslides by Rainfall-frequency Analyses
 
Tolga ÇAN, T., ÇİL, E. ve Duman, T. Y.
 
TOLGA ÇAN ENGİN ÇİL TAMER YİĞİT DUMAN  

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK OTURUMU-III

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

Oturum Başkanı:
NECDET TÜRK

 
14:00

 
14:20

 

 
Kaya Kütlelerinin Dayanımının Belirlenmesi için Eğrisel İndirgeme Zonunu Dikkate Alan Yeni Bir Ampirik Yaklaşım A New Empirical Approach considering Strength Reducing Curve Zone for Predicting of Strength of Rock Masses
 
Özge S. Dinç, HarunSönmez H, K. Erçin Kasapoglu, Aycan Coskun ve M. Celal Tunusluoglu
 

ÖZGE S. DİNÇ
HARUN SÖNMEZ KADRİ ERÇİN KASAPOĞLU
AYCAN COŞKUN
M.C. TUNUSLUOĞLU
 

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK OTURUMU-III

İHSAN RUHİ BERENT SALONU

 
15:30

 
15:50

 

 
Anıtkabir Sarı Travertenlerinde P Dalgası Hızı Ölçümleri ile Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi Assessment of the Weathering Degree of Anıtkabir Yellow Travertines Using P-wave Velocity Measurements
 
Mutluhan Akın, Aydın Özsan, Mehmet Altıntaş ve Selahattin Saraç
 

MUTLUHAN AKIN
AYDIN ÖZHAN
MEHMET ALTINBAŞ
SELAHATTİN SARAÇ
 

 
15:50

 
16:10

 

 
Kayaçların Çekme Dayanımının Regresyon Analizleri ve Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi ve Modellerin Karşılaştırılması Prediction of Tensile Strength of Rocks by using Regression Analyses and Artificial Neural Networks and Comparison of the Mod
 
Selçuk Alemdağ, Zülfü Gürocak, Musharraf M. Zaman ve Pranshoo Solanki
 
SELÇUK ALEMDAĞ

ZÜLFÜ GÜROCAK
MUSHARRAF M. ZAMAN
PRANSHOO SOLANKİ
 
05 NİSAN 2010 PAZARTESİ

ESKİ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN JEOLOJİSİ OTURUMU-I

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
OKAN TÜYSÜZ

 
14:00

 
14:20

 

 
SW Anadolu’da Ören Havzasına Ait Miyosen Makro Ve Mikro Floraları: Paleoiklimsel Ve Paleovejetasyonel Yorumlamalar The Miocene Macro and Micro-Floras Of The Ören Basin In The SW Anatolia: Palaeoclimatic And Palaeovegetational Interpretation
 
Mine Sezgül Kayseri, Funda Akgün, Volker Wilde ve Angela Bruch
 
MİNE SEZGÜL KAYSERİ ÖZER FUNDA AKGÜN

VOLKER WİLDE
ANGELA BRUCH
 

ESKİ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN JEOLOJİSİ OTURUMU-II

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
İSMAİL ÖMER YILMAZ

 
15:40

 
16:00

 

 
The New Data on the Paleotemperature of Pliocene Basins within South Caspian
 
Chingiz Khalifazade
 

CHİNGİZ KHALİFAZADE
 

 
16:00

 
16:20

 

 
Dikit İz Element İçeriğinden Paleoçevre Koşullarının Belirlenmesi: Yelini Mağarası (Günyüzü, Eskişehir) Determination of Paleoenvironmental Conditions Based on the Trace Element Composition of Stalagmite: Yelini Cave (Günyüzü, Eskişehir-Turkey)
 
Gizem Şenoğlu, C. Serdar Bayarı, Nur Özyurt ve Mertcan Özbakır
 
GİZEM ERKAN CELAL SERDAR BAYARI NACİYE NUR ÖZYURT

MERTCAN ÖZBAKIR
 
06 NİSAN 2010 SALI

HİDROJEOLOJİ OTURUMU-I

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
HASAN YAZICIGİL

 
09:00

 
09:20

 

 
Mogan ve Eymir Gölleri Arasındaki Hidrojeolojik Sistemde Çok Bilşenli Ağır Metal Taşınım Modeli Multi-Component Model of the Transport of Heavy Metals in the Hydrogeological System between Lake Mogan and Lake Eymir (Gölbaşı, Ankara)
 
Dişli, E. ve Tezcan, L.
 
ERKAN DİŞLİ ABBAS HİLMİ KARADAĞLI  

HİDROJEOLOJİ OTURUMU-II

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:

NURKAN KARAHANOĞLU

 
10:40

 
11:00

 

 
Geoelectrical Maps of Aquifer Horizons of Fatha Formation / NW Iraq
 
Marwan Mutib and Mahmood Salman Ahmed
 

MARWAN MUTİB
MAHMOOD SALMAN AHMED
 

 
11:00

 
11:20

 

 
Isparta İli – Merkez Çobanisa Köyü - Kulovası (Davras Dağı Kayak Mrk) Hidrojeolojisi ve Jeofizik Rezistivite Çalışmaları Sonuçları Isparta Province – Çobanisa Village – Kulovası (Mountain Davras Ski Center) Hydrogeology and Geophys
 
M. Necdet Halıcı
 
MUSTAFA NECDET HALICI  

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE SONDAJ UYGULAMALARI OTURUMU

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
İBRAHİM AKKUŞ

 
13:00

 
13:20

 

 
Sandıklı (Afyon) jeotermal sahası merkezi ısıtma sistemi ve gelişimi Heating system and development of the Sandıklı (Afyon) geothermal field
 
İsmail H. Karamanderesi, Ibrahim Gündogan, Yeşim Yücel Öztürk, Cahit Helvacı and Talip Güngör
 

FATMA AKSEVER
AYŞEN DAVRAZ
EŞREF BİROL ÖZGÜL REMZİ KARAGÜZEL  

KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOMİTOLOJİ, JEOLOJİK MİRAS, JEOPARKLAR VE JEOTURİZM OTURUMU

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
GULAM MUHAMMET VEDAT TOPRAK

 
15:00

 
15:20

 

 
Olba Antik Kentinde Arkeolojik Yapı Sınırlarının Jeofizik Yöntemle Belirlenmesi: Mersin, Türkiye Determination of the Boundaries of Archaeological Structures by a Geophysical Prospecting Method in the ancient site of Olba: Mersin, Turkey
 
Kıvanç Zorlu, Emel Erten, Övünç Kargı Aksoy
 

KIVANÇ ZORLU
EMEL ERTEN
ÖVÜNÇ AKSOY  
07 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA

MAGMATİZMA, VOLKANİZMA OTURUMU-I

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
YUSUF KAĞAN KADIOĞLU

 
09:00

 
09:20

 

 
 Çelikhan-Sincik Yöresinde Pütürge Metamorfitleri’ni Kesen Damar Kayaçları Maden Karmaşığı’na mı ait? Are the vein rocks , which cuts the Pütürge Metamorphics at the Çelikhan- Sincik region, belongs to the Maden Complex?
 
Esra Yıldırım, A.Feyzi Bingöl and Nail Yıldırım
 

ESRA YILDIRIM
A.FEYZİ BİNGÖL
NAİL YILDIRIM  

MAGMATİZMA, VOLKANİZMA OTURUMU-II

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
ABİDİN TEMEL

 
10:20

 
10:40

 

 
Kuzeybatı Anadolu’da Çanakkale-Çan Yöresi Volkanik Kayaçlarının Jeolojik ve Petrolojik Özellikleri ve Evriminin Araştırılması Geological, Petrological and Evolutionary Features of Volcanic Rocks around Çanakkale-Çan in the Northwest Anatolia
 
Söylemezoğlu, S., Yılmaz, Y. ve Öngen, S.
 
SERAY ÖZGÜR YÜCEL YILMAZ

SİNAN ÖZGEN
 

MİNERALOJİ, PETROGRAFİ OTURUMU-I

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
HASAN BAYHAN

 
13.00

 
13:20

 

 
Gemological Potentials of East Azerbaijan Province, NW of Iran
 
Hajalilou, B. and Vusuq, B. P.
 

B. HAJALİLOU
B. P. VUSUQ
 

 
13:20

 
14:00

 

 
Mayıslar-Sarıcakaya (Eskişehir) Bölgesinde Sündikendağı Yatağındaki Mineralizasyonlar; Süstaşı Mavi Kalsedon ve Metalik Cevher Oluşukları Mineralizations in the Sündikendağı deposit in the Mayıslar-Sarıcakaya (Eskişehir) Region; Gem Blue Chalcedony
 
Murat Hatipoğlu, Yaşar Kibici ve Steven C. Chamberlain
 
MURAT HATİPOĞLU YAŞAR KİBİCİ

STEVEN C. CHAMBERLAİN
 

MİNERALOJİ, PETROGRAFİ OTURUMU-II

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
YAVUZ ERKAN

 
14:00

 
15:00

 

 
Mineral Assemblages Sequence of Contact Aureole of Mashhad Granite
 
S. M. Homam
 

S. M. HOMAM
 

 
15:00

 
15:20

 

 
Akdağmadeni (Yozgat) Pb-Zn Yataklarındaki Kuvars ve Sfalerit Minerallerinde Yapılan Sıvı Kapanım Çalışmaları Fluid Inclusion Studies on Quartz and Sphalerite Minerals in Pb-Zn Deposits around Akdagmadeni (Yozgat)
 
Ebru Coşkun ve Yurdal Genç
 
EBRU ÖZYILDIRIM YURDAL GENÇ  

ENERJİ HAMMADDELERİ OTURUMU

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
GÜNER ÜNALAN

 
16:00

 
16:20

 

 
Silivri-Çatalca (İstanbul) Kömürlerinin Kimyasal ve Organo-petrografik Özellikleri Chemical and Organo-petrographical Characteristics of Silivri-Çatalca (İstanbul)
 
İlker ŞENGÜLER
 
 

 
16:20

 
16:40

 

 
Keles (Bursa) Neojen Havzası Linyit İçerikli Çökellerin Litofasiyesleri ve Çökelme Ortamı Lithofacies and Depositional Environment of the Lignite-Bearing Sediments in The Neogene Keles (Bursa) Basin
 
Yakup ÇELİK
 
YAKUP ÇELİK  

08 NİSAN 2010 PERŞEMBE

GÖL ARAŞTIRMALARI OTURUMU

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
NİZAMETTİN KAZANCI

 
09:00

 
09:20

 

 
Ergene Havzası Çökellerinde Stratigrafik Kapanların Jeoelektrik Yöntemle Üç Boyutlu Görüntülenmesi 3D Monitoring of Stratigraphic Trap in Ergene Basin Sediments with the Geoelectric Method
 
Özcan, K., Yüksel, F. A., Hoşkan, N. ve Ergüven, K.
 

KÜBRA ÖZCAN
FETHİ AHMET YÜKSEL
NİHAN HOŞKAN
KÜBRA ERGÜVEN
 

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS OTURUMU-I

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
CAN AYDAY

 
11:20

 
11:40

 

 
Aksaray İli Yeraltı Sularının Korozif Etkinlik Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Belirlenmesi Evaluation of Corrosive Activity of the Groundwater in The Aksaray Province via Geographic Information Systems
 
Kavurmacı, M.
 
MUSTAFA MURAT KAVURMACI  

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS OTURUMU-II

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:

LÜTFİ SÜZEN

 
13:00

 
13:20

 

 
ASTER TIR Verisi ile Köyceğiz Körfezi Kaynak Boşalım Noktalarının Belirlenmesi The Recognition of Discharge Locations by ASTER TIR Data, Köyceğiz Bay, Muğla, Turkey
 
GÜRÇAY, B., TÖRK, K., KURTTAŞ, T., AKÇAKAYA, U. T., AKGÖZ, M. ve SAVAŞ, F.
 
 

 
13:20

 
13:40

 

 
 Analysis of Stress Condition of Faults in Oil-Gas-Bearing Areas Using GIS and Seismic Data
 
Vakhnin, M.
 

MİCHAİL VAKHNİN
 
09 NİSAN 2010 CUMA

ÇEVRE JEOKİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ OTURUMU-I

Oturum Başkanı:
YÜKSEL ÖRGÜN TUTAY

 
09:00

 
09:20

 

 
Çevre Jeolojisi Açısından (Perspektifinden) Tıbbi Jeoloji’nin İlkeleri ve Sorunları Principles and Problems of Medical Geology in the Frame (Perspective) of Environmental Geology
 
Ali Yılmaz ve Fuat Özyonar
 
ALİ YILMAZ

FUAT ÖZYONAR
 

ÇEVRE JEOKİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ OTURUMU-II

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
AYTEN ÖZTÜFEKÇİ

 
11:00

 
11:20

 

 
Bekilli ve Süller (Denizli, Batı Anadolu) Talk Oluşumlarının Petrografik ve Petrokimyasal İncelenmesi ve Akciğer Hastalığı Riski Açısından Değerlendirilmesi Petrographic and Petrochemical investigation of Bekilli ve Süller (Denizli, Batı Anadolu)
 
Yahya Özpinar ve Mustafa Eğri
 
YAHYA ÖZPINAR MUSTAFA EĞRİ  

ÇEVRE JEOLOJİSİ OTURUMU

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
ALİ YILMAZ

 
14:00

 
14:20

 

 
Kömürlerimizin Çevre Duyarlılığı ile Uyumlu Olarak Kullanılması Utilization of Our Coals, Complying with the Environmental Awareness
 
TOPRAK, S.
 
SELAMİ TOPRAK  

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER OTURUMU

İHSAN KETİN SALONU

Oturum Başkanı:
İSMET ÖZGENÇ

 
16:00

 
16:20

 

 
Doğaltaşlarda Kalite Değerlendirme ve Belgelendirme: Denizli Travertenleri Örneği Quality Assessment and Certification on Natural stones: Example of Denizli Travertine
 
ÇOBANOĞLU, İ., ÇELİK, S. B. ve KAYA, M.
 
 

 
16:20

 
16:40

 

 
Van Gölü Havzası Killerinin Potansiyel Kullanım Alanları Potential Uses of Clays in the Van Lake Basin
 
Ateş, Y. ve Yakupoğlu, T.
 
 

Kurultay Oturum Yürütücüleri Değerlendirme Toplantısı (Kurultay’ın Değerlendirmesi ve Öneriler – Uzaktan Algılama Salonu) (Toplantı tüm yerbilimcilere açıktır)

10 NİSAN 2010 CUMARTESİ

Teknik Gezi I (Lider: Ercüment SİREL) “Ankara Civarındaki Kretase-Tersiyer Geçişini Gösteren Tipik Kesitler ve Paleosen-Eosen Yaşlı Çayraz Kesiti / The Typical Sections of Cretaceous-Tertiary Transition Around Ankara and Paleocene-Eocene A

ANKARA

Oturum Başkanı:

ERCÜMENT SİREL

11 NİSAN 2010 PAZAR

Teknik Gezi II (Lider: Cahit HELVACI) “Ankara Beypazarı Trona Yatağı / Beypazarı-Ankara Trona Deposit”

ANKARA

Oturum Başkanı:
CAHİT HELVACI